29.7.08

ERGENEKON İDDİANAMESİ 1651 - 1700 SAYFALAR,

odasında Doğan ERBAŞ la görüşme yaptıklarını, bu görüşmede Adnan AKFIRAT'mda bulunduğunu, Doğu PERİNÇEK'in kısa bir sure kaldığını, bu görüşmede Abdullah ÖCALAN'm hangi şartlarda teslim olacağının konuşulduğu, Avukatla üç kez görüşme yaptıklarını, hatta teslim olduktan sonra Abdullah ÖCALAN'm sorgusuna kimin gireceği, sorguda Doğu PERİNÇEK ve diğer birçok ilişki konusunda temkinli davranılması konularının konuşulduğu, Abdullah ÖCALAN'm General Veli KÜÇÜK'e iletilmek üzere "bir muhatap arıyorum" isimli kitabının verildiğini, kitabın en arkasına basılmış vaziyette Veli paşaya bir mektup olduğunu söylediklerini,
Bir dönem DHKP-C'lilerin Harbiye Orduevi'ne roket attığını, daha sonra aynı roket'in Terörle Mücadelede Reşat ALTAY'a atıldığını, Reşat ALTAY'a atılan roketi askerlerin misilleme olarak attırdığını duyduğunu,
Aynı dönemde kendisinin Adnan AKFIRAT ve Doğu PERİNÇEK ile oturup konuşurken, sohbetleri esnasında DHKP-C nin MKYK üyelerinin polislerden oluştuğunu duyduğunu,
Selahattin ÖZKAN ile birlikte Levent'e giderek, bir şahıstan Susurlukla ilgili Ahmet BAHADIRLI, Cavit KAVAK, Mesut YILMAZ, Adbullah ÇATLI nm birlikte çekilmiş resimlerin dialarmı aldığını, Adnan AKFIRAT, Nuri ÇOLAKOGLU nun NTV den bir kadına bu resimleri kendisi vasıtası ile gösterdiğini, ancak parada anlaşamadıklanm, bu şekilde değişik yerlere gösterdiklerini, resimleri Doğruyol Partisinin milletvekilli Nevzat AKKUŞ'a 5 milyar TL ye sattıklarını, ancak daha sonra bu filmlerin fotomontaj olduğunu öğrendiklerini,
13.02.2008 günü Tuncay GÜNEY isimli şahsın ilimiz, Kağıthane ilçesi Haraıantepe Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:4 sayılı ikametinin (2) ve (4) numaralı dairelerinde yapılan aramada bulunarak el konulan (113) sayfadan oluşan belge içeriğinde; "Adnan AKFIRAT Belgelerle Eşref BİTLİS S^/teft" başlıklı, muhtemelen kitap olarak hazırlanmış belgenin orijinali olduğu ve basım öncesinde yazılar üzerinde imla kuralları ile ilgili notlar düşüldüğü tespit edilmiştir. Belgenin içeriğinde Eşref BİTLİS'in ölümü ile ilgili yapılan araştırmaların yazıldığı,
g)-Hukuki durumunun değerlendirilmesi;
1) Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm ikametinde yapılan aramada elde edilen (1) sayfalık Kemal GÜLMAN ile başlayıp Elmas tüccarı olduğu duyuldu ile biten doküman incelendiğinde: Kemal GÜLMAN (İş adamı) isimli şahıs ile alakalı istihbarat nitelikli yazı olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu doküman ile Şüpheli Veli KÜÇÜK'ten elde edilen "Biyografi 18 Ocak 2000" isimli örgütsel içerikli belgenin karşılaştırmasında;
a) İçerik olarak aynı
b) Bazı paragraflarının aynı,
c) Biyografi 18 Ocak 2000 isimli dokümanın Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'tan elde edilen "Kemal Gülman ile başlayıp Elmas tüccarı olduğu duyuldu ile biten doküman" m geliştirilip detaylandınlmış hali olduğu görülmüştür.
Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm Emniyette alman beyanında; "İkamet adresinde yapılan aramada elde edilen Kemal GÜLMAN isimli şahsa ait istihbari bilgilerin bulunduğu dokümanı 1993-1994 yıllarında Aydınlık isimli dergide yayınladığını, haber amaçlı olarak yazdığını, gazeteci olması sebebiyle çeşitli kişiler ile görüşme yapıp görüşme sonucunda bu tür bilgileri derlediğini" beyan etmiş olup; buradan d^şüphşlinin Biyografi 18 Ocak 2000
tarihli Veli KÜÇÜK'ten elde edilen örgütsel içerikli belgeyi yazıp örgütün üst kademesine sunduğu kanaatine varılmıştır.
2) 1 adet sarı renkli naylon dosya içerisinde l'den 36'ya kadar numaralandırılan 1. sayfasında el yazması dergi, Ulusal Medya 2001, Cumhuriyet yazan doküman incelediğinde;
"33-36 sayfalar arası: Cumhuriyet Gazetesi Re/Organizasyon çalışması başlığıaltında...........
Yöntem:
Amaç belirli ve nettir. Yönetim amaca uygun olarak programlanmış olup uygulama safhasına geçilmiştir.
Buna göre; Sayın Gürbüz Çapan'a yapılan öneri net ve anlaşılır olarak soruldu:
Cumhuriyet Gazetesi 'Ulusal Medya'nm merkez üssü olarak seçilmiştir, bu operasyon içinde yer almayı kabul ediyor musunuz?
Çapan: evet
Hisselerinizi parasız devretmeyi kabul ediyor musunuz?
Çapan: evet
Gereğinde para bularak desteğinizi sonuna değin sürdürmeyi kabul ediyor musunuz?
Çapan: Evet
Görüşme sonucu; sayın Gürbüz Çapan'm ulusal medya merkez üssü oluşumuna özveri ile katkıda bulunmada içtenlikli olduğu kesinlik kazanmıştır.
Gerek holding, kuruluş evrakları gerekse vakfın ve Yenigün A.Ş'nin ve aralarında yaptıklan sözleşmelerin birer kopyalan ile şimdiki mali durumu gösteriri raporlann birer kopyaları süratle alınmalıdır.
Bilinmesi gereken tüm evrak fotokopileri SET olarak Kemal ÖZDEN'e ulaştmlmalıdır. Bu setin teslimindeki eksiksizlik, ileride hiçbir süprize olanak tanımamalıdır.
Şu an çalışanlann tam listesi (isim, soyad, görevi, aldığı net maaş tutan) bir an önce çıkanlarak bize ulaştmlmalı
SONUÇ OLARAK
Bu girişim, bir mali operasyon değildir. Bu girişim mali olarak zora düşmüş bir yapmm yeni parasal kaynak bularak düze çıkması olarak görülemez. Böylesi bir kavrayış geçmiş dönemde aynı yapıya aktanlan milyon dolarlar tarihini hiç bilmemek için hiç kavramamak olur. Operasyondaki mali kısım verilen siyasi karann detayıdır.
Hiçbir detayın da esas amacı gölgelemesine izin verilemez. Kaldı ki sözü geçen rakamlann tamamen istenilen düzeyi gelmekte yetersiz kalınacağı herkesin bilinenidir. ( O nedenledir ki gerek alış-veriş merkezi gerekse elektrik projesinden çıkanlabilecek ekstra gelirlerin aktanmı bahse konu olmuştur). Gerek ikinci bir gazetenin de yaratılması gerekse TV kanalının inşası vb.atılımlar içinde yeni kaynak ve güç birleştirmeleri uygulanacağı tabiidir....
Bu operasyonda tek amaç Cumhuriyet Gazetesi'ni Cumhuriyet'in sesi haline getirmektir ....Cumhuriyet Cumhuriyet' e taraf olmaz ise bertaraf olması kaçınılmazdır ve doğrusudur.
Gürbüz ÇAPAN' a yapılan ilk teklif nettir ve anlaşılırdır.'Bu operasyona var mısın? Evet... Hisselerini devredeceksin parasız! Evet... Gerekirseyenıdıpn para bulacaksın. Evet...
Kuşkusuz ki onuru ile oynamadan kuşkusuz ki onun belirli bir hisse olarak içerde kalmasını sağlayarak ama önemli bir hisseyi (kontrolü sağlayacak) Kemal ÖZDEN ve Ümit ÜLGEN'e devrini sağlayacak görüşme bu...
Bu nedenle maddelersek:
Günay ÇAPAN'da ki hisselerin yansı Kemal ÖZDEN' e devredilmeli
Çapan'm aktaracağı 1,5 milyon dolar ile (önce taahhüt edilen sermayinin dörtte biri konacağından) Kemal ÖZDEN ve Ümit ÜLGEN' in 375.000 $' lık sermaye ödemeleri gerçekleşmeli, bir süre sonra bakiye 750.000 $ da içeri verilmeli
En son bakiye 1.5 milyon dolar tüm işlemler gerçekleştirildikten sonra sermayeye eklenmelidir. Bunu milli kuvvetler gerçekleştirecektir." Şeklinde ibareler geçtiği görülmüştür.
02.03.2001 Tarihinde şüpheli Tuncay GÜNEY'den ele geçirilen "Ulusal Medya 2001 İstanbul Aralık" başlıklı "Saygılarımızla 11.01.2001" ibaresi ile biten doküman incelendiğinde; ilk sayfasının:
"Vakıf (I.Selcuk) hissesi çıktıktan sonra kalan % 80 ya da% 90 hissenin en az % 51 hissesi tarafımıza aidiyetine geçmesi kararlaştırılmıştır.(1)
UYGULAMA
1). Günay Çapan'a ait hisselerin bir bölümünün devrinin Kemal Özden ile Ümit Ülgen'e yapılması,
2). Gürbüz Çapan aktaracağı 1,5 milyon dolar ile (önce taahhüt edilen sermayenin dörtte biri konacağından) Kemal Özden ile Ümit Ülgen'in 375.000 $'lık sermaye ödemeleri gerçekleşecek, bir sure sonra bakiye 750.000 $ da içeriye teslim edilmesi,
3). Bakiye 1,5 milyon dolar, tüm bu işlemlerin gerçekleşmesinin ardından sermayeye eklenecek ve bunun tarafımıza gerçekleştirilmesi,
4). Gerek Holding, kuruluş evrakları, gerekse vakfın ve Yenigün A.Ş.'nin ve aralannda gerçekleştirilen sözleşmelerin birer kopyası ile şimdiki mali durumu gösterir raporlann birer kopyalan süratle yönetime verilmesi,
5). Bilinmesi gerekli tüm evrak fotokopileri 'set' olarak milli kuvvetlere ulaştmlacak ve bu teslimin eksiksiz, ileride hiçbir sürprize olanak tanımayacak biçimde gerçekleşmesi,
6). Şu an çalışanlann tam listesi (isim, soyad, görev, aldığı net maaş tutan) bir an önce çıkartılarak tarafımıza teslim edilmesi kararlaştınlmıştır.
SONUÇ
Bu girişim, 21. Yüzyılın değişim gösteren konseptlerinin bir gereği olarak ulusal bir dizi karannı stratejik önem taşıyan unsurlan arasında yer alan "ulusal medya" oluşumunu amaçlamaktadır. Hiçbir şekilde belirlenen amaçtan saptınlamayacak derecede öneme sahiptir. ikinci bir gazetenin yayma sokulması, Tv kanalının inşası ve benzer atılımlar için, gereken finansal desteğin sağlanması ise; önceden ve kesin olarak karara bağlanmıştır.
Bilgilerinize..
Saygılanmızla,
Anılan ifadeler tarafımıza toplantı görülmeleri sonucu iletilen bilgileri
içermektedir" şeklinde ibareler geçtiği görülmüştür.
Yukarıda belirtilen Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'tan elde edilen 33-36 sayfalar arası numaralandırılmış dokümanın Tuncay GÜNEY'den elde edilen "Ulusal Medya 2001" dokümanının yazım aşamasında bir önceki safhası olduğu ve benzer özellikler gösterdiği,
"Ulusal Medya 2001" isimli dokümanda geçen "Anılan ifadeler tarafımıza toplantı görüşmeleri sonucu iletilen bilgileri içermektedir" şeklinde belirtilen toplantıda yaşananların, M. Adnan AKFIRAT'tan elde edilen 33-36 sayfalar arası numaralandırılmış dokümanın içeriğinde belirtildiği,
SONUÇ: "Bu operasyonda tek amaç Cumhuriyet Gazetesi'ni Cumhuriyet'in sesi haline getirmektir" denilmesinden ERGENEKON terör örgütünün kendi amaçlarına ulaşmak ve propagandasını yapmak amacıyla Cumhuriyet gazetesinin REORGANIZASYONU projesi adı altında bazı toplantılar yapıldığı ve toplantıların tutanaklarının bu şüpheli de bulunduğu gibi toplantıya ait raporun örgütün üst düzey kuruluna sunulduğu aynı raporun hem şüpheliler Veli KÜÇÜK, Ümit OĞUZTAN hem de şüpheliler M. Adnan AKFIRAT ile Tuncay GÜNEY den çıkması hususları şüphelinin örgütsel içerikli belge bulundurduğu örgütün üyesi olduğu ve örgüte rapor hazırlayarak kadar bu işin içinde olduğunu göstermektedir.
Ergenekon terör örgütünün amaçlarına uygun olarak yapıldığı belirtilen örgütsel toplantıdan Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm haberdar olduğu, Ergenekon örgütünün gizlilik prensipleri ve örgüt üyesi olmayan bir şahsın bu tarz örgütsel toplantılardan haberdar olamayacağı göz önüne alındığında Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm ERGENEKON terör örgütünün üyesi olduğu, bu toplantılara katılarak Ulusal Medya 2001 isimli dokümanın yazılması işlemine iştirak ettiği kanaatine varılmıştır.
3) Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm ikametinde yapılan aramada elde edilen l'den 2'ye kadar numaralandırılmış Ekinde 18 adet Anadolu takvimi yaprağı bulunan örtülü fundamentalist faaliyetler ibaresi ile başlayıp saygılarımızla 11 Şubat 2000 ile biten doküman incelendiğinde başlığının "ÖRTÜLÜ FUNDAMENTALİST FAALİYETLER" olduğu ve örgütsel içerikli doküman olduğu,
4) Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm ikametinde yapılan aramada elde edilen l'den 2'ye kadar numaralandırılan Korkmaz Yiğit, Semih Tufan GÜLALTAY ilişkisi Akın Birdal, Mesut YILMAZ suikastı ile başlayıp Saygılarımızla biten doküman incelendiğinde başlığının "Korkmaz YİĞİT, Semih Tufan GÜLALTAY ilişkisi Akın BİRDAL, Mesut YILMAZ SUİKASTI" olduğu ve örgütsel içerikli istihbarat nitelikli doküman olduğu,
5) Şüphelide ele geçirilen Mit Müsteşarlığı raporu şeklinde tanzim edilen,
MİT Müsteşarhğı'nm 19/12/1989 gün ve 85.42.00.65/336-04 sayılı yazısı içinde bulunan Muammer AKSOY, Çetin EMEÇ, Turan DURSUN, Bahriye ÜÇOK, Dursun KARATAŞ ve Uğur MUMCU'nun öldürüleceğine ilişkin, gizli başlıklı raporla alakalı Mit Müsteşarlığınca verilen cevapta
Nokta Dergisinin 02 Aralık 1990 tarih ve 48 nolu nüshasında yayınlandığı,1990/1003 Hazırlık Dosya Nosu ile İstanbul DGM'sine intikal ettiğini. Mit Müsteşarlığıtarafından İstanbul DGM'si Cumhuriyet Savcılığına gönderilen 07.01.1991 tarih ve00.02.150/ 461.1-13/740-492 sayılı yazı ile belgenin, sahte olduğunun belirtildiğianlaşılmaktadır. r *.
Şüphelide elde edilen ve Ümit OĞUZTAN'm bilgisayarında yapılan aramada da ele geçirilen İkinci MİT Raporu başlıklı yazıyla alakalı, MİT Müsteşarlığından verilen cevapta,
Ümraniye/Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi Mehmet M. Adnan AKFIRAT'm ikametinde yapılan aramada ele geçirilen "Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK ve Dev-Sol'a karşı faaliyetler için kullanılıyor görüntüsü altında özel bir suç ekibi oluşturulduğu hususundan bahisle Tank ÜMİT Cinayeti konusu işlenildiği" 4 sayfalık "2. MİT Raporu" başlıklı metin ile ilgili olarak kayıtlarımızda yapılan incelemede:
-İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK'in, 21/09/1996 tarihinde İSTANBUL'da düzenlediği basın toplantısında "2. MİT Raporu" adını verdiği bir metni açıkladığı ve aynı metnin Aydınlık Dergisi'nin 22 Eylül 1996 tarihli nüshasında "Yeni MİT Raporu" başlığı altında yayımlandığı belirlenmiştir.
Ancak kayıtlarımızda yapılan incelemede Müsteşarlığımıza atfedilen "2. MİT Raporu" şeklinde bir belgeye rastlanılmamıştır. Kamuoyuna "2. MİT Raporu" olarak lanse edilen belgenin Müsteşarlığımızdan çıkmış resmi bir yönü bulunmamaktadır.
Nitekim bu husus, Müsteşarlığımız tarafından 05.11.1995 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla "Basında ve medyada Milli İstihbarat Teşkilatına atfedildiği şekilde herhangi bir kuruluşa ya da şahsa verilmiş bir rapor bulunmamaktadır" şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. Şeklinde verdiği cevapla şüphelilerin örgüt adına kendilerince hazırlanıp kamuoyuna Mit raporu şeklinde lanse ettikleri birçok bilgiyi açıklamak suretiyle örgütün ERGENEKON belgesinde geçen Dezenformasyon başlıklı bölümünde belirtilen eylem ve faaliyetleri gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır.
2. Söz konusu doküman ayrıca Şüpheli Ümit OĞUZTAN'm bilgisayarında yapılan aramada da ele geçirilmiştir.
Şüpheli M.Adnan AKFIRAT'm ERGENEKON terör örgütünün gizli yapılanması içinde yer aldığı, bizzat örgütsel içerikli belgelerin bir kısmının bu şüpheliden ele geçirilmesi ve yine bir kısmının içeriğinde bulunan metinlerin de bu şüpheli de çıkması bazı metinlerin bizzat şüpheli tarafından yazıldığını teyit etmektedir. Yine "Ulusal Medya 2001" İsimli dokümanın bu şüphelide Gürbüz ÇAPAN'la ilgili görüşme notlarına ilişkin konuşmaların modo mot yer alması da yapılan görüşmede şüphelinin de bulunduğu ve görüşmeyi örgüt üst düzey makamlarına iletmek üzere not aldığı anlaşılmaktadır.
Yine "Ulusal Medya-2001" isimli dokümanda geçen Ulusal Kanal'm kurulmasına ilişkin kararlardan sonra Yeditepe İletişim Hizmetleri A.Ş. olan kanalın kurulmuş olması ve bu konuda Tuncay GÜNEY'in 500 milyar paranın bu amaçla getirildiği beyanına karşı ifadesinin alınması sırasında şüphelinin böyle bir soru soramıyacağımızı bunun ayrı bir soruşturma konusu olduğunu belirtmesi de kanalın kuruluşunda örgütün temin ettiği paranın kullanıldığı şüphesini kuvetlendirmekte olup Tuncay GÜNEY beyanlarının da bu yönünün doğru olduğunu ortaya koymaktadır.
Şüpheli Adnan AKFIRAT'm ERGENEKON terör örgütünün yapılanması içerisinde örgütün hiyerarşik yapısında görüşülmek üzere raporlar hazırlayıp ERGENEKON terör örgütüne sunduğu, örgütün talimatlanyala kurulan Ulusal Kanal'da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ve İşçi Partisinde MYK üyesi olduğu hususları göz önüne alındığında,
Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm ERGENEKON terör örgütü ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bir bağ kurmak* suretiyle silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği anlaşıldığından;/ * , ^^v
Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm eylemlerine uyan, TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
48-ŞÜPHELİ HİKMET ÇİÇEK
a) Emniyet İfadesinde;
1949 yılında Ankara ilinde doğduğunu, ilk, orta ve liseyi Ankara'da bitirdiğini, Siyasal bilgiler fakültesi Basın ve Yayın yüksek okulunu ikinci sınıftan terk ettiğini, 1988'den sonra sırasıyla 2000'e Doğru Dergisi, Yüz Yıl Dergisinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilcisi olarak görev yaptığını, 1993 yılında günlük Aydınlık Gazetesinde, 1995 yılında Ankara merkezli yine günlük siyah beyaz gazetesinde haber müdürlüğü yaptığını, Halen Haftalık Aydınlık Dergisinde haber araştırma müdürü olarak görev yaptığını, aynı zamanda İşçi Partisi Genel Merkezinde Basın Bürosu sorumlusu olarak çalıştığını, 1986-1988 yılları arasında askerliğini yaptığını, SSK emeklisi olduğunu,
1971 yılında Anayasayı ihlal 146/1'den yargılandığını ve hüküm giydiğini, 14 yıl 4 ay cezaevinde kaldığını, 1986 yılında tahliye olduğunu, bu davada 1974 yılında çıkarılan genel af yasası sonrasında tüm cezalarının silindiğini ve affa uğradığını,
Kullanımında bulunan 532 422 00 23 numaralı telefon hattının kendi adına kayıtlı olduğunu ve (10) yıldır kullandığını,
Kendisine sorulan şahıslardan;
Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün bir dönem Ulusal Kanalda danışmanlık yaptığını bildiğini, ancak kendisiyle tanışmadığım, bu şahsın ajan provokatör olarak Ulusal Kanala yerleştirilmiş bir ajan olduğu saptandığını ve kanaldan uzaklaştırıldığım,
Sevgi ERENEROL'u Türk Ortodoks Kilisesi basın sözcüsü olarak, Ulusal Kanal ve çeşitli televizyon kanallarından tanıdığını, herhangi bir görüşmesinin olmadığını,
Güler KÖMÜRCÜ mesleği itibariyle şahsen tanıdığı bir şahıs olduğunu, 4-5 yıldır tanıdığını, çeşitli haberlerle ilgili telefonla görüştüğünü,
Sami HOŞTAN, Ali YASAK'ı Susurluk olayından sonra çıkan gazete haberlerinden tanıdığını,
Mehmet Fikri KARADAĞ'I basından tanıdığını,
Hüseyin Gazi OGUZ'u basından emekli astsubay olarak tanıdığını, Susurluk olayından sonra değişik gazetelerde açıklamaları olduğunu, TBMM'de kurulun susurluk komisyonunda da bilgisine başvurulduğunu,
Ümit OĞUZTAN Tuncay GÜNEYTe birlikte 8-9 yıl kadar önce bir dergi çıkartmak amacıyla yanma geldiklerini, daha sonra bu şahısların Strateji isimli bir dergi çıkarttıklarını, 6-7 sayı çıktıktan sonra bu derginin kapatıldığını, dergiyi incelediğinde gayri ciddi bir dergi olduğunu gördüğünü ve itibar etmediğini, daha sonra bu şahıslarla bir daha görüşmediğini,
Habip Ümit SAYIN'ı İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölümü öğretim üyesi olarak basından tanıdığım,
Vedat YENERER'i Yeniçağ gazetesinin köşe yazan olarak bildiğini, ancak herhangi bir irtibatının olmadığını,
Emin GÜRSES'i Ulusal Kanal'da yaptığı.programlardan ve çeşitli konferanslarından tanıdığını, herhangi bir yakınlığının bulunmadığını,, - - /"7>, "r
Ergün POYRAZ'ı tanımadığını, ancak yazar olarak bildiğini, hazırlamakta olduğu bir kitapla ilgili olarak Ankara ilinde kendisiyle bir defa yüz yüze görüştüğünü,
Ferid İLSEVER Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni ve İşçi Partisi Genel Başkan yardımcısı olarak en az 20 yıldır tanıdığını, birlikte çalıştıklarını,
Serhan BOLLUK'u Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanal yöneticisi olarak yaklaşık 20 yıldır tanıdığını,
Adnan AKFIRAT'ı Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanal yöneticisi olarak yaklaşık 20 yıldır tanıdığını,
Kemal ALEMDAROĞLU'nu basından, Ulusal Kanal ve çeşitli kanallardaki konferanslarından tanıdığını, samimiyetinin olmadığını,
Yusuf BERİŞİK'i tanımadığını, ancak İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK'in refakatçisi olduğunu, Perinçek ile birlikte Ankara'ya geldiğinde görüştüğünü,
Yusuf TUNCER'i İşçi Partisi Genel Merkezi çalışanı olarak tanıdığını,
Aydın GERGİN Genel Başkan Perinçek'in şoförlüğünü yaptığını,
Aykut TOKAK yine genel merkez çalışanı olduğunu,
İlhan SELÇUK'u Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı olarak tanıdığını, bir kez görüştüklerini,
Doğu PERİNÇEK'i yaklaşık 40 (kırk) yıldır tanıdığını, Öğrencilik yıllarından bu yana tanıdığını, 1989 yılında 2000'e Doğru dergisine muhabir olarak başladıktan sonra gerek dergi ve gazetede, gerekse Sosyalist Parti ve İşçi Partisi Genel Başkanı olarak birlikte çalıştıklarını ve halen de bu şekilde birlikte çalışmaya devam ettiklerini,
Muzaffer TEKİN, Semih Tufan GÜLALTAY, Oktay YILDIRIM, Alparslan ARSLAN, Abdullah ÇATLI, İbrahim ÇİFTÇİ, Mahmut YILDIRIM, Sedat PEKER isimli şahıslan basından tanıdığını,
Hayati ÖZCAN Ulusal Kanal'in İzmir temsilcisi olduğunu, 2000 yılından beri tanıdığını,
Nusret SENEM'in İşçi Partisi Genel Sekreteri olduğunu, yaklaşık yirmi yıldır tanıdığını, Dostluklarının olduğunu,
Tuncay GÜNEY'i yukarıda Ümit OGUZTANTa ilgili beyanlarım doğrultusunda tanıdığını, başkaca bir tanışıklıklarının olmadığını,
El konulan ERGENEKON ve LOBİ isimli belgeler sorulduğunda; ERGENEKON isimli belgeyi bilmediğini, LOBİ isimli belgeyi ise internetten okuduğunu ve çok saçma, mantıksız bilgiler içeren, bozuk cümleler ihtiva eden bir belge olduğunu gördüğünü, basında siyasi bir örgütlenmenin önemli bir belgesi olarak yazıldığını, ancak okuduğu kadarı ile öyle bir oluşumun önemli bir belgesi izlenimini vermediğini, amatörce hazırlanmış bir belge izlenimini uyandırdığını,
Tuncay GÜNEY'in ERGENEKON'un yeniden yapılandırılması için söz konusu ERGENEKON belgesini Veli KÜÇÜK'ün talimatı ile Doğu PERİNÇEK, Hasan YALÇIN, Deniz BİLGE, Emekli Albay Suphi KARAMAN tarafından Bilecik'te hazırladığını beyan etmiş, ERGENEKON isimli belge Veli KÜÇÜK, Tuncay GÜNEY ve diğer örgüt üyeleriyle birlikte, İşçi Partisi binasında dijital olarak bulunduğu ve,,eî konulduğu sorulduğunda:
Hasan YALÇIN ve Suphi KARAMAN'in İşçi Partisi Genel Başkan yardımcıları olduğunu, Hasan YALÇIN aynı zamanda Aydınlık Dergisi yazan olduğunu, daha sonra her ikisinin de vefat ettiğini, bahsedildiği şekilde toplantıdan bilgisinin olmadığını, birkaç sayı önce Aydınlık Dergisinin Tuncay GÜNEY'in yalan söylediğini ve böyle bir toplantıyı uydurduğunu ifade eden bir habere yer verdiğini, bu belgenin İşçi Partisi genel merkezinde bulunmasıyla ilgili olarak bir fikrinin olmadığını,
İşçi Partisinde herhangi bir görevi veya sorumluluğu sorulduğunda; Basın Bürosundan sorumlu olduğunu, partinin basınla ilişkilerini düzenlediğini, daha önce işçi Partisi Merkez Komite üyeliği yaptığını,
İşçi Partisi binasında herhangi bir bürosu olup olmadığı sorulduğunda; Çalıştığı odanın propaganda ve basın bürosu olarak geçtiğini, bu odayı kendisinden başka çok sayıda işçi partisi görevlisinin de kullandığını, orada masasının olduğunu, partinin propaganda, basın vb gibi konulardaki bütün broşür, kitap, dergi, belge türündeki bütün yayınlar bu odadaki raflarda bulunduğunu,
Zihni ÇAKIR'm İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında 25.02.2008 tarihinde tanık olarak alman beyanında; VKGB Başkam Taner ÜNAL'ın kendisine "2003 yılı Nisan ayında, Dikmen'de önceki bürosuna yakın bir yerde kiraladığı ofisinde TÜRKELİ Dergisini çıkaracağını, ofisin altındaki deponun bir anfiye dönüştürüldüğünü, dinleyici ve konuşmacı yerlerinin olduğunu, bu mekanda bir oluşum için toplantılar yaptıklarını anlattığını, Taner ÜNAL'ın bu oluşum içerisinde yer alması için kendisine de teklifte bulunduğunu, oluşumda birçok paşanın olduğunu, Hasan Kundakçı, Veli KÜÇÜK gibi isimlerin yer aldığını, Doğu PERİNÇEK'in ve Hikmet ÇİÇEK'in solcu olmasına karşın bu oluşuma destek verdiğini, maddi hiçbir sıkıntısının olmayacağını, istediği kadar maaş verebileceklerini, söyleyerek oluşuma katılması yönünde telkinlerde bulunduğunu beyan etmiştir. Zihni ÇAKIR'm beyanları sorulduğunda; Zihni ÇAKIR'm yaklaşık bir ay önce partiyi arayarak görüşmek istediğini söylediği, ERGENEKON soruşturmasıyla ilgili bir kitap hazırlığı içersinde olduğunu ifade ettiğini, ERGENEKON örgütü ile ilgili olarak fikirlerini sorduğunu, bunun uydurma bir örgüt olduğunu ifade ettiğini, bu konuşmadan sonra söz konusu şahsın hazırladığı kitabın birinci cildini gördüğünü, çalakalem ve hiçbir bilimsel değeri olmayan bir çalışma olduğunu anladığını,
Taner ÜNAL'ı Ulusal Kanalda çıktığı bir programdan tanıdığını, bu şahsın Ankara'da Türkeli adlı bir gazete çıkardığını, tarihini tam hatırlamadığı bir MHP kongre öncesinde genel başkanlığa aday olacağını iddia ettiğini, Taner ÜNAL'ın ciddiye alınacak bir şahıs olmadığını,
Zihni ÇAKIR'm ifadesindeki iddiaların tamamen hayal mahsulü olduğunu, Taner ÜNAL'ın oluşumundan medyadan haberinin olduğunu, böyle bir şeyi desteklemesinin asla söz konusu olmadığını,
İşçi Partisi genel merkezinde yapılan aramada 4.katta Çok gizli ibareli (5) sayfadanoluşan belgenin "Konu: İP / Karargah evleri" başlıklı yazının içeriğinde, "İşçi Partisi ve Alevikesimin yanı sıra bazı TSK mensupları ve memurların da katılımıyla, emperyalistlerleCumhuriyet karşıtları yıkıcıları ile mücadele amacıyla bir harekat başlatıldığı yönünde hassaskaynaktan bilgiler intikal etmiştir. Yürütülecek bu çalışmalarda hiçbir kurum ve oluşumunzarar görmemesi için "karargah evleri" adı altında, çekirdek kadroların oluşturulmasınınöngörüldüğü alman bilgilerdendir." yazdığı, devamında karargah evleri hakkında bilgilerverildiği, yazının sonlarına doğru faaliyet içersinde yer'âlaffşahıslarm değişik başlıklar altındaisim listelerinin yazdığı, , •- _;.'■'
Son sayfasında ise karargah evleri başlığı altında bir şema yapıldığı, şemanın en üst
kısmında İ................. yazdığı, buna bağlı olarak (I................................... - Türkiyem topluluğu),
(Askeri kesim-Albay C.............. ), (Alevi kesim-Dede) yazdığı,
Askeri kesimin altında, iki ayrı ok çıkartıldığı, bunlardan birisinin Harp Akademisi ve diğerinin Hava Harp Okulu başlıklarına ayrıldığı,
Harp Akademisi başlığı altında, Albay C...................... , Albay Y............... , Albay T....
....... ,F.......................... ,H.................... ,0........... ,M......................... , ............ ,K......... , Y........
.... , R......... yazdığı,
Hava Harp Okulu başlığı altında; Binbaşı B.................. Yazdığı, bunun hemen altında,
Öğrenciler başlığı altında; O................ , G............... , C............. , A............. , E.............. ,
Ç............ , O............ ,İ............... yazdığı,
Hava Harp Okulu başlığı altında; bir ok çıkartılmış olduğu, bunun altında Destek
sağlayan başlığı altında, Albay S.................... , Doktor R............. yazdığı, bunun hemen altında
Memur kesimi başlığının olduğu ve G................ , N............... isimlerinin yazdığı,
İ.............. ismi altında bir ok uzantısında, İşçi Partisi başlığının olduğu, bu başlık
altında, M................... , M.................... , Hikmet ÇÎÇEK ve Z.................... yazdığı, İşçi Partisi
başlığından uzatılan okun altında, bölge sorumluları başlığının olduğu, bu başlık altında, A..
.... (ist/Bayrampaşa), M.............. (İst/Bayrampaşa), H............. (ist/GOP), Z................ (İst/GOP),
M............... (Tekirdağ), S............. (Kırklareli), A....................... (Kurye) yazdığı, Alevi kesim
başlığı altında; iki ayrı ok olduğu, bunlardan birisinin Yenibosna Cem Evi diğerinin Balaban aşireti yazdığı görülmüştür. Belgeler sorulduğunda;
Sorulan belgeyi ilk defa duyduğunu, ismi geçen şahıslardan İ......................
....................... 'nun İstanbul'da bir üniversitede öğretim görevlisi olduğunu, M. ...
............ 'in Doğu PERİNÇEK'in oğlu olduğunu, B........................ 'in İstanbul Üniversitesinde
İnkılap Tarihi Enstitüsünde araştırma görevlisi olduğunu, M...................................... 'in İşçi Partisi
Genel Başkan Yardımcısı olduğunu, M................. , H............ ve A.................... mn İstanbul İşçi
Partisi İl Örgüt üyesi olduğunu, belgede ismi geçen diğer şahısları tanımadığını, İşçi Partisinin dördüncü katında böyle bir belgenin nasıl bulunduğunu bilmediğini, Saçma sapan provakatif bir belge olduğunu düşündüğünü, belgede şematize edilen yapılanmadan bilgisinin olmadığını,
İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada; Girişin karşısındaki sekreter odasının sağ tarafında bulunan masa üzerinde çok sayıda CD bulunarak el konulmuştur. Bu CDTerle ilgili yapılan ön incelemede, üzerinde "VERSATİLE" yazan 411509A102B4 seri numaralı CD'nin yapılan ön incelemesinde; İçersinde "Hikmet ÇİÇEK'e ulaşanlar" isimli bir adet klasör olduğu, bu klasör açıldığında (2) adet klasör ve bir miktar Word ve Power Point dosyalarının olduğu, klasörlerin açılımında, içersinde çok sayıda klasörler altında Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik kurumlarıyla ilgili gizlilik dereceli belgelerin olduğu, özellikle Ege Ordu Komutanlığıyla ilgili belgelerin olduğu görülmüştür. Belgeler sorulduğunda;
Sorulan belgelerden yeni haberinin olduğunu, Ege Ordu Komutanlığı veya gizlilik dereceli askeri belgelerin bulunduğunu hatırlamadığını, ancak gazeteci olduğu için bu CD'nin herhangi bir yolla ulaştırılmış olabileceğini, Av. Gönenç LAÇİN söz alarak Hikmet ÇİÇEK'e söz konusu CD'yi görme hakkını saklı tutabileceğini hatırlatmak istediğini beyan ettiği. Kendisinin söz konusu CD'yi teşhis hakkını saklı tutmak istediğini, içeriğini tam görmeden
bir beyanda bulunmak istemediğini, CD içersindeki klasörün "Hikmet ÇİÇEK'e ulaşanlar" olarak neden isimlendirildiğini bilmediğini,
Altındağ İlçesi Gündoğdu mah. kıvrım sok. no: 2/2 sayılı ikametinizde yapılan aramada bulunan, "21. Yüzyılda Casusluk" "Araştırma - Gözlem - Analiz Raporu İstanbul / Aralık 2000" başlıklı belge sorulduğunda; Söz konusu belgeyi tahminen birkaç yıl önce Aydınlık Dergisi İstanbul temsilciliğinden temin ettiğini, oraya nereden geldiğini bilmediğim, belgeyi ilginç bir şey varsa Aydınlık Dergisinde haber yapabilmek için okuduğunu, bilimsel bir inceleme olmadığını gördüğü için evinde bir kenara bıraktığını, kimin hazırladığını bilmediğini,
"Mit & Medya ve ajan gazeteciler" başlıklı, "İstanbul/Aralık 2000" ibareli belge sorulduğunda; Belgeyi "21. Yüzyılda Casusluk" isimli belgeyi aldığı aynı tarihlerde İstanbul Aydınlık Dergisi bürosundan temin ettiğini, oraya nereden geldiğini ve kimin hazırladığını bilmediğini, haber yapma amaçlı aldığını, bilimsel yetkinliğe sahip olmadığını anladığı için bir kenara attığını,
İkametinde yapılan aramada el konulan belgeler arasında ele geçirilen "21. Yüzyılda Casusluk" ve "Mit & Medya ve Ajan Gazeteciler" başlıklı belgeleden, "21. Yüzyılda Casusluk" isimli belgenin Veli KÜÇÜK'ten, "Mit & Medya ve Ajan Gazeteciler" isimli belge ise Veli KÜÇÜK ve Ümit OGUZTAN isimli şahıslardan bulunarak el konulduğu hatırlatılarak sorulduğunda; Söz konusu belgeleri Aydınlık Dergisinin İstanbul bürosundan temin ettiğini, diğer şahıslara bu belgenin kimler tarafından ulaştırıldığı konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını, belgenin hazırlanmasında yer almadığını ve belgeyi kimlerin hazırladığını bilmediğini,
"Çağdaş Orta Doğu Olayları" başlıklı, "T.C. Genel Kurmay Başkanlığı ANKARA" antetli, Em. Tümg. Muzaffer ERENDİL tarafından hazırlandığı anlaşılan (179) sayfadan ibaret kitabı kimden, ne şekilde, ne zaman ve ne amaçla temin ettiği sorulduğunda; Bu kitabın, Genel Kurmay Başkanlığının hizmete özel olmayan halka da açık bir yayını olduğunu, nereden aldığını hatırlamadığını,
"Türkiye'de İrtica Hareketleri ve Terörizmin ilişkileri" başlıklı, "Harp Akademileri Komutanlığı Yayınlarından" antetli, (196) sayfadan ibaret spiralli bilgisayar çıktısını kimden, ne şekilde, ne zaman ve ne amaçla temin ettiği sorulduğunda; Söz konusu belgenin Harp Akademileri Komutanlığının 150. yılı nedeniyle yayınladığı bir kitap olduğunu, İstanbul'da Harp Akademilerinin halka açık satış reyonundan temin ettiğini, Aydınlık Dergisinde de 1998-1999 yıllarında bu kitabı tanıtan bir haber yaptığını,
"Komutan'm oğlu Amerikan şirketinde" "Hikmet ÇİÇEK" başlıklı daktilo ile yazılmış metin kendisine sorulduğunda; Aydınlık Dergisinde elektronik ortamda yazışmadığı dönemde, Ankara'dan haberlerini İstanbul'a faksla gönderdiklerini, Elektronik daktilo ile yazılmış olan bu metin Aydınlık Dergisinde kendisinin imzasıyla çıkan bir haber metni olduğunu, ne zaman yayınlandığını hatırlamadığını,
"CIA: Türkiye parçalanacak" başlıklı, (10) sayfadan ibaret belge sorulduğunda; Yaklaşık on yıl önce Aydınlık Dergisinde çıkan imzasız bir haber metni olduğunu, ABD'de yayınlanan iki önemli stratejik dergiye dayanarak Amerika'nın Türkiye hakkındaki niyetlerini anlattığını,
"Rektör Alemdaroğlu, Doğruda Yürüyor" "Prof. Dr. Yalçın küçük, paymana zindanı" başlıklı "haymana, 23 haziran 1999" tarihli daktilo, jle yazılmış belge sorulduğunda; 1999 yılında İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇTİKâlVyazar Yalçın KÜÇÜK Haymana cezaevinde birlikte kaldıklarını, oradan Aydınlık Dergisin^çeşitli konularda yazılar
gönderdiklerini, söz konusu yazı da Yalçın KÜÇÜK'ün Haymana'dan gönderdiği bir yazı olduğunu ve Aydınlık Dergisinde yayınlandığım,
El yazısı ile "Adnan AKFIRAT'm dikkatine" ile, dijital yazı ile "Çiller'in özel örgütünün Belçika ayağına dair bilgi notlan" başlıklı, "Doğan DUYAR, Brüksel, 2 Şubat" yazılı belge sorulduğunda; O dönemde Aydınlık Dergisinde çalışan muhabir Doğan DUYAR'm BürüksePden gönderdiği bir bilgi notu olduğunu,
Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Alparslan TÜRKEŞ hakkındaki (24) sayfalık karar metni sorulduğunda; Çeşitli partilerin davalanyla ilgili belgelerin gazeteci olduklan için bulunduğunu,
"T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Sımak" antetli, "Hizbullah terör örgütü ve diğer irticai faaliyetler" başlıklı, "Hizmete Özel" ibareli belge sorulduğunda; Belgeyi nerden temin ettiğini hatırlamadığını, ancak bu tür belgeler ilgili konularla haber yapılacağı zaman daha önce haber yapmış gazetecilerden temin edildiğini, belgenin fotokopisinin olduğunu,
"Ankara, Çarıkın, Kastamonu illeri Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı" başlıklı, "Evrak No: 1980/7040, Esas No: 1980/7040, Karar No: 1981/600 iddianame (M.H.P. ve ülkücü kuruluşlan) yazılı belge sorulduğunda; Belge 12 Eylül dönemi MHP iddianamesinin bir kısmı olduğunu, Gazeteci olduğu için iddianamede ismi geçen şahıslann, daha sonra herhangi bir olay içersinde yer alırsa diye arşivinde bulundurduğunu,
"Hazırlık No: 1998/2289" sayılı İstanbul DGM C. Başsavcılığınca "Mehmet SÜNBÜL, Yusuf İLHAN, Hayam GARİPOĞLU, Mehmet Emin CANKURTARAN gibi" isimli şahıslann sanık olarak bulunduğu İddianame sorulduğunda; Nesim MALKİ cinayetinin iddianamesi olduğunu, Aydınlık Dergisinde konuyla ilgili haberler yaptığını,
El yazısı ile "Sayın Feyza PERİNÇEK' e" başlıklı "18 Mayıs 1999" tarihinde daktilo ile yazıldığı anlaşılan ve kenarlannda el yazısı ile notlar düşüldüğü görülen sorulduğunda; Doğu PERİNÇEK'in Haymana cezaevinden Aydınlık Dergisi haber müdürü Feyza PERİNÇEK'e gönderdiği bir mektup olduğunu, İmza, paraf ve yazının Doğu PERİNÇEK'e ait olduğunu,
"T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Ankara" antetli, "Güncel Konular" başlıklı, "Hizmete Özel" ibareli belge sorulduğunda; Genel Kurmay'm 1999 yılında çıkardığı bir kitapçık olduğunu, Kitapçıkla ilgili Aydınlık Dergisinde haber yaptığını,
"Yalçın KÜÇÜK, Haymana Zindanı, 8 Mayıs" başlıklı, "Doğu ya selam ibareleri ile başlayan 2 sayfalık belge sorulduğunda; Yalçın KÜÇÜK'ün Haymana cezaevinden Aydınlık Dergisi gönderdiği bir mektup olduğunu,
"Erol BİLBİLİK'e sorular" başlıklı ';Saygılanmızla. Hikmet ÇİÇEK/Sinan ONUŞ" ile biten belge ve ekleri sorulduğunda; Erol BİLBİLİK'in emekli binbaşı olduğunu, kendisi o dönemi yaşan bir şahıs olduğu için bu kitabın hazırlanmasında kedisinden yararlandığını, sorulan metnin 12 Mart döneminde 9 Mart sol cunta girişimini anlatan bir kitabın müsveddesi olduğunu,
"Fethullah Hoca Cemaati ve Emniyet Teşkilatı" başlıklı 10 (on) sayfadan ibaret belge sorulduğunda; Bu belgenin İşçi Partisine 1999 tarihinde geldiğini, kim tarafından getirildiğini bilmediğini, belgeyle ilgili o dönem İP -Genel Başkan Yardımcısı Hasan YALÇIN'ın İçişleri Bakanlığına bir suç duyurusunda bulunduğunu, bu suç duyurusuna dayanarak Aydmlık'ta bir haber yaptığını,
El yazısı ile "Aydınlık Osman AK" ile başlayan, daktilo ile "Önemli, 6 Mayıs 1999 başlıklı yazı sorulduğunda; PKK itirafçısı Sami DEMİRKAN'ı bazı iddiaları nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Doğu PERİNÇEK in 1999 yılında gözaltına alındığını, o dönem kendisi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman AK ile bir mülakatta bulunduğunu, o mülakatta geçen konularla ilgili Doğu PERİNÇEK'in Haymana Cezaevinden Aydınlık Dergisine gönderdiği bir metin olduğunu,
"Önsöz" "İlişikteki rapor soruşturma raporu olmadığı gibi fezleke veya teftiş raporu da değildir" başlıklı, üzerindeki mühürden Başkanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca Susurluk olayı ile ilgili olarak hazırlandığı anlaşılan belge sorulduğunda; Söz konusu belge Susurluk olayı ile ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu SAVAŞ tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan bir rapor olduğunu,
"Biz susurluk olayında faal olarak karışmış susurluk zedeleriz" başlıklı, içeriğinde susurluk olayına karıştığı anlaşılan Cavit...? İsimli şahsın el yazısı ile yazdığı değerlendirilen belge sorulduğunda; Aydınlık Dergisi olarak Susurluk kazası gerçekleşmeden kısa bir süre önce ikinci MİT raporu olarak adlandırılan Susurluk Çetesinin faaliyetlerini anlatan raporu yayınladıklarını, bu raporun nasıl temin edildiğini bilmediğini, ancak Adnan AKFIRAT birkaç yıl önce Aydınlık Dergisinde Mit Belgelerini nereden aldığını yönelik yapmış olduğu haberde, belgeleri bir gazeteci arkadaşından aldığını söylediğini, o dönemde konuyla ilgili imzalı veya imzasız pek çok mektup geldiğini, gösterilen belgenin, bu mektuplardan birisi olduğunu, Kim tarafından gönderildiğini bilmediğini, belgenin içeriğinde bir Susurluk çetesi mensubu olduğunu iddia eden kişinin çete kapsamında işlediği Behçet CANTÜRK ve benzeri cinayetleri anlattığını hatırladığını, bu bilgileri başka kaynaklardan doğrulatamadıklan için haber yapmadıklarını,
Ergün POYRAZ sorulduğunda; Ergün POYRAZ'ı bir yazar olarak tanıdığını, Ankara'da Çay yolunda ikamet ettiği adrese bir haber nedeniyle görüşmek üzere bir kez gittiğini, o dönemde Cüneyt ZAPSU hakkında bir kitap hazırlığı içersinde olduğunu, Cüneyt ZAPSU'yu tanıdığını düşündüğü insanlardan kitabı için bilgiler aldığını, Ergün POYRAZm da kitabında Cüneyt ZAPSU ile ilgili konulardan bahsettiğini gördüğü için bilgi almak amacıyla evine gittiğini, ancak kitaptaki bilgilerden öte bilgiler edinemediğini, bir daha da görüşmediğini,
13.02.2008 günü saat 15.21 sıralarında Doğu PERİNÇEK ile yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda; Görüşmeyi hatırladığını, İsa mn emekli bir albay olup, partinin resmi üyesi olduğunu, İsa Albay'm iki kez Ankara'ya geldiğini, Doğu PERİNÇEKTe randevu aldığını, ancak başkanın işleri olduğu için görüşemediğini,
29.02.2008 günü saat 20.28'de Ferid İLSEVER isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda; ERGENEKON operasyonu yapıldıktan sonra basında ki kafa karışıklığını gidermek amacıyla Partilerinin görüşlerini ifade eden bir metin hazırlayıp basın mensuplarına dağıtmak istediklerini, bu metni kendisinin hazırladığını, konuyla ilgili Aydınlık Dergisinin haberlerini de eklediklerini, ERGENEKON soruşturması süresince çeşitli partilerin soruşturmayla ilgili görüşlerini açıkladığım, kendilerinin de belgeyi bu amaçla hazırladıklarını, basını yönlendirme gibi bir durumun söz konusu olmadığını,
03.03.2008 günü saat:16.53'te Ferid İLSEVER ile yapmış olduğu telefon görüşmesi sorulduğunda; ERGENEKON soruşturmasının hedefinin yalnızca İşçi Partisi ve Ulusalcı olarak bilinen kişi ve kurumlar değil, fakat Türk Silahlı Kuvvetlerinin de olduğunu düşündüğünü, bu nedenle böyle bir beyanda bulunduğunu,
05.03.2008 günü saat 11.13'te Doğa PERİNÇEİ& ile yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda; Doğu PERİNÇEK, Saygı ÖZTÜRK'üft; "Tdmam Reis" isimli kitabında
kendine yönelik bir suikasttan bahsedildiğini ve kitabı bulup bulamayacağını sorduğunu, kendisinin de kitabı bulduğunu, incelediğini ancak bu şekilde herhangi bir konu geçmediğini gördüğünü, görüşmede bahsi geçen "Başlık değiştirme" konusunun ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'tan çekilmesi üzerine yaşanan muhalefet partileri ve TSK tartışması üzerine bir açıklama metni hazırladıklarını, bunun başlığı üzerine yapılan görüşme olduğunu,
İşçi Partisinde yapılan aramada, Veli KÜÇÜK ve Ümit OĞUZTAN'm yanı sıra Tuncay GÜNEY'de de ele geçirilen örgüte ait Kemalist Model-Ulusal Gençlik Hareketi-Dinamik adlı doküman bulunmuştur. Belgeler sorulduğunda;
Belgeyi bilmediğini, belgenin içeriği hakkında da bilgisinin olmadığını,
ERGENEKON Terör Örgütü kapsamında göz altına alman şahıslarla ile ilgili İfade Sorgu Tutanakları ve Kemal KERİNÇSİZ'e ait savcılık ifadesini nasıl ve ne maksatla temin edildiği sorulduğunda; Bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını,
İşçi partisinde bulunan dokümanlar arasında; "BAŞARILARIMIZ" başlıklı bir belge bulunduğu, bu belgede özetle Öncü Gençlik isimli İşçi partisinin gençlik kollarından bahsedildiği, EYLEMCİ HAT isimli bir alt başlıkta ise "Öncü Gençlik 5. genel kongresinde Türkiye nin genel gündemine ilişkin örgütlerimizin militan eylemler yapması kararım almıştık. Bu karan hayata geçirdik. Böylece Öncü Gençlik tarihinin en fazla eylem yapılan ve bu açıdan en verimli olan dönemini yaşadık" yazdığı görülmüştür. Bahsedilen militan eylemler sorulduğunda; Partide her ne kadar görev alsa da parti yöneticisi olmadığını, bu nedenle bu sorunun muhatabı olmadığını, konulardan bilgisinin bulunmadığını,
İşçi partisinde bulunan dokümanlar arasında; daha önce pek çok örgüt mensubunda bulunmuş "OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MASONİK BİLDERBERG ÇETESİ" ve "ÖRTÜLÜ FAALİYETLER BİR" isimli belgeler bulunmuştur, belgeler sorulduğunda; Belgelerden bilgisinin olmadığım,
İşçi Partisinde bulunan dokümanlar arasında bulunan; 17.12.1996 tarihli KİŞİYE ÖZEL ibareli dönemin Başbakanı'na yazılmış Susurluk kazası ile ilgili hazırlanmış 39 sayfalık MİT müsteşarlığı belgesi sorulduğunda; Adnan AKFIRAT'm birkaç yıl önce Aydınlık Dergisinde yapmış olduğu haberde bu belgeyi bir gazeteciden aldığını yazdığım, gazetecinin kim olduğunu bilmediğini,
İşçi Partisinde bulunan dokümanlar arasında; "SON BİLGİ(SAĞLAM) başlıklı yazıda "İsmail PAKER VE Zekeriya ÖZTÜRK, Balta Limanı'nda Doğa Balık Restoranı'na (eski Şaziye barın bitişiği) sıkça birlikte gidiyorlar. Orada bir Dr Yüzbaşı, bir üsteğmen ve başka subaylarla birlikte MİT mensuplarıyla da birlikte oluyorlar. Restoran'm sahibi (adı bilinmiyor öğrenilecek) ve işletmecisi Ahmet adlı şahıs yer altı dünyasıyla ilişkili. Ahmet ve adamları Sedat PEKER'le silahlı çatışmaya girmiş. (Bu olay gazetelere de yansımış.) Ahmet artık restoranda çalışmıyor. Söz konusu subaylardan biri, restoran sahibine bir adet Glock satmış. İsmail PAKER'in çocukları Alparslan ASLAN'a amca diyor. (M.TEKİN tanık olmuş.) İsmail PAKER' in Bulgar uyruklu Osman adında çok yakın bir arkadaşı var. 18 Mart kapsamında Çanakkale'ye yapılan bu geziye (bu yıl) İsmail PAKER, Zekeriya ÖZTÜRK ve M.TEKİN birlikte katılıyorlar. Çanakkale garnizon komutanı ya da etkinlikleri yöneten kişi olan Albay, üçlüye çok yakın ilgi gösterip, birçok kolaylık sağlıyor. Nedeni İsmail PAKER'i tanıması. Paker bu durumu "Asteğmenken komutammdı" diye açıklıyor. M. TEKİN, PAKER in verdiği bilginin doğruluğundan şüphelenip, sonradan albayı arıyor ve 1985 te Güneydoğu da aynı birlikteydik yanıtını alıyor." Şeklindeki belge sorulduğunda; Partide her ne kadar görev alsa da parti yöneticisi olmadığını, bu konulardan bilgisinin olmadığını, fakat anladığı kadarıyla belgede ismi geçen şahısların olumsuz-Ve" uğursuz''.fâaliyetler içinde olduğunun
genel merkeze kimliğini bilmediği bir kişi tarafından bilgi olarak iletildiği, bu notu görmediğini, haber amaçlı merkeze gelmiş olabileceğini,
İşçi Partisinde bulunan dokümanlar arasında; elle yazılmış " Teoman dan gelen bilgi" başlığı altında bilgisayar çıktısı halinde yazılmış; "Yaklaşık iki ay önce Sirkeci de bir kebap restoranında önemli bir yemek yendi. Yemeğe çok önemli bazı emekli generaller ve çeşitli kuvayi milliye derneklerinin yöneticileri katıldı. Kemal KERİNÇSİZ, Veli KÜÇÜK, Muzaffer TEKİN, Taner ÜNAL gibi isimlerin eski generallerle birlikte Türkiye'nin içinde bulunduğu son durumu görüşmek üzere yemek yedikleri belirtiliyor. Yemek bir komutanın doğum günü nedeniyle verilmiş. En çok tartışılan konu ise İşçi partisinin milli hükümet çağrısı olmuş. İsmini öğrenemediğimiz bir orgeneral İşçi Partisinin çağrısını olumlu bulduklarını ve parti programında yazılı olan bazı fikirlere karşı eleştirilerini Doğu PERİNÇEK e sunacaklarını belirtmiş. Aynı orgeneral geleneklerin dahi dışına çıkarak iki üç orgeneralin ortak bir eleştiriyi kaleme alacaklannı ve işçi partisiyle müşterek uzlaşma noktalan bulduktan sonra partiye katılacaklannı belirtmiş. Bunun üzerine Kemal KERİNÇSİZ
ve arkadaşlan İşçi Partisine katılma fikrine karşı çıkmışlar................. Bu bilgiyle örtüşen bir başka
bilgiyi ise Kornikov verdi. Kornikov, Gladyonun 1-2 yıldır ulusalcılara sızmaya çalıştığını ancak bunun tam başaramadığını belirtti. Bunun için Gladyo kendi ulusalcılannı yarattı. Bunun başında daha önce duyulmamış bazı dernekler ve isimler var. Gladyo bu iş için hatm sayılır paralarda harcıyor. Hatta Gladyonun ulusalcılan yeni bir televizyon kanalı kuracak paraya ulaştılar. VTV adı altında yayın yapacak olan Vatan TV gladyonun ulusalcılannm yayın organı olacak.." şeklindeki belge sorulduğunda; Teoman isimli şahsı tanımadığını, bilgi notunu ilk defa duyduğunu, içeriğini bilmediğini,
İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada; Girişin karşısındaki sekreter odasının sağ tarafında bulunan masa üzerinde çok sayıda CD bulunarak el konulmuştur. Bu CD'lerle ilgili yapılan ön incelemede, üzerinde "ELBA HIGH QUALITY CD" yazan M4-C524-B-R2-09:40 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; içersinde (3) adet klasör ve (1) adet Word sayfası olduğu görüldü.
"Fetullahçı Gladyo" isimli klasör açıldığında, içersinde (4) adet Word belgesi, (4) adet resim belgesi olduğu görüldü. Fotoğraf belgeleri tek tek açılıp incelendiğinde; bir çok Emniyet mensubunun isimlerinin olduğu ve bu kişilerle ilgili açıklamalann yazıldığı ve genel olarak isimleri belirtilen kişilerin Fetullahçı olduğu aynntıh olarak anlatılarak yazdığı görülmüştür.
"Fetullahçı Gladyo'nun Gladyo Operasyonu" isimli Word sayfası açılıp incelendiğinde, Emniyet Teşkilatı içersinde Fetullahçı Gladyo kadrosunun olduğu ve aynntıh açıklamalann yazıldığı görülmüştür.
"Polis, Fettullah GÜLEN, ABD" isimli Word belgesi açılıp incelendiğinde,(Fettullah GÜLEN suç örgütünün polis içindeki yapılanması, risale çocuklan-1) başlıklı (1)sayfadan oluşan yazı olduğu, yazının içersinde Emniyet Teşkilatında Fetullahçı yapılanmaolduğunun yazıldığı, devamında çok sayıda Emniyet Mensubunun isimlerinin yazıldığı,isimlerin karşısında değişik açıklamalann olduğu, açıklamalardan sonraki bölümde"Fetullahçı" ibaresinin yazdığı, bazı isimlerin karşısında İngilizce terimlerin yazdığıgörülmüştür. Belgeler sorulduğunda; Söz konusu CD den bilgisinin olmadığını, Partilerininbu şekilde fişleme faaliyetleri yürütmediğini, İşçi Partisinin Cumhuriyetin Polisine, Savcısınave Yargıcına karşı bir art niyeti ve ön yargısının olmadığını, ancak özellikle Emniyet Teşkilatıiçinde Emniyet'in birliğini bütünlüğünü ve Cumhuriyetçi karakterini zedeleyecek her türlüörgütlenmeye karşı olmak gerektiğini, bu konuda İşçk Partisinin çeşitli kereler suçduyurusunun bulunduğunu, * ,-" ' , * ■
ERGENEKON terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ederken haber araştırma müdürü olarak görev aldığı Aydınlık Dergisinde söz konusu soruşturmanın Emniyet Teşkilatı içindeki Fetullahçı Gladyo tarafından yapıldığı yönünde haberler yayınlanmıştır. Hatta Aydınlık'ın bir sayısında Adil Serdar SAÇAN ile yapılan röportajı 'Her Yıl Polis Okullarından 100-150 bin Fetullahçı polis mezun oluyor" başlığı ile yayınladığı tespit edilmiştir. Tüm emniyet mensuplarının 150-200 bin arası olduğu düşünülürse bu hayal ürünü haberleri ne maksatla yaptıkları sorulduğunda; Bu soruya yanıt vermeyeceğini,
"ELBA HIGH QUALITY CD" yazan M4-C524-B-R2-09:40 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; içersinde (3) adet klasör ve (1) adet Word sayfası olduğu görüldü.
"Yargı-Nusret Senemden" adlı klasör açıldığında, içersinde (4) adet Word belgesi, (7) adet PDF belgesi olduğu görülmüştür.
"Yargıtay" adlı PDF dosyası açıldığında, elle çizilmiş basit bir kroki olduğu görülmüş, kroki içersinde binanın bölümlerini gösterir şekiller olduğu, bu şekillerin üzerine A, B, C yazıldığı, binalara giriş çıkış olan noktalan işaretledikleri ve bu noktaların üzerlerine değişik işaretler ve şekiller yaptıkları ve numaralandırdıkları görülmüştür.
"Krokinin açılımı" isimli Word belgesi açıldığında, aynen şu yazıların yazdığı görülmüştür;
KROKİNİN AÇILIMI
A:Yargıtay ana bina, B:Yargıtay bitişik ek bina, C:Yargıtay ek bina, l:protokol kapısı(güvenlik çok sıkı), 2 avukat giriş kapısı, 3 Posta giriş kapısı, 4 Vatandaş kapısı, 5Garaj kapısı (sürekli görevli bulunur, güvenlik yok), 6 Mutfak kapısı, 7 A blok yan kapı, 8Cnlok yabn kapı, 9C blok arka kapı, 10C blok öbn yan kapı, 1İC blok ana giriş kapı, 12C blok garaj kapısı, 13 Başbakanlık güvenli girişi, 14A blok giriş, X Güvenlik var, X Polis var, (X ray cihazı var), P polis noktası var.
"San ile işaretli bölgeler rahat, buralarda güvenlik, polis, görevli yok.6 nolu kapı tünel gölgesinde kalıyor.Gece için uygun.3 nolu kapı, kilitli ancak açılabilir.Buradan A blok zemin altına inilir.Burası Milli Eğitim Bakanlığı ile A blok arasında kalıyor ve araba park yeri.Tenha.C blok 8 nolu kapı çok müsait.Girince bazen kapı arkasında bir güvenlik çıkabilir. Burada lavabolar var.Oraya geçilebilir.Her zaman yok.9 nolu kapı kilitlidir.Ama açılabilir. Ön taraftaki ışıklar oraya görmüyor. 10 nolu kapı kullanılmaz, ön taraftaki ışıklar burayı iyi görüyor.Ön tarafta 2 kamera var.Ön taraftaki san alan ağaçlann altında kalıyor. Işıktan da geriye kalıyor. Orayı güvenlik kulübesi görmüyor, arkada camlan yok. O nedenle kör bir nokta oluşuyor.Karargah kameralan görse de karanlık olduğundan sıkıntı olmaz.Ancak fazla beklememeli.Karargah önünden hemen ikaz gelebilir."Şeklinde yazılann olduğu görülmüştür.
Elde edilen kroki ve krokinin açılımını anlatan Word sayfasındaki yazılar incelendiğinde; Yargıtay binasında bir suikast yada bombalı saldın düzenlenebilmesi için, binadaki güvenlik zafiyetlerinin de içinde bulunduğu tüm noktalann belirtildiği, dolayısıyla Yargıtay Başkanlığında, üst düzeydeki yargı mensuplanndan birisine yönelik eylem hazırlığı yapıldığı değerlendirilmektedir.
Bu kroki ve açılımından sizin bilginiz var mı? Kroki ve kroki açılımını kim yada kimler hazırladı? Söz konusu krokinin hazırlanmasındaki amaç sorulduğunda; Kroki ve söz konusu haberi 24 Marta 2008 günlü Taraf gazetesinde okuduğunu, haberi yazan gazeteci Soner ARIKANOĞLU'nu Şemdinli olaylanndan beri kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik haberleriyle tanıdığını, Yargıtay'a ve Yargıtay "C. Başsavcısına karşı bir saldın ve suikast planının İşçi Partisi tarafından düşünülmesi bile akla ve mantığa aykın olduğunu, bu
1661 v,A- ' __ ., ^""""~T~ ~
krokiyi iddia edildiği gibi İşçi Partisi Genel Merkezinde bir CD'de bulunduğu meselesinde genel sekreter Nusret SENEM'in cevap vereceğini, krokiden bilgisinin bulunmadığını,
"ELBA HIGH QUALITY CD" yazan M4-C524-B-R2-09:40 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; içersinde (3) adet klasör ve (1) adet Word sayfası olduğu görüldü.
"Yargı-Nusret Senemden" isimli klasör içersinde "Yargıtay ile ilgili notlarım" isimli Word sayfası incelendiğinde, içeriğinde; aynen şu bilgilerin yazdığı görülmüştür. Söz konusu belgenin içeriği aynen aşağıya aktarılmıştır.
Yarg. 8 Hamdi Yaver Aktan'a teşekkür edelim.(Tv için Danıştaydaki çabalarma)Ancak Baskınla, Kaboğluyla iyi görüşüyor.Gümüşhane Baro başkanının cinayet davasına bakılacak.İ.Selçuk'un yemeği en son ne zaman oldu.Silahçıoğlu en son ne zaman katıldı.Sabih bey, Yarsav başkanı katılıyor.Murat Özdü iş anyor. Bakılsın, sıcak yaklaşalım.Yalova Adliyeden Ü„ K.... ile görüşelim.AKP dosyasını E....a iletelim, görüşünü
alalım. Limandaki yemeğe yetiştirelim. Yemeğe E................. u dışında E.Poyrazla Levent Ersöz
Paşa da gelecek.Adliyeden M... K....ya fazla uğranılmasm.B...ı A.... Y....nm babasının durumuna bakılsm.acil .... Teftiş Kurulu Başkanının babasının durumuna bakılacak.acil .. ..V.S" şeklindeki belge sorulduğunda; Kendisinin bu belgeden haberinin olmadığını,
"ELBA HIGH QUALITY CD" yazan M4-C524-B-R2-09:40 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; içersinde (3) adet klasör ve (1) adet Word sayfası olduğu görüldü.
"Yargı-Nusret Senemden" isimli klasör içersinde; "Yargı tel notlan" isimli Word sayfası incelendiğinde, çok sayıda şahsın isminin yazdığı, isimlerin karşısında da telefon numaralannm yazdığı görülmüştür.
Listedeki isimlerle ilgili yapılan ön çalışmada, listedeki isimlerin Yargı mensuplan olduğu öğrenilmiştir.
"Muammer AKSOY" isimli PDF dosyası incelendiğinde, bir adet "ceset" resminin olduğu görülmüştür. Belge sorulduğunda; Bahse konu belge ve resimlerden haberinin olmadığını,
"Turgut ÖZAL" isimli PDF dosyası incelendiğinde, 18 Haziran 1986 tarihinde Ankara ilinde Atatürk Kapalı Spor salonunda Anavatan partisinin 2. Olağan genel kurul toplantısı yapıldığı sırada, Başbakan Turgut ÖZAL'a yönelik yapılan silahlı saldın olayının soruşturma evraklannm olduğu görülmüştür. Belge sorulduğunda; Bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını,
"ELBA HIGH QUALITY CD" yazan M4-C524-B-R2-09:40 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; içersinde (3) adet klasör ve (1) adet Word sayfası olduğu görüldü.
"Yargı-Nusret Senemden" isimli klasör içersinde bulunan "Tayip ERDOĞAN" isimli PDF dosyası incelendiğinde, 1998 yılında Recep Tayip ERDOĞAN hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Başsavcılığınca düzenlenen iddianame olduğu görülmüştür. Belge sorulduğunda; Bu konuda herhangi bir bilgim yoktur.
İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada; Girişin karşısındaki sekreter odasının sağ tarafında bulunan masa üzerinde çok sayıda CD bulunarak el konulmuştur. Bu CD'lerle ilgili yapılan ön incelemede, üzerinde "CD 3 PRINCO" yazılı P420281107130821 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde;
(3) adet klasör olduğu, çok sayıda Word belgesi, çok sayıda PDF belgesi ve çok sayıda Resim dosyasının olduğu görülmüştür. ,

"Ergün POYRAZ'm - Jitem'ten aldığı para" isimli klasör içersinde (5) adet Word belgesinin olduğu, bu belgeler ayrı ayrı incelendiğinde Ergin POYRAZ'm değişik tarihlerde ve değişik miktarlarda Jandarma İstihbarat Başkanlığı kasasından paralar aldığına dair tutanakların olduğu, tutanak içersinde İstihbarat Başkanlığı kasasından verilen paranın miktarı ve tarihinin olduğu, alt kısmında teslim eden, hazır bulunan ve onaylayan Jandarma görevlilerinin isimlerinin olduğu, ayrıca teslim alan bölümünde Ergün POYRAZ araştırmacı -yazar yazdığı görülmüştür. Belge sorulduğunda; Söz konusu belgeler hakkında bilgisinin olmadığını, İşçi Partisine nereden ve ne şekilde getirildiğini bilmediğini,
"CD 3 PRINCO" yazılı P420281107130821 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; "Fırat Üniversitesi - İrticai Kadrolaşma" isimli klasörün içersinde (14) adet resim belgesinin olduğu, bu resim belgelerinin içersinde Fırat Üniversitesi hakkında bilgilerin olduğu, üniversite görevlilerinin isimlerinin olduğu, bazı görevlilerle ilgili ayrıntılı açıklayıcı bilgilerin yazdığı, diğer sayfalarda liste şeklinde isim listesinin olduğu, isimlerin karşısında unvanlarının ve bölümlerinin yazdığı, ayrıca her ismin karşısında "Sağ görüşlü, muhafazakar, nurcu, F.G. grubu., Süleymancı, Ülkücü" şeklinde sınıflandırmalar yapıldığı görülmüştür. Belge sorulduğunda; Hiçbir bilgisinin olmadığını,
"CD 3 PRINCO" yazılı P420281107130821 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; İçerisinde bugüne kadar yakalanan şahıslardan ele geçirilen örgüt dokümanlarından "Devletin yeniden yapılandırılması", "Dinamik - Ani-tez" , "Dinamik Ulusal Güç Birliği" "Birleşik Komin", "İP TÜRK ve KÜRDÜ BİRLİKTE ÖRGÜTLEME TASARIMI" "LOBİ" "OLUŞUM" "ULUSAL MEDYA 2001" ile şimdiye kadar sadece Tuncay GÜNEY ve Veli KÜÇÜK'ten elde edilen "ERGENEKON" isimli belge sorulduğunda; Hiçbir bilgisinin olmadığını, böyle bir CD'nin varlığından haberinin olmadığını, LOBİ isimli belgeyi internetten indirdiğini,
İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada; Girişin karşısındaki sekreter odasının sağ tarafında bulunan masa üzerinde çok sayıda CD bulunarak el konulmuştur. Bu CD'lerle ilgili yapılan ön incelemede, üzerinde "VERSATİLE" yazan 411509A102B4 seri numaralı CD'nin yapılan ön incelemesinde; 2005 yılı Şubat ayı içersinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT'm İzmir ve Balıkesir illerine yapacağı ziyaretlerle ilgili koruma planını gösteren (9) sayfalık belge sorulduğunda; Belgeden haberinin olmadığını, bahsedilen CD 1er İşçi Partisi Genel Merkezinde bulunduysa partilerine karşı büyük bir provokasyon ve tertiple karşı karşıya olduğunu düşündüğünü,
>r—*\ < "-i
Parti binasında yapılan aramada gerek kağıt, gerekse dijital ortamda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çok sayıda gizlilik dereceli bilgi ve belgenin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca birçok kamu görevlileri hakkında (Emniyet Teşkilatı - Milli Eğitim Bakanlığı - Yargı Mensupları - bazı Üniversiteler) bilgiler topladığı, bu kişilerin değişik tarikat, grup ya da siyasi görüşüne göre sınırlandırıldığı görülmüştür. Belge sorulduğunda; İşçi Partisi'nin ordu ve yargıdaki kişileri sınıflandırma çabası içine girmesinin düşünülemeyeceğini, Partinin böyle bir görevinin olmadığını, Kendisini yaklaşık kırk yıldır bilimsel sosyalist bir devrimci olarak tanımladığını, bu kırk yıl içinde legal ve illegal örgütleri sıraladığında üyesi olduğu tek örgütün İşçi Partisi olduğunu, kendisinin ERGENEKON adı verilen bir örgüt içinde ve bazı başı bozuk şahıslarla halkı isyana teşvik edecek bir örgütlenme içinde bulunmasının mümkün olmadığını, bu soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen bazı sorulardan da İşçi Partisinin bu tür karanlık örgütlenmelere karşı çıktığının anlaşıldığı, İşçi Partisinin kırk yıllık bir birikiminin, mücadele anlayışının ve programının olduğunu, Bu kırk yıllık tarihte hiçbir kişi ve kuruma karşı saldın ya da suikast planlarının zerresinin olmadığını, Tersine İşçi Partisi bütün tarihi boyunca Türkiye'ye yönelik karanlık tertiplere karşı_ mücadelesiyle öne çıkan bir parti olduğunu beyan etmiştir.
b) Savcılık ifadesinde;
Kendisinin 40 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu, bu süre içerisinde üye olduğu tek kuruluşun İşçi Partisi olduğunu, mesleki olarak da Türkiye Gazeteciler Sendikasına üye olduğunu, bunun dışında legal, illegal hiçbir örgütün üyesi olmadığını, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alman şahıslardan kamuya mâlolmuş kişiler ve parti üyesi Adnan AKFIRAT, Ferid İLSEVER, Serhan BOLLUK, Doğu PERİNÇEK, Kemal ALEMDAROĞLU, İlhan SELÇUK ve Emin GÜRSES gibi şahıslan tanıdığını, bunların dışında kimseyi tanımadığını, Kemal KERİNÇSİZ, Fuat TURGUT, Sami HOŞDAN, Ali YASAK gibi başıbozuk kişilerle aynı örgüt çatısı altında olmasının mümkün olmadığını, Bilimsel sosyalist bir insan olduğunu, gerek evinde gerekse İşçi Partisi'nde kendisinin çalışma masasında yapılan aramalarda da hiçbir suç unsuruna rastlanılmadığını, Suç ile ilgili olduğu krokilerin yer aldığı iddia edilen CD'ler in partide kullanılmayan bir masadan çıktığını, bu durumun tutanaklarda da belli olduğunu, bu nedenle söz konusu dokümanlarla ilgisinin olmadığını, Nusret SENEM yazılı klasörler ve Hikmet ÇİÇEK yazılı klasörlerin kendisinin ve Nusret'in masasında değil, kullanılmayan bu masada çıktığını, şahsına ve İşçi Partisi'ne bir komplo kurulduğunu, kendisi ile ilgili delillerin evinde ve iş yerinden toplanıldığını beyan etmiştir.
c) Aramalarda elde edilen deliller;
Hikmet ÇİÇEK'in Ankara İli Altındağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi Kıvrım Sokak No:2/2 sayılı ikametinde yapılan aramada elde edilen dokümanların incelenmesinde;
1- XI 03 Haziran 1994 ibaresi ile başlayan Beratta marka tabanca verdiği banaibaresi ile biten 19 sayfalık mavi tükenmez kalem ile arı teksir kağıda yazdı el yazmasıdokümanın içeriğinde; El yazması olarak dokümanın yazıldığı H.Ocak 1994 tarihideyazıldığı değerlendirilen dokümanda, Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN ve arkadaşlarının
öldürülmesi olaylarının içerisinde olduğu değerlendirilen Cavit.................... yazdığı veya ikinci bir
şahıs tarafından Cavit........ isimli şahsın ağzından anlatımların yer aldığı,
2- İlk operasyon ibaresi ile başlayan bombalama işleri, bu ekibin işi ibaresi ilebiten (19) sayfalık dokümanın içeriğinde; Behçet, Ayhan, Ziya, Semih, Fevziler, Buldan,Ağar, Eken, İ.ŞAHİN, EYMÜR, Tank ÜMİT, YEŞİL, TOPAL, ÖZEL HAREKATÇILAR,şeklinde bir çok isimin geçtiği doküman genelinde Behçet CANTÜR ve Savaş BULDAN'möldürülmesi olayının anlatıldığı, dokümanın son sayfasında, 700 kişilik ekip, Em.Bünyesinde......... Bombalama işi de bu ekibin işi şeklinde son bulduğu,
3-Yaklaşık bir yıl önce ibaresi ile başlayan, açıklayacağım ibaresi ile biten (1) sayfahk doküman içeriğinde, isim ve imzasız Susurluk kazısı sonrası isimleri geçen Behçet CANTÜRK ve Savaş BULDAN ile ilgili bilgi vereceğinin yazılı olduğu,
4- 6 Tem. 98 ibaresi ile başlayan, piyasası ibaresi ile biten (1) sayfalık dokümanm içeriğinde; Bazı şahıslar hakkında hazırlanmış istihban bilgilerin olduğu, Mehmet DEMİZVANK- 2. Evliliği Em.Dn.alb. oğlu C 6. Çalışıyor Ertğrulun yakın arkadaşı, ailece
görüşüyorlar....... Oral ÇELİK'in adamları ...Salih GENCER .... Necati GENCER .... Abisi
vuruldu Eroin patronu Oral ÇELİK Arka sayfasında; Necati K. Çekmecede yazlığa
giderken arabada öldürdüler oğlu yanında idi 5 kişi yakalandı tutuklandı biri (Yazı anlaşılmıyor) Jandarma çıktı işi tasarlayan oral ÇELİK in yeğeni N.GÜVEN olm biliyordu Recap Rasim, Yaşar ÖZ, Ayhan ÇARKIN, saç kıvırcık kirlijsakallı, o gün solcu bir çocuğa gidildi uyardım. Şeklinde el yazması karalamalar olduğu, ' . „"
5- Fakslandı CIA:Türkiye parçalanacak ibaresi ile başlayan A. Stavrou yürütüyor ibaresi ile biten 10 sayfalık bilgisayar çıktısı (5-7-10 numaralı sayfalar yarım ) dokümanın içeriğinin; ABD'nin Türkiye üzerindeki etkileri Türkiye'den beklentileri içerikli yazı olduğu,
6-E1 yazması ile elektronik ibaresi ile başlayan, devreden çıkardı ibaresi ile biten (7) sayfalık bilgisayar çıktısı(l-3-6-7 sayfalar yarım ve eksik.) dokümanm içeriğinin;
Hava Kuvvetlerine alınması düşünülen F-4 Savaş Uçakları ile ilgili Org. Halis BURHAN'm vermiş olduğu niyet mektubu ve içeriği hakkında Hikmet ÇİÇEK tarafından hazırlandığı haber mahiyetli yazı olduğu,
7- Fakslandı komutanın oğlu ibaresi ile başlayan, Belli değil ibaresi ile biten (7) sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde; Hav Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halis BURHAN'm oğlu Nejet BURHAN ile gelini Mukaddes BURHAN'm F-16'lann Elektronik Savaş Sistemi Projesini yapan Amerikan LORAL Şirketinde çalıştıklarının iddia edildiği ve bunun ile ilgili açıklamaların yapıldığı yaz. Devam eden sayfalarında Hava Kuvvetlerindeki F-16Tarda yaşanan güven bunalımı içerikli yazılar Org. Halis BURHAN'm özgeçmişi, Aydınlık Dergisinin Hava Kuvvetleri ile ilgili hazırlamış olduğu yazılar olduğu,
8-Genel Kurmay ibaresi ile başlayan, İtirazı yok ibaresi ile biten (8) sayfalık bilgisayar çıktısı.(l-6 numaralı sayfalar eksik) dokümanın içeriğinde; Hava Kuvvetleri tarafından İsrail'e verilen Niyet Mektubu Genel Kurmay tarafından engellendi başlığı altında konunun ayrıtlı bir şekilde anlatıldığı haber mahiyetli yazı olduğu,
9-Fakslandı F16 rezaleti ile başlayan, Müsteşarlığı atandı ibaresi ile biten (13) sayfalık bilgisayar çıktısı(3-10-ll sayfalar tam, diğer sayfalar yarım ve bant ile ekli) dokümanın içeriğinde; Hikmet ÇİÇEK ve Doğan DUYAR tarafından hazırlandığı değerlendirilen Savunma Sanayinde çok sayıda ihalenin Amerikan şirketleri tarafından kazanılmasının işlendiği haber mahiyetli yazı,
10- F16 ibaresi ile başlayan, Aydınlıkta buluşacağız ibaresi ile biten (7) sayfalık bilgisayar çıktısı(l-7 numaralı sayfalar yarım ve eksik) dokümanın içeriğinde; Amerikan LORAL ile Türk KAVALA'nm ortak şirketi MİKES ve şirketin yönetim kurulu üyesi Engin ARIKAN hakkındaki FlöTann elektronik savaş sistemleri ile ilgili iddialarının anlatıldığı,
(1) adet Üzerinde Eşref BİTLİS belgeseli ve anma toplantısı ibaresi yazılı 2 ile numaralandmlan VHS video kasetinin yapılan incelemesinde "BUZLANMA" isimli Eşref BİTLİS belgeseli, Suphi KARAMAN"m konuşmacı olarak katıldığı Eşref BİTLİS ile ilgili konuşmasında olayın kaza olmadığı, suikast olduğu şeklinde konuşmaların olduğu, Doğu PERİNÇEK' in konuşmacı olarak katıldığı, Eşref BİTLİS"in Amerikan emperyalizmine karşı durduğu, Eşref BİTLİS ve Uğur MUMCU suikastlarının aydınlatılması gerektiği, şeklinde konuşmalarının yer aldığı, Eşref BİTLİS"i anma toplantısı görüntüsünün mevcut olduğu anlaşılmıştır.
(1) adet üzerinde II. Kaset ibaresi yazılı 1 ile numaralandmlan VHS video kaseti
(1) adet üzerinde Strateji GÜNDEM /96 ibaresi yazılı mavi disket
(1) adet üzerinde T.C Hükümetleri (55.Hükümet, Karapara, Şeriat, Darbe/ Muhtıra) ibaresi yazılı siyah disket
(1) adet üzerinde Tetikçi Kampı - Tam Metin- ibaresi yazılı siyah disket
(1) adet üzerinde Temmuz 98 Internet Hab.Yaş/98 BCG raporları, Aydınlık-Yazışma ibareli siyah disket " *- s "
(1) adet İrticaya Karşı Strateji ibareli siyah disket
(1) adet üzerinde Genel Kurmay Belgeleri (Kitap, Yaş vs.) ibareleri yazılı siyah disket
(1) adet üzerinde DP Kitaplar / Yazılar ibareli siyah disket
(1) adet üzerinde Hangi Hizbulyah? ibareli disket
(1) adet üzerinde Hizbullah - Kaynak ibareli disket
(1) adet üzerinde Susurluk ibareli yazalı disket
(1) adet üzerinde Susurluk (1) ibaresi yazılı gri disket
(1) adet Susurluk Tutanakları 2 ibareli siyah disket
(1) adet K. SAVAŞ / Susurluk R.ibareli siyah disket
(1) adet adresler, protokol ibareli siyah disket
(1) adet Özel Örgüt, 700 kişilik özel........... ibareli siyah disket
(1) adet YAŞ 1997 ibareli siyah disket
(1) adet Devrim Kanunları yazılı ibareli gri disket
(1) adet Susurluk Konferans ibareli gri disket
(1) adet Haberler, Karapara, Yolsuzluk, Aşiretler ibareli disket
(1) adet Reis (Yeni) ibareli disket
(1) adet Susurluk Konferansı ibareli disket
(1) adet Özel Savaş Adnan AKFIRAT ibareli disket
(1) adet Din Tahrikat -2 İslamcılar ibareli disket
(1) adet "Reis" S.YALÇIN/ D.YURDAKUL ibareli disket
(1) adet ÇİLLER Sö yedek (Kopya) ibareli disket
(1) adet D.PERİNÇEK (1) "Azerbaycan Suç Duyurusu" (2) E.BİTLİS BA.TOP ibareli disket
(1) adet Hab.-Ar (2) Veysel KAYA ibareli disket
(1) adet ÇATLI - Notlan - ibareli disket
(1) adet Yeşil etiketli Üzerinde (1) ibare yazılı disketler çıkmıştır.
11-Onemli ibaresi ile başlayan Haymanamıza düştü ibaresi ile biten (7) sayfalık sarı teksir kağıdı üzerine daktilo ile yazılı aralarmda el yazması notlar bulunan dokümanın içeriğinin; dokümanın 6 Mayıs 199 tarihli, üzerinde el yazması ile Aydınlık Osman AK şeklinde başlığı olduğu, Dönemin Ankara Emniyet Müdür yardımcısı Osman AK hakkında kısa bilgiler verilerek hakkında FethuUahçı iddialan yer aldığı yazılar olduğu devameden bölümde gözaltında bulunan bir şahsın kendisi ile Osman AK in konuştuğunu iddia ederek sorguda geçen İlter Türkmen, Ordu MHP Denktaş Kıvnkoğlu konu başlıklan altında konuşmalann aktanldığı yazı olduğu

* ,
12-Harp Akademileri Komutanlığı yayınlarından Türkiye'de irtica hareketleri ve Terörizm İlişkileri isimli 196 sayfadan ibaVeVsİ%aBi bilgisayar çıktısı dokümanın

içeriğinde; Harp Akademileri Komutanlı Yayanlarından 1998 yılında basılan Türkiye'de İrtica Hareketleri ve Terörizm ilişkilerini anlatıldığı, Türkiye'de faaliyet gösterin dini motifli terör örgütleri, tarikatlar, cemaatler ve Türkiye'deki siyasal hareketliliğin anlatıldığı
13-Üzerinde Alaattin ÇAKICI, Erol EVCİL ismi ile başlayan Zeki IŞIKLI ismi ile biten bir sayfa şema (üzerinde el yazması notlar mevcut) dokümanın içeriğinde;
Nesim MALKİ cinayeti ile ilgili Erol EVCİL tarafından öldürme teklifinin getirildiği, Şükrü ELVERDİ isimli şahsın eylemde yer alacak şahısları temin ettiği Mehmet SÜMBÜL'ün bu teklifi kabul ettiği, Muharrem KUTAY kendisine gelen bu teklifi kabul etmedi, İlhan ÖZTÜRK eylemde aracı kullanan şahıs olduğu, yurtdışı bağlantısının Alaattin ÇAKICI olduğu Nesim MALKİ cinayetinin şematize edilmiş hali olduğu,
14-Saym Feyza Perinçek'e ismi ile başlayan okumuşlar ibaresi ile biten el yazması, daktilo yazması 16 sayfalık dokümanın içeriğinin; 18 Mayıs 1999 tarihinde Feyza isimli şahsa yazıldığı anlaşılan yazıda Aylık dergisine haber olacağı düşünülen Kazım KARABEKİR Paşanın kurup eğittiği iddia edilen Erzurum Çocuklar ordusu isimli oluşum hakkında bilgiler verilerek kaynak gösterildiği, ayrıca çeşitli konularda haber içeriği olan bilgiler verilerek haber veya kitap yapılması yönünde telkinlerde bulunulduğu değerlendirilen el yazması ve bilgisayar çıktısı yazı olduğu
15-Fetullah hoca cemaati ibaresi ile başlayan saygılarımla ibaresi ile biten 10 sayfalık bilgisayar çıktısı doküman; Fetullah Gülen cemaatini Emniyet teşkilatının içine sızdığı yönündeki iddialarla son dönemde Grubun fark edilmemek için almış olduğu tedbirlerin anlatıldığı yazı olduğu yazının saygılarımla ibaresi ile son bulduğu
16-Politika bölümünde ibaresi ile başlayan sevgiler ibaresi ile biten (3) sayfalık daktilo yazmalı doküman (sayfaların belirli bölümlerinde el yazması notlar mevcuttur) dokümanın içeriğinde; Prf.Doktor Yalçın KÜÇÜK tarafından Aydınlık dergisine yayınlanması için gönderildiği değerlendirilen baş kısmında Rektör ALAMDAROGLU
şeklinde başlık olan İstanbul üniversitesinde Rektörün yaptığı icraatlar ve icraatlar hakkındayorumlar olduğu doküman üzerinde Çeşitli el yazması notlar tutulduğu bu notlarda Senetokaran sağlıklı, Bölümcülük yada beylikler politikası , Sizi sevindiriyordu çünkü ve 3.sayfasında el yazması "Doğu selam ile başlayan Aydınlık lütfen politik olacak yayınlanacak........ sevgiler" şeklinde el yazması yazı ve imza olduğu
17-21. Yüzyılda casusluk ibaresi ile başlayan nedeni olacaktır ibaresi ile biten 22 sayfalık bilgisayar çıktısı doküman incelendiğinde;
21. YÜZYILDA CASUSLUK İLETİŞİM VE BİLGİ IŞIĞINDA GLOBAL İSTİHBARAT İSTASYONLARI VE DEĞİŞEN CASUSULUK MESLEĞİ Action+Obligation=Integratıon ARAŞTIRMA-GÖZLEM-ANALİZ RAPORU İSTANBUL/ ARALIK 2000
Ulusal güvenlik konularının politik ve militarist önlemler ile sağlanabilmesi döneminin kapandığını gözler önüne serebilmek amacı ile hazırlandığı belirtilen 21. Yüzyılda Casusluk İletişim ve Bilgi Işığında Global İstihbarat İstasyonları ve Değişen Casusuluk Mesleği Action+Obligation=Integratıon Araştırma-Gözlem-Analiz Raporu İstanbul/ Aralık 2000 isimli dokümanda; MİT hakkında bilgiler verilerek, Milli İstihbarat Örgütü (MİT)"in tarihsel süreç içerisinde, misyonu ve işlevini tümüyle yitirdiği gerçeği artık görülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Konularının geçtiği,
18-Adnan AKFIRAT'ın dikkatine ibaresi ile'başlayan bilincindedir ibaresi ile biten (8) sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde; Adnan AKFIRAT'a fakslandığı değerlendirilen T.C Genel Kurmay Başkalığı Genel Sekreterliği ibareli ve amblemli Genel
Kurmay Başkalığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgi Merkezinden verilmiştir. Başlıklı, AGİT davranış ilkeleri rehberinde yer alana yükümlülüklerimiz doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışma ve uygulamalarına ilişkin bilgi notu olduğu,
19-Hizmete Özel ibaresi ile başlayan Genel Kurmay Başkanlığı güncel konular isimli Hizmete Özel -21 ibaresi ile biten (22) sayfalık fotokopi içeriğinin; Hizmete Özel ibareli T.C. Genel Kurmay Başkanlığı amblemli, Güncel Konular başlıklı Genel Kurmay Basım Evi tarafından 1999 yılında basılmış, zamanın Ülkemizde ve Dünyada gelişen olaylar hakkında yazılmış yazı olduğu,
20-Adnan AKFIRAT ibaresi ile başlayan sevgilerimle ibaresi ile biten (1) sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde; Adnan AKFIRAT'a yayınlayacağı, Oral ÇELİK ve Yaşar ÖZ hakkında bilgiler içeren yapılması gereken ve görüşülmesi gerek şahısların belirtildiği Doğan DUYGUR tarafından gönderildiği değerlendirilen yazı olduğu,
21-Üzeri çizili Adnan AKFIRAT ibaresi ile başlayan Çiller özel örgütü diye devam eden Türkiye'de birkaç hafta içinde Askeri Darbe olabilir ibaresi ile biten (9) sayfalık bilgisayar çıktısı (sayfalarm belirli bölümlerinde el yazması notlar mevcut) dokümanın içeriğinin; Adnan AKFIRAT'm Dikkatine bölümünde Adnan AKFIRAT'ın üzerinin çizili olduğu, Hasan YALÇIN ve Hikmet ÇİÇEK'in dikkatine diye not düşüldüğü, Doğan DUYAR tarafından kaleme alınıp gönderildiği anlaşılan, ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ iddiaları ile ilgili çeşitli bilgilerin aktarıldığı yazı olduğu,
22- NOT: Ayrıca ibaresi ile başlayan Yüksel ADIGÜZEL ibaresi ile biten (10) sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanm içeriğinin; 29.04.1981 tarih ve 1980/740 Esas, 1981/600 Karar sayılı iddianame ile MHP ve Ülkücü Kuruluşları hakkında dava açılan 145 şahsın isim listesinin olduğu,
23-Ceza dairesi ibaresi ile başlayan ANKA ibaresi ile biten (1) sayfalık fotokopi dokümanın içeriğinde; Geçmiş tarihlerde MHP Partisi görev aldığı iddia edilen şahısla ile alakalı eski yargılandıkları davalar ile ilgili bilgeler olduğu,
24-İçindekiler ibaresi ile başlayan Ömer ASLAN ibaresi ile biten (8) sayfalık fotokopi dokümanın içeriğinin; 29.04.1981 tarih ve 1980/740 Esas, 1981/600 Karar sayılı iddianame ile dava açılanlar listelendiği doküman olduğu,
25- Mit. MEDYA ibaresi ile başlayan bir beklentidir ibaresi ile biten (40) sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanda;
MİT MEDYA VE AJAN GAZETECİLER İSTANBUL/ARALIK 2000, Türk medyasının bugününü gözler önüne sermeyi ve, ulusal çıkarların korunması için, gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasının ne denli gerekli bir zorunluluk olduğunu da işaret etmek amaçlı hazırlanan Mit Medya Ve Ajan Gazeteciler İstanbul/Aralık 2000 isimli dokümanda:
Kamuoyunda gazetecilere MİT personeli gözüyle bakılmakta ve tüm gazeteciler güvenilmez kişiler ve ajan olarak değerlendirilmekte olduğu, MİT'in medya organlarına yerleştirdiği ajan gazeteciler de böylece deşifre olurken, Kürtçe TV yayını olması gerektiğini savunabilen MİT'in Cumhuriyet devrimlerine bağlı, bağımsız gazeteci ve yazarlara karşı tavrının da kendiliğinden ortaya çıktığı, Türk basın örgütleri üzerindeki MİT baskısı ve kontrolünün kaldırılması zorunluluk olduğu, MİT'in suç odaklan, suçlular ve suçu yönlendiren bir merkez durumundan derhal kurtarılarak, asli görev ve sorumluluklarını kusursuz biçimde yerine getirebilen mekanizmaya dönüştürülmesinin gerekli olduğu ve MİT'in acil önlemler alınarak ulusal istihbarat görevlerini y-grine getirebilen, bağlı bulunduğu makamlara sürekli biçimde gerçek ve doğru bilgiler--aktarabilen resmi kimliğine yeniden kavuşturulması gerektiği anlatılarak; "Günümüz Türkiye'sinde, MİT'in onaylamadığı hiçbir
kimsenin medya patronu olması ve ayakta kalabilmesi mümkün değildir." Sonucuna ulaşılmıştır. Denildiği,
26-Hizmete özel ibaresi ile başlayan JGK'na ait Hizmete Özel -64 ibaresi ile biten (17) sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinin; Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından hazırlandığı değerlendirilen Hizmete Özel ibareli Hizbullah Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler Eylül 1999 tarihli Tümgeneral Hüseyin GÖKSU imzalı İç Hizmet için hazırlanıp tüm personele detaylı bilgilendirmek için dağıtılmak üzere kitapçık haline getirilmiş Hizbullah Terör örgütü ve İrticai faaliyetler hakkında detaylı bilgilerin verildiği,
27-Genel Kurmay Başkanlığına ait Çağdaş Ortadoğu olayları isimli (179) sayfalık kitabın, Em.Tümg.Muzaffer ERENDİL tarafından 1992 yılında yazılarak. Ankara Genelkurmay Baskım Evi tarafından basılmış kitap olduğu, görülmüş olup,
d) Telefon görüşmeleri;
Tape :3836, 13.02.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Görüşmede Hikmet ÇİÇEK'in "Başkan meraba Hikmet Çiçek abi şimdi bi şeyi hatırlarıyım dedim sabah 10:30 da sizin verdiğiniz saatte İsa albay geldi şimdi bu ikinci defa şey oldu bir bundan önce de tam sizin savcılıkta ifade vermeniz gerekirdi hatırlıyorsunuz ordan da İstanbula acele gitmeniz gerekirdi biraz kırgın gibi bi isterseniz bi telefon etseniz iyi olur cebi var mı sizde dur hemen Fikretten alıyorum 0 536 607 21 41." Dediği ve görüşmenin bu şekilde sona erdiği,
Tape :3644, 29.02.2008 tarihinde, Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle;FERİTin "Bu şey vardı ya Hikmet sen kitap yapacağın diye konuştuk" "Ya şimdi önce şunu abi Pazartesi gününe kadar yani yarın var öbür gün var güzel bir dosya haline getirelim kısa özlü şöyle Oktay EKŞİ'nin önüne konulacak bilmem Ertuğrul ÖZKÖK'ün önüne konacak şekilde çokta uzun bir yazı olmasın ama işin röjönünü veren bir dosya yapı versen ondan sora buradan ben İstanbul'dan" "Şeye götüreceğiz bunu basın mensuplarına götüreceğiz yani bu bunların ne olduğunu o bizim Aydınlık kapaklarından kalkarak ondan sonra 55 kişilik liste ondan sonra işte Şemdinli bilmem nesi ondan sonra Hrant DİNK cart curt bütün marifetleri ve bu gün ne yapmak istiyorlar amaçları nedir bu gün itibari ile bir dosyayı şey yapalım götürelim koyalım önlerine..." "Yani bu senin şeye de bir kolaylık olur. Kitabında bir şeyini iskeletini yapmış olursun..." "...8-10 sayfalık bir şey olsa bir materyal biliyor musun yani önüne koyacağız tak diye köşesinde yazacak biliyor musun abi" dediği, HİKMET'in "O dosyayı hazırlayım ben bu gün ERGENEKONTa ilgili bütün kitapları aldırdım" dediği,
Tape :3646, 03.03.2008 tarihinde, Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle;HİKMET'in "Oktay EKŞİ ile konuştum" "Ee dedim bu ERGENEKON Türk Ordusuna karşı bir psikolojik bir savaştır" "Bir dosya ile ziyaretinize geleceğiz dedim" dediği, FERİT'in "Ya lütfen abi en geç bu akşam bitirin de Hikmet ya hiç olmazsa özette olsa götürün yarından itibaren dağıtalım burada ya gecikmeyelim abi sonra pişman olacağız ya hiç yani bir şeye benzesin yaptığımız iş ondan diyorum tamam abi" dediği,
Tape :4159, 05.03.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Doğu PERİNÇEK'in "O ŞEYİ SAYGI ÖZTÜRK'TEN Bİ ÖĞRENİVER O REİS BİLMEM NE KİTABINI BEN BURDA ARATIRDIM BULAMADIM Bİ SOR NASIL BULABİLİRİZ DİYE" dediği, Hikmet'in "Tamam başkan" dediği,'Doğu^ PERİN ÇEK'in "Ne var ne yok başka" diye sorduğu, Hikmet'in "Bütün gazetelerde şey işte/Bâykal MHP Ordu gerginliği karşılıklı cevaplar bugün tekrar MHP bi açıklama' "yapacak bu konuda" dediği, Doğu
PERİNÇEK'in "Abi bundan yararlanarak benim şeyi tazeleyip yollasana" dediği, Hikmet ÇİÇEK'in "Onun üstünde değişiklik yapalım mı" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Yapalım mesela başlığını değiştirin ne yapalirsiniz bi düşünün Orduyu anlamadılar falan mı söyleyeyim mesela ne diyebiliriz" "Sende düşün bende düşüneyim sonra haberleşelim başlığı değişiklik ... basma" dediği, Hikmet ÇİÇEK'in "Şimdi 1 Mart tarihli tekrar göndermeyelim yeni bi şey sunalım" dediği,
Tape:1337, 27.12.2007 tarihinde, Güler KÖMÜRCÜ ile görüşmesinde özetle;Hikmet'in "Şimdi geçen hafta Sabahattin Önkibar yazdı bugün sen yazdın Önkibar şeye söyle İlker Türkmene MİTe Mitle ilgili dizide söylediğine şey yapıyor nedir MİT şeyi düşmanlığı herhalde diyor babasının Yassıadada MİT müsteşarı olarak CİA ile işbirliği yapmaktan yargılandığını hatırladı filan diye şey yapıyor bugün de sen yazdın bunlar değiştirmek mi istiyorlar bunu" dediği, Güler KÖMÜRCÜ'nün "... tabi görmüyor musun ya da herhalde bir şeye zorluyorlar yani kadro değişimi" "O çucuk da baksana dikkat et Ferhat bilmem kime Fetoşun işte işi kalemleri ben Amerika'dayken yani 2003 yılı falan mıydı acaba 2002 de olabilir patkır bu emri ziyarete geldi bu ondan sonra işte iki üç gün kaldı Eymür'de sonra Eymür'de kalmadı da Eymür'le Eymür'ü ziyaret etti Eymür'le oldu ondan sonra gittikten sonra bir sene sonra Eymüre bindirdi yani o Fetoşiye kalemlerindendir" "Ferhat Ünlü" dediği, Sabah gazetesinde çıkan haberlerden, MİT in kadrosunun değiştirilmesi için çalışma yapıldığı şeklinde siyasi gündemi değerlendirdikleri, ilerleyen konuşmalarda Doğu PERİNÇEK ten bahsettikleri, ayrıca Koray AYDIN'ın BAHÇELİ ye karşı MHP de adaylığa hazırlandığından bahsettikleri, konuşmanın devamında Güler KÖMÜRCÜ'nün "en iyi dostum kim biliyormusun" diyerek iş adamı İbrahim BENLİ olduğunu söylediği, Hikmet'in de İbrahim BENLİ nin kim olduğunu sorması üzerine, Güler KÖMÜRCÜ'nün "Sizin adamınız a a bismillah işadamı yok mu hani" dediği, bu şahsın evinde verdiği davetten bahsederek "...geçen iki hafta önce evinde yemek davet verdi" "...içeride bir sürü işçi partili Doğu bey bir şey söylüyor eşi falan da var işte ne bileyim Kemal Alemdaroğlu şey işte Fikret ne hoca Ercan hoca ondan sonra Yaşar Hacısalihoğlu eşleri falan böyle kalabalık bir işçi partili gruplar işte piyano çalıyorlar arya söylüyorlar ben de içeride nasıl ... biliyorlar bilior musun beni görmen gerekiyordu" diyerek toplantıdan bahsettiği, Hikmet.. .'in de "Şimdi genel başkan Ankara'da bugün birazdan yola çıkar" "...Ufuk Söylemez geldi bir sohbet ettiler şey bunlar Ufuk Söylemez Mehmet Haberal bir kişi daha şimdi aklıma gelmiyor Hasan Ünal filnan yani bu ekip Kamuran İnan ha pardon Kamuran İnan" "... Ufuk Söylemez bir şey yapıyorlar yani ulusalcı akil adamları bir araya getirme toplantısı gibi bir şey" dediği,
e) Diğer şüphelilerle örgütsel irtibatları;
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in savcılık ve emniyet ifadeleri değerlendirildiğinde;
Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Sevgi ERENEROL, Güler KÖMÜRCÜ, Ümit OĞUZTAN, Tuncay GÜNEY, Ferid İLSEVER, Serhan BOLLUK, Adnan AKFIRAT, Kemal ALEMDAROĞLU, Yusuf BEŞİRİK, Yusuf TUNCER, Aydın GERGİN, Aykut TOKAK, İlhan SELÇUK, Doğu PERİNÇEK, Hayati ÖZCAN, Nusret SENEM ve Ergün POYRAZ ile irtibatlı olduğu,
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in telefon ve sim kart rehberinde yapılan incelemede;
Ferid İLSEVER-05332771564, Güler KÖMÜRCÜ-05322136100, Emin GÜRSES-05322066768, Nusret SENEM-05324269231, Serhan BOLLUK-05333959324, Yusuf BEŞİRIK-05352969677 şeklinde kayıtlar tespit edildiğinden adı geçen şüpheliler ile irtibatlı olduğu,
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in yapmış olduğu telefon görüşmeleri nedeni ile;
Şüpheliler Doğu PERİNÇEK ve Ferid İLSEVER ile irtibatlı olduğu,
Şüpheli Doğu PERİNÇEK'in isimli şahsın Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Ayazma Deresi Sokak Çobanoğlu Apartmanı No: 17 D: 10 sayılı sayılı ikametinde yapılan aramada elde edilen l'den 58'e kadar numaralandırılmış üzerinde el yazısı ile Yerel ve Genel İktidar için başlıklı dokümanın yapılan incelemesinde;
54. sayfada; Hikmet ÇİÇEK'in dikkatine şeklinde el yazması başlık bulunan Susurluk Komisyon Üyelerinin isimlerinin bulunduğu liste, son iki sayfada Basın toplantısı bildirisi olduğu,
f) Diğer şüpheli ve tanık beyanları;
Doğu PERİNÇEK'in alman ifadesinde; Şüpheli hiçbir belgenin kendilerinin teşkilatlanma ve çalışmalarıyla en ufak bir ilgisinin olmadığını, provokasyon amaçlı olduğunu, kendilerinin ruh ve çalışma tarzlarına geleneklerine aykırı olduğunu, krokide isimleri geçen askeri şahısların hiçbirini tanımadığını, Hikmet ÇİÇEK'in İşçi Partisinin basın bürosu sorumlusu olduğunu beyan etmiştir.
Zihni ÇAKIR'm tanık olarak verdiği ifadesinde; Taner ÜNAL' m 2003 yılı Nisan ayında Dikmen'deki bürosuna yakın caddeye paralel bir sokakta kiraladığı dükkânı ofise çevirdiğini, Türkeli dergisini bu ofiste çıkartacağını, ofisin alt tarafındaki depo halindeki kapalı alanı anfiye dönüştürdüğünü, dinleyici ve konuşmacı yerlerini sabitlediğini, bu mekânda bir oluşuma başvurduklanm, burada toplantılar yaptıklannı söylediğini, Taner ÜNAL' in kendisinden bu oluşum içerisinde yer almasını istediğini, oluşumda birçok paşanın bulunduğunu, Hasan KUNDAKÇI, Veli KÜÇÜK gibi isimlerin yanlannda yer aldığını, Doğu PERİNÇEK ve Hikmet ÇİÇEK'in solcu olmasına karşın bu oluşuma destek verdiğini söylediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Nusret SENEM'm C.Savcılıkta alman ifadesinde; Hikmet ÇİÇEK'i tanıdığını, Partilerinin basın bürosu başkanı olduğunu ve değerli bir gazeteci olduğunu,
Şüpheli Hayati ÖZCAN'm C.Savcılıkta alman ifadesinde; Hikmet ÇİÇEK'in üstadlan olup Aydınlık gazetesinin yazan olduğunu,
Şüpheli Hayati ÖZCAN'ın Emniyette alman ifadesinde; Hikmet ÇİÇEK'in Aydınlık Dergisi yazan olduğunu, bu nedenle tanıdığını, uzun süredir hiç görüşmediğini, nasıl nerede tanıştığını hatırlamadığını,
g) Hukuki durumunun değerlendirilmesi;
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in İşçi Partisi üyesi ve partinin basın bürosu sorumlusu olduğu, soruşturma kapsamında İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada içinde gizli askeri ve istihbari bilgiler bulunan CD'nin içerisinde "Hikmet ÇİÇEK'e ulaşanlar" isminde klasörün bulunduğu ve buradan da şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in değişik yollardan temin etmiş olduğu bilgileri CD ortamında digital olarak hazırlayıp İşçi Partisi Genel Merkezi'ne göndermiş olduğu kanaatine vanlmıştır.
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in partinin basın bürosu sorumlusu olmasının yanı sıraaramalarda ele geçirilen "Karargah Evleri" adlı oluşumda görevliler arasındaki kişilerdenbulunması sebebiyle istihbarat ve askeri gizli bilgilerin arşivlenip örgütün amaçlandoğrultusunda kullanılması maksadıyla şüpheliye geldiği anlaşılmaktadır. Buradan da şüpheliHikmet ÇİÇEK'in örgüt içinde önemli askeri şahıslarla ' irtibat' görevinin bulunduğuanlaşılmaktadır. _ ' ■ V\ '
Şüpheli Güler KÖMÜRCÜ ile yaptığı telefon konuşmasında şüpheli Güler KÖMÜRCÜ, İbrahim BENLİ'den bahsetmesine rağmen şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in sanki tanımıyormuş gibi davrandığı ve aynı konuşma içeriğinde Güler KÖMÜRCÜ'nün toplantıda Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU, Doğu PERİNÇEK ve İbrahim BENLİ'nin yanı sıra birçok üst düzey kişinin bulunduğun anlattığı, şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in de Güler KÖMÜRCÜ, Ufuk SÖYLEMEZ'in ulusalcı akil iş adamlarını toplayıp bir yapılanma içine gittiklerini Türkiye'nin nereye gittiğini konuşacaklarını söylediği anlaşılmıştır.
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK, Ferid İLSEVER'le 29.02.2008 tarihinde yaptığı görüşmede özetle;
FERİT'in "Bu şey vardı ya Hikmet sen kitap yapacağın diye konuştuk" "Ya şimdi önce şunu abi Pazartesi gününe kadar yani yarın var öbür gün var güzel bir dosya haline getirelim kısa özlü şöyle Oktay EKŞİ'nin önüne konulacak bilmem Ertuğrul ÖZKÖK'ün önüne konacak şekilde çokta uzun bir yazı olmasın ama işin röjönünü veren bir dosya yapı versen ondan sora buradan ben İstanbul'dan" "Şeye götüreceğiz bunu basın mensuplarına götüreceğiz yani bu bunların ne olduğunu o bizim Aydınlık kapaklarından kalkarak ondan sonra 55 kişilik liste ondan sonra işte Şemdinli bilmem nesi ondan sonra Hrant DİNK cart curt bütün marifetleri ve bu gün ne yapmak istiyorlar amaçlan nedir bu gün itibari ile bir dosyayı şey yapalım götürelim koyalım önlerine..." "Yani bu senin şeye de bir kolaylık olur. Kitabında bir şeyini iskeletini yapmış olursun..." "...8-10 sayfalık bir şey olsa bir materyal biliyor musun yani önüne koyacağız tak diye köşesinde yazacak biliyor musun abi" dediği, HİKMET'in "O dosyayı hazırlayım ben bu gün ERGENEKON'la ilgili bütün kitapları aldırdım" şeklindeki görüşmeden, şüphelilerin ERGENEKON dosyasıyla alakalı çalışmalar yapıp aynı şekilde diğer gazete yazarlarına da kendi hazırladıkları yazıyı verip yayınlatmak suretiyle devam eden soruşturmayala alakalı olarak dezenformasyon yapmak suretiyle ERGENEKON terör örgütünün amaç ve hedeflerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışıp tutuklu bulunan diğer örgüt üyelerine destek olmak suretiyle kendilerinin de ERGENEKON terör örgütü içinde faaliyet göstermesi sebebiyle, örgütsel refleks olarak bu tür bir çalışma içine girdikleri anlaşılmaktadır.
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in ev ve işyeri aramalarında MİT MEDYA VE AJAN GAZETECİLER İSTANBUL/ARALIK 2000, başlıklı örgütsel içerikli belge ile 21. YÜZYILDA CASUSLUK İLETİŞİM VE BİLGİ IŞIĞINDA GLOBAL İSTİHBARAT İSTASYONLARI VE DEĞİŞEN CASUSLUK MESLEĞİ Action+Obligation=Integratıon ARAŞTIRMA-GÖZLEM-ANALİZ RAPORU İSTANBUL/ ARALIK 2000, tarihli dokümanların daha önce şüpheli Veli KÜÇÜK ve Ümit OĞUZTAN'dan çıkan örgütsel içerikli belgelerle aynı olduğu, kendisi ifadesinde bu belgelerden haberinin olmadığını Aydınlık Dergisinin İstanbul bürosundan temin ettiğini, diğer şahıslara bu belgenin kimler tarafından ulaştırıldığı konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını, belgenin hazırlanmasında yer almadığını ve belgeyi kimlerin hazırladığını bilmediğini beyan etmiştir.
Hizmete Özel ibaresi ile başlayan Genel Kurmay Başkanlığı güncel konularisimli Hizmete Özel -21 ibaresi ile biten (22) sayfalık fotokopi ile Hizmete Özel ibareliT.C. Genel Kurmay Başkanlığı amblemli yazılar, ile Hizmete özel ibaresi ile başlayanJGK'na ait Hizmete Özel -64 ibaresi ile biten (17) sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanıniçeriğinin de askeri içerikli belgeler olması sebebeyile, şüpheliye gelen cdden de askeriiçerikli gizli bilgilerin çıkmasıda şüphelinin karargah evleri ile alakalı örgütlenme şemasındabulunan ismi sebebiyle askeri yapılanmaya sızma işlerinden de örgütsel olarak sorumluolduğu kanaatine varılmıştır. • «, ^
İşçi Partisi'nden elde edilen Hikmet ÇİÇEK yazılı CD'deki bilgilerden 68. noda belirtilen, İMHA EDİLEN ÖNEMLİ İSTİHBARAT MESAJLARI isimli dosyadaki bilgilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu ve gizli olduğunu,
"M. Adnan AKFIRAT" ibaresi ile başlayan "sevgilerimle" ibaresi ile biten (1) sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde; M. Adnan AKFIRAT'a yayınlayacağı, Oral ÇELİK ve Yaşar ÖZ hakkında bilgiler içeren yapılması gereken ve görüşülmesi gerek şahısların belirtildiği Doğan DUYGUR tarafından gönderildiği değerlendirilen yazı olduğu ve yukarıda dökümü verilen bazı bilgi belge ve istihbarat notlarından şüphelinin örgüt adına istihbarat toplama görevini yürüttüğü anlaşılmıştır.
Tanık Zihni ÇAKIR vermiş olduğu ifadesinde," Türkeli dergisini bu ofiste çıkartacağını, , Taner ÜNAL' in kendisinden bu oluşum içerisinde yer almasını istediğini, oluşumda birçok paşanm bulunduğunu, Hasan KUNDAKÇI ve Veli KÜÇÜK gibi isimlerin yanlarında yer aldığını, Doğu PERİNÇEK ve Hikmet ÇİÇEK'in solcu olmasına karşın bu oluşuma destek verdiğini" belirtmiş olup, şüpheli Mehmet M. Adnan AKFIRAT'tan ele geçirilen Veli KÜÇÜK imzalı derginin çıkarılmasına destek ve eleştirilerde yardım edilmesi yönündeki el yazması yazısından da anlaşılacağı üzere Şüpheli Veli KÜÇÜK'ün bahse konu diğer şüphelilerle örgütsel yayın organlarının çıkarılması ve örgütsel propagandaya açık destek verilmesi konularında örgüt mensuplarıyla birlikte hareket ettiği değerlendirilmiştir.
Aramalar sırasında Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'ten ele geçirilen:
- "6 Tem. 98" ibaresi ile başlayan, "piyasası" ibaresi ile biten (1) sayfalıkdokümanın içeriğinde; Bazı şahıslar hakkında hazırlanmış istihbarı bilgilerin olduğu,Mehmet DEMİZVANK- 2. Evliliği Em.Dn.alb. oğlu C 6. Çalışıyor Ertğrulun yakın arkadaşı,
ailece görüşüyorlar........ Oral ÇELİK'in adamları ...Salih GENCER .... Necati GENCER ....
Abisi vuruldu, Eroin patronu Oral ÇELİK Arka sayfasında; Necati K. Çekmecede yazlığa giderken arabada öldürdüler oğlu yanında idi 5 kişi yakalandı tutuklandı biri (Yazı anlaşılmıyor) Jandarma çıktı işi tasarlayan oral ÇELİK in yeğeni N.GÜVEN olm biliyordu Recap Rasim, Yaşar ÖZ, Ayhan ÇARKIN, saç kıvırcık kirli sakallı, o gün solcu bir çocuğa gidildi uyardım. Şeklinde el yazması karalamalar olduğu,
- Önemli ibaresi ile başlayan Haymanamıza düştü ibaresi ile biten (7) sayfalıksarı teksir kağıdı üzerine daktilo ile yazılı aralarında el yazması notlar bulunandokümanın içeriğinin; dokümanın 6 Mayıs 199 tarihli, üzerinde el yazması ile AydınlıkOsman AK şeklinde başlığı olduğu, Dönemin Ankara Emniyet Müdür yardımcısı OsmanAK hakkında kısa bilgiler verilerek hakkında FethuUahçı iddialan yer aldığı yazılar olduğudevam eden bölümde gözaltında bulunan bir şahsın kendisi ile Osman AK'in konuştuğunuiddia ederek sorguda geçen İlter TÜRKMEN, Ordu MHP Denktaş Kıvrıkoğlu konu başlıklarıaltında konuşmaların aktarıldığı yazı olduğu tespit edilmiş olup, şüphelinin Kişilerin siyasî,felsefi veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinselyaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veriolarak kaydettiği kanaatine varılmıştır.
Yine şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in bilgisayar incelemesinde, ERGENEKONTa alakalı yazdığı yazıyı şüpheli Halil Behiç GÜRCİHAN'a göndermek suretiyle internet sitesinde yayınlatmasını istediği, buradan da örgütün tek merkezden yönetildiğinin anlaşıldığı, dış dünyada farklı görünen Aydınlık Dergisi, Türkeli Dergisi ile www.acikistihbarat.com adlı internet sitelerinin kendilerine ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ tarafından gönderilen yazılan gecikmeksizin yaymladıklan anlaşılmaktadır. ,.„ - ^
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in üzerine atılı ERGENEKON terör örgütünü üyesi olmak, devlete ait gizli bilgileri temin etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarını işlediği anlaşıldığından,
Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in eylemlerine uyan, TCK'nun 314/2, ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5, TCK'nun 314/3 ve 220/4. maddeleri yollaması ile TCK'nun 334/1,135/2-1, 43/2 maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
49- ŞÜPHELİ HAYATİ ÖZCAN
a)-Emniyet ifadesinde;
1956 yılında Diyarbakır ili Çınar ilçesinde doğduğunu, 2001 yılında İzmir de bulunan Ulusal Kanal Muhabirliğine geçtiğini, hala burada görevine devam etmekte olduğunu, bugüne kadar hiç pasaport almadığını, legal ve illegal yollardan hiç yurt dışına çıkmadığını, 1985 yılında İzmir ili Buca ilçesinde polis tarafından gözaltına alındığını, evinde arama yapıldığını, evinde yapılan aramada 20 ye yakın kitaba el konulduğunu, daha sonra mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldığını, muhtemelen "Yasak Kitap bulundurma" iddiası ile gözaltına alınmış olduğunu, İşçi Partisi üyesi olduğunu, ayrıca bir dönem Buca Atatürkçü Düşünce Derneğine de üyeliğinin olduğunu, herhangi bir terör örgütüne üyeliğinin olmadığını, Ulusal Kanalda İzmir temsilciliği 2001 yılından buyana yaptığını, Ergenekon ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını, Ergenekon isimli doküman ve içeriğinde geçen konular hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını, sadece basından takip ettiğini, Lobi isimli doküman ve içeriğinde geçen konular hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını,
Ankara İlinde İşçi Partisi, Ulusal Kanal, Aydınlık Dergisinin bulunduğu binada yapılan aramada incelenmek üzere geçici olarak zapt edilen CD lerin incelenmesi neticesinde CD içerisinde; "İZMİRDEN HAYATİ ÖZCANIN GÖNDERDİĞİ BELGELER" isimli klasör içerisinde: "GİZLİ- HİZMETE ÖZEL- ASKERİ- CASUSLUK- SABOTAJ-İSTİHBARAT" gibi konular içeren dosyalar olduğu görülmüş, bu belgeleri kimlerden nasıl temin ettiği, ne maksatla bulundurduğu ile ilgili sorulan soruya; kendisine sorulmuş olan CD ve içeriği hakkında bir bilgisinin olmadığını, bu CD ve içeriğini kendisinin yollamadığını, neden Hayati ÖZCAN isminin kullanıldığını bilmediğini
iş yerinde yapılan aramada elde edilen 55 ve ikametinde elde edilen 13 numaralı CD 'lerin içeriğinin aynı olduğu ve içeriğinde "HİZMETE ÖZEL İBARELİ ASKERÎ İÇERİKLİ BİLGİLER İSİMLİ VE İSİMSİZ NATO KARTLARI BOŞ KARTLAR BAZI ŞAHISLARA AİT FOTOĞRAFLAR", park yerleri isimli klasör içersinde "BİR BÖLGENİN KROKİSİ VE KROKİ ÜZERİNDE PATLAMA YAPILACAĞI BELİRTİLEN BÖLGELER" şeklinde bilgilerin olduğu hatırlatılarak sorulan soru üzerine; bu CD leri ilk defa burada gördüğünü, İngilizce bilmediğini, İzmir Şirinyer'de NATO Karargâhı olduğunu ancak kendisinin oraya hiçbir zaman gitmediğini, bu CD nin içeriği hakkında herhangi bir fikir yürütecek durumda olmadığını, bu CD nin varlığından şimdi haberdar olduğunu,
ULUSAL TV isimli işyerinde yapılan aramada elde edilen SAMSUNG S01JJ70X896025 SERİ NOLU 40GB HDD üzerinde yapılan incelemede; BULUNANLAR/ MEVCUT KALASÖRLER/Administrator/Deskop/Aydınlık isimli dosya içersinde arabalar isimli word belge; "(J ) Serhan arkadaş, Ar açlar istanbul emniyet müdürlüğünün resmi arabaları.Araçlaürın kullanım şekli şöyle: Sivil plakalı.Yani bu şu demekresmi arabaları sivil olarak işlerde kullanılıyor.Suç duyurusunda sorulması gereken ve talep edilmesi gereken yazılım şöyle olacakAşağıda plakaları yazılı saate istanbul emniyetine ait sivil plakalı araçların dökümünün, kimlerin görevli olduğunun tesbiti talebi ile,görev lerinin neolduğunun tesbiti,kimlerin kullandığı, ....$ımciı araçlar hakkında doğru
bilgileri yazıyorum;34 ZMB.44 Hundai Strarex dolmuşKapalı kasa Mavi2007 model Kullanım şekli istanbul emniyetinin resmi olarak tescilli Kullanım sekimi Sivil plakalı 34.TK.239 Reno Clio 2007 model Gri İstanbul il.em.müdürlüğüne tescilli Kullanım şekli : Sivil plakalı" şeklinde bilgiler yer aldığı hatırlatılarak sorulan soruya; kendisinin gazeteci olduğunu, bu belgeyi bilmediğini, bu belge ile kendisinin ilgisinin ve bilgisinin olmadığını, bilgisayarında neden bulunduğunu bilmediğini, bu plakalar ve plaka bilgilerinin nasıl temin edildiği hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını,
ULUSAL TV isimli işyerinde yapılan aramada elde edilen SAMSUNG S01JJ70X896025 SERİNOLU 40GB HDD üzerinde yapılan incelemede; BULUNANLAR/ MEVCUT KALASÖRLER/Resimler isimU dosya içersinde "çalık %20belge (I) ibareli resim olduğu resimde GİZLİ İÇ YAZIŞMA İÇİNDİR başlıklı içeriği okunamayan belge resmi" olduğu görüldüğü hatırlatılarak sorulan soruya; sorulan resim şeklindeki bu belgeyi bilmediğini, varlığından haberdar olmadığını,
İkametinde yapılan aramada elde edilen SAMSUNG S00JJ50X624957 SERİ NOLU 80GB HDD üzerinde yapılan incelemede;
BULUNANLAR/ MEVCUT KALASÖRLER/doc isimli klasör içersinde T%c3%9cS%c4%bOAD VEflJ.Jsimli word belge içeriğinde; TÜSİAD VE BASKI GURUBU BASKI GURUBU NEDİR, ÖZELLİKLERİ
Adı gibi' Baskı' kurma kabiliyetinde olan toplumsal gruplardır. Baskı ne demek? Hükümetin yaptığı, yapacağı, planladığı, planlayacağı her türlü hükümet faaliyetinin ile başlayan, BULUNANLAR/ MEVCUT KALASÖRLER/doc isimli klasör içersinde _x-CIA B%c3%b6y[l]..l isimli word belge içeriğinde ; CIA Böyle Öğretti, Dokuz Sivil Bir Subay On
Eder Bülent Esinoğlu ............ ile başlayan, BULUNANLAR/ MEVCUT KALASÖRLER/doc
isimli klasör içersinde D %c4%h0 K K A[l].. isimli word belge içeriğinde; D IKK A T L E R E - 1 / 08 Halen gözaltında tutulan "Ergün POYRAZ'ın" 'MUSA'NIN GÜLÜ" adlı kitabından bazı alıntılar yaparak, Yahudi yıldızı içindeki ÇANKAYA görevlisinin ne
olduğunu göstermek istiyorum............. ile başlayan ve s o bölümlerinde Yazar ERGÜN
POYRAZ' in NEDEN hala gözaltında tutulduğunu ve Askerlere hizmet ettiğine dair imza vermeye zorlanmasını. BU ZORLAMALAR BİR MÜDDET SONRA GERİYE TEPER H. VURAL VURAL ( E ) Dz. Kur. Kd. Alb. Şeklinde yazılar olan, BULUNANLAR/MEVCUT KALASÖRLER/doc isimli klasör içersinde Genelbilgiler isimli word belge içeriğinde ; "Ayrıntısı fazla olmamakla birlikte gönderdim izmir valisi AKP den veya DYPden siyasete oyanayacak diyor,o nedenle emniyet genelmüdürü olacak.Çapkın ise Cerrahın yerine gelme ihtimali var diyor.Yeniasır Hanefi Avcının izmir'e gelebileceğini söyledi.Bu ihtimal zayıf diyorlar nedeni içişleri bakanını kardeşi ve yakınlarının üzerine gitme durumu Hanefi avcının
istenmeyen adam olmasına sebep ............. " şeklinde bilgiler olduğu hatırlatılarak sorulan
soruya; Bunların internetten gelen Email gruplarından gelen Emailler olduğunu, hangi E mail grubu olduğunu hatırlamadığını, ayrıca yazıda yazar olarak ismi geçen H.Vural Vural(E) Dz.Kur.Kd.Alb. isimli şahsı da tanımadığını, yazının içeriğini hatırlamadığını, diğer belgelerde e-mail gruplarından gelmiş olduğunu, "CIA Böyle Öğretti, Dokuz Sivil Bir Subay On Eder" isimli yazıyı yazan Bülent Esinoğlu'nun İşçi Partisi Ankara MYK üyesi olduğunu, bu yazının da internetten geldiğini, tüm belgelerin e mail gruplarından geldiğini, gazeteci olduğundan dolayı baktığını,
ULUSAL TV isimli işyerinde yapılan aramada elde edilen CD'lerin yapılan incelemesinde; ve 8 nolu CD içerisinde "Yunus Emre UYAR isimli şahsın işçi partisi tarafından yapılan sorgusuna ait video görüntüsünün" olduğu, 28- nolu CD içerisinde "RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN HENÜZ 1980' Lİ YILLARDA. ATATÜRK ALEYHİNE ETMİŞ OLDUĞU YEMİNDİR" başlığı ile başlayan slâyt gösterisi olduğu hatırlatılarak sorulan soruya; Bu CD yi hatırlamadığını, kimden ve nasıl geldiğini hatırlamadığını, gazeteci

olduğu için her yerden CD geldiğini, bu CD nin muhatabı da kendisi olmadığım, bahse konu slayt gösterisindeki CD ile ilgili bir bilgisinin olmadığını,
İkametinde yapılan aramada elde edilen "14. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN HRANT DİNK CİNAYETİNİ İLE İLGİLİ 2 . CELSENİN DURUŞMA TUTANAKLARI, 2006/184 NOLU HIRANTDİNK HAKKINDAKİ YARGITAY KARARI, İZMİR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ESAS NO 2007/107" şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Hrant DİNK cinayeti ile alakalı 1.10.2007 tarihli duruşma tutanağı gazeteci olması sebebi ile bir vesilesi ile kendisine geldiğini, kimin getirdiği ve nasıl geldiğini hatırlamadığını, 2005 tarihli sanık Hrant DİNK Yargıtay kararının da bir vesile ile geldiğini, ayrıca bunun basında da yayınlandığını, İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2007/107 sayılı dosyanın Prof. Atilla YAYLA isimli şahsın Atatürk'e hakaretten dolayı almış olduğu karar olduğunu, bu konuyu haber yaptığını, ayrıca bu duruşma tutanağının birçok gazetecide mevcut olduğunu,
İkametinde yapılan aramada elde edilen "İŞÇİ PARTİSİ ABLEMLİ BLOKNOT içersinde "...EŞBAKAN ÇANKAYA YA ÇIKARSA BU SAVAŞTIR ÇANKAYA YA ÇIKARSA ONU ORDAN ALACAĞIZ BİR DENİZ BULACAĞIZ BOB U VAN GÖLÜME DÖKECEĞİZ" şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, hangi tarihte yazdığını hatırlamadığını, eşbaşkan konusu hakkında yorum yapmak istemediğini, bu notu şuan hatırlamadığı bir toplantıda not aldığını,
İkametinde yapılan aramada elde edilen; "YEŞİL RENKLİ AJANDA" içersinde
"FERİT İLSEVER DERS 1 2004 YILI İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER.................... BURASI
KUV.MİL. KARARGAHIDIR. ŞEKLİNDE YAZI VE KARALAMA NOTLAR" şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Ferid İLSEVER'i tanıdığını, ilişkilerini ilerleyen bölümünde anlatacağını, bu notun gitmiş olduğu ve Ulusal TV içerisinde düzenlenen Kurum içi eğitim notlar olduğunu, yazmış olduğu bu notların Ferid İLSEVER'in vermiş olduğu eğitimden alınmış notlar olduğunu, burasının Atatürkçülerin karargahı olarak göründüğünden Kuvvai Milliyenin Karargahıdır dendiğini, bu yazının kendisine ait olduğunu,
İkametinde yapılan aramada elde edilen; KIRMIZI RENKLİ AJANDA içersinde "ULUSAL DEVLET ADIM ADIM TASFİYE OLMAKTADIR SİLAHSIZ YOLDAN TASVİYE EDİLEMEZ BAŞLIKLI YAZI VE BU KONU İLE İLGİLİ KARALAMA NOTLAR" şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, bu yazıların Ankara'da 2007 yılında düzenlenen İşçi Partisi Kongresinde alman notlar olduğunu, bu notların çeşitli konuşmacılardan derlendiğini, MK listesi olarak belirttiği ve 86 kişiden oluşan listenin İşçi Partisi Merkez Karar Kuruluna Aday olan şahısların listesi olduğunu,
İkametinde yapılan aramada elde edilen; SİYAH RENKLİ PFIZER İSİMLİ AJANDA içersinde "EMİN GÜRSES 0532 2066768 İLHAN SELÇUK 0212 5120505 " şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, gazeteci olması sebebi ile bu notlan aldığını, Emin GÜRSES ve İlhan SELÇUK isimli şahıslan tanımadığını, hiçbir görüşmüşlüğünün olmadığını,
ULUSAL TV isimli işyerinde yapılan aramada elde edilen SWISSNR isimli siyah ajanda "HALKIN GÜÇLERİ TOPLAN KEMALİST KONULARDA MORAL VERİR
........ HALKIN GÜÇLERİNİ ÖRGÜTLENECEK KAN KAYBI OLMAYACAK MHP YE
RP YE KAN AKIŞI DUR............... SINIFI PARTİDE BİRLEŞTİRİR " şeklindeki dokümanlar
hatırlatılarak sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, bu notlann teori dergisinde çıkan bir yazıdan alın olduğunu,
ULUSAL TV isimli işyerinde yapılan aramada elde edilen KIRMIZI AJANDA
içerisinde "97 İSTİHBARATI.............. ORDU İLİNDE RANT^KAVGASI VAR HÜKÜMET
KADROLARINDAN BESLENEMİYORLAR HÜKÜMETİMİZE GETİRME AMACI GÜDÜYORLAR VURGUNHACIBEKTAŞA KADAR GİDEBMİR " 15 ocak sayfada "97
>• ' <---- f^r ~
İSTİHBARAT KARADENİZ SAHİLİNE İNEMEZLER ...................... MÜSLÜMAN BURDA
ERMENİ MESUT NERDE BU SLOGANA DİKKAT EDİN ÇİFTE EŞKİYA GELDİ EŞKİYA DEDİRTEBİLİRLER SÖZDE DEVLET HALKA BASKI YAPIYOR OLACAK OLAĞANÜSTÜ HALİN KALKMAMASI İÇİN BÜTÜN BUNLAR (MGK DÜŞMANLIĞINI YAYMAK) KONYA YADA SIÇRAYABİLİR" şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, bu notlar haber yazmak amaçlı yapmış olduğu hazırlık notlan olduğunu, basından aldığı hangi basın organından ve ne zaman aldığını hatırlamadığını,
ULUSAL TV isimli işyerinde yapılan aramada elde edilen KAHVEREKLI ajanda içerisinde "8 MART 1971 MUTTA KEMALİS DEVRİMCİLERİ ORDUDA TASVİYE ETTİLER VE 28 ŞUBATA KADAR DEVAM ETTİ » 20 mayıs nolu sayfada "8 MARTI MUDANOĞLUÖRGÜTLEDİMDD CİBİR HAREKETDOĞANAVCI İLHAN SELÇUK İLHAMİ SOYSAL ALTAN ÖYMEN FİİLEN ÖRGÜT ADAMLARI MÜMTAZ HOCA SÜREKLİ İLİŞKİ İÇİNDE OLUMAN KİŞİ" şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, bu notlan 9 Mart 1971 Muhtırası ile alakalı muhtemelen bir televizyondan seyretmiş olduğu haberle alakalı almış olduğunu,
ULUSAL TV isimli işyerinde yapılan aramada elde edilen KOYU KAHVEREKLI (GÖZLÜK SANAYİ) AJANDA içerisinde 17 ocak sayfasında "DOĞRU EYLEM ÇİZGİSİ BAŞLIKLI
1-EYLEMİN BİR MEŞRU ZEMİNİ OLMALIDIR HALKIN MEŞRULUĞUNU KAZANMALIDIR EYLEM HAKLI OLMALIDIR
2-HER EYLEMİN BİR HEDEFİ OLMALIDIR SINIRSIZ EYLEM OLMAZ HER EYLEMİN BİR SINIRI OLMALIDIR. SÜREKLİ EYLEM TEZİ YANLIŞTIR ATEŞKES İ GÖZ ÖNÜNE ALMIYOR
3-HER EYLEM BİZE BİR ARTI GETİRMELİDİR" şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, tarihle ilgili olduğunu, gazeteci olduğu için almış olduğu notlardan olduğunu, 1980 öncesi döneme ait sol içi tartışmalar ile ilgili dergiler ve kitaplardan aldığı notlar olduğunu,
ULUSAL TV isimli işyerinde yapılan aramada elde edilen LACİVERT AJANDA içerisinde "D.PERİNÇEK BAŞLIĞI ALTINDA ABD HEM SAĞI HEM SOLA DÜZENLİYOR TÜRKİYENİN TEPESİNE 3 KASIMDAN SONRA TÜRKİYE Yİ İÇERDEN VURACAK EKONOMİYİ ÇÖKERTECEK BİR HÜKÜMET KURUYOR TÜRKİYE HÜKÜMETİ DÜŞMANIN ELİNE TESLİM ETMİŞ OLACAKTIR
......... MİLLİ KUVVETLERİN BİR ARA YA GELEREK BUNU BOZMA ŞANSI VARDIR
MUHALEFET YAPARAK BİRŞEY DÜZELTEMESSİNİZ BÜTÜN KAYNAKLARLA DİRENECEKMİSİNİZ ONUN İÇİN PLANLI DÜZGÜN BİR PLANLAMA YAPMALIDIR.
.......... SİLAHLA ÇÖZÜLECEK SORUNLARLA KARŞILAÇAK SORUNLARLA
KARŞI KARŞTYAYIZ.......... MEMURLARIMIZ KADRO EKSİKLİĞİNİ
GİDERECEKLERDİR İZİN ALACAKLARDIR. BU BİR SEÇİM DEĞİL KURTULUŞ SAVAŞIDIR" ve 'VİLLA ALDI KÜÇÜK KIZA TECAVÜZ KAYDI VAR NECİP KALKAN LA ÇOK SIKI ...KEMAL ZORLU "şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK'in 3 Kasım seçimleri öncesi konuşma veya yazı notlanndan alıntı notlar olduğunu, Kemal Zorlu ile alakalı almış olduğu notu ne şekilde aldığını hatırlamadığını, Necip KALKAN'ı tanımadığını, Kemal ZORLU'yu da Ege Bölgesinde bir şirketin sahibi olarak hatırladığını,
Şüpheli FUAT TURGUT ile 21.01.2008 14:44:0$ de yaptığı görüşme ile ilgili; Bu
konuşmayı kendisinin yaptığını, 533 445 26 10 ,hüiöârâmn- -kendisine ait olduğunu, bazı
\?v -. ,-_______ ... f' t "* ~
'A. r j^y^__y^^^yr-r—--
kasetler şeklinde söylediğinin Ulusal Kanal'da konuşmanın yapıldığı günlerde ve sonrasında yayınlanan ve Aydınlık'ta haber haline gelen Hrant DİNK'in Diyarbakır Belediyesinin organize ettiği bir konuşmada yapmış olduğu konuşmanın görüntüleri olduğunu, bu konuşmada Hrand DİNK'in Kürtlere dış güçlere kendinizi kullandırmayın dediğini, bu kaseti Ulusal Kanal'in temin ettiğini ve yayınladığını, Ramazan AKYÜREK ile ilgili konuşmayı tam hatırlamadığını,
Şüpheli FUAT TURGUT ile 21.01.2008 16:55:14 de yaptığı görüşme ile ilgili; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuşmada geçen Doğukan DİNÇ olduğunu, şahsın halen er olarak askerlik yaptığını, bu şahsa telefonla gelen bir mesajdan dolayı PKK ile alakalı bir dava açıldığını, bu konu ile alakalı hukuki yardım talebi olduğunu, Doğukan DİNÇ in ailesini İzmir'den tanıdığım, aile dostu olduğunu,
Şüpheli FERİTİLSEVER ile 19.03.2008 16:49:32 de yaptığı görüşme ile ilgili; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuşmada ismi geçen Meltem DİKMEN'in 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ana bilim dalı başkanı olduğunu, kendisinin bir kaza geçirdiğini, geçmiş olsuna gitmek istediğini, çünkü kendisi ile daha önceden bir röportajının yayınlandığını,
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şüpheliler ile ilgili olarak;
Sevgi ERENEROL: Bu şahsı geçen yıl İzmir iline gelerek Azerbaycan'daki Hocalı Katliamı ile ilgili bir basın toplantısı yaptığını ve bu toplantı üzerine kendisi ile bir kez röportaj yaptığını,
Fuat TURGUT: Kendisinin İzmir barosu avukatı olduğunu, 3 yıldır tanıdığını, gazeteci kimliği ile bilgi alışverişi ve röportajlar yaptığını,
Mehmet Adnan AKFIRAT: Kendisini 10 yıldır tanıdığını, kendisinin Aydınlık dergisi yazarlarından olduğunu, 5 yıldır ne yüz yüze ne de telefonla görüşmediğini, kendisini tecrübeli gazeteci olarak bildiğini ve zamanında konularla ilgili danıştığını,
Ferid İLSEVER: Ulusal Kanal Genel yayın yönetmeni olduğunu, meslek ilişkileri olduğunu, uzun yıllardır tanıdığını, 2-3 yıldır görüştüklerini hatırlamadığını,
Serhan BOLLUK: Ulusal Kanal eski Genel yayın yönetmeni ve şimdi Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olduğunu, İzmir ile alakalı hazırladıkları bazı haberleri Aydınlık Dergisine de gönderdiğini, mesleki ilişkilerinin olduğunu,
Doğu PERİNÇEK: Üyesi olduğum İşçi Partisinin Genel Başkanıdır. İzmir iline geldiğinde kendisini ben takip ederim. Şahsen beni tanır.
Hikmet ÇİÇEK: Aydınlık Dergisi yazan olduğunu, bu nedenle tanıdığını, uzun süredir hiç görüşmediğini, nasıl nerede tanıştığını hatırlamadığını,
Nusret SENEM: İşçi Partisi Genel sekreteri olduğunu, uzun yıllardır kendisini görmediğini, nasıl nerede tanıştığını hatırlamadığını beyan etmiştir.
b)-Savcılık ifadesinde;
Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini, şuanda Ulusal kanalın İzmir temsilcisi olarak görev yaptığını, aynı zamanda işçi partisi üyesi olduğunu, Aydınlık dergisinde yazılar yazdığım, İşçi partisinden elde edilen ve İzmir'den HAYATİ ÖZCAN' m gönderdiği belgeler yazılı klasör ve CD içindeki bilgi ve belgeleri göndermediğini, niçin bu şekilde isminin yazıldığını bilmediğini, İşçi partisine bilgi ve belge genellikle göndermediğini, ancak Aydınlık dergisine yaptığı haberlerle ilgili bilgi ve belgeleri gönderdiğini, CENGİZ BAŞBUĞ isimli binbaşıyı tanımadığını, o bilgi ve belgelerin kendisiyle bir alakası olmadığını, şüphelilerden DOĞU PERİNÇEK, FERİT İLSEVER, ADNAN AKFIRAT, SERHAN BOLLUK, SEVGİ ERENEROL ve FUAT TURGUT' u tanıdığım, FUAT TURGUT ile bazı haber anlamında alış verişlerinin olduğunu, kendisi ile röportajı yaptığını, kendisinde ele
'%:'; ^^^K

geçirildiği iddia edilen CD' lerden haberinin olmadığını, çünkü kendi bilgisayarında harddiskinin ele geçirilen CD lerdeki bilgileri gösterecek kadar kapasitesi olmadığını, BALABAN aşiretini ilk defa duyduğunu, İşçi partisi ve Karargah evleri projesi ile ilgili bilgisinin olmadığını, hiçbir şekilde ele geçirilen CD'lerin içeriğini bilmediğini, Gazeteci olduğunu kendisine gelmiş olsa da söyleyeceğini, FERİT İ1SEVER ve FUAT TURGUT ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin doğru ve kendisine ait olduğunu, örgütsel içerikli görüşmeler olmadığını,
Arama sırasında ele geçirilen bilgisayar incelemesinde İstanbul emniyetine ait araçların plakaları ve bilgilerinin neyle ilgili olduğu sorulduğunda; bu bilgilerin kendisine ait olmadığını, kendi bilgisayarında olduğunu, ayrıca bu bilgilerin AYDINLIK dergisinde yayınlandığını,
Yine bilgisayar incelemesinde GİZLİ İÇ YAZIŞMA İÇİNDİR başlıklı içeriği okunamayan belge resmi ile ilgili; bu belgeyi bilmediğini,
Yine Tüsiat ve baskı gurubu başlıklı yazı ile ilgili; bu bilgilerin kendisine mail guruplarından gelen bilgiler olduğunu, şuanda kimden geldiğini hatırlamadığını,
H.............. ( e.dz.kur. kdemli albay ) isimli şahsı tanımadığını,
B................. 'nun İşçi Partisi'nin merkez yürütme kurulu üyesi ve genel başkan
yardımcısı olduğunu,
Arama sırasında ele geçirilen 7 ve 8 nolu CD içerisindeki YUNUS EMRE UYAR isimli şahsı İşçi Partisi üyeleri tarafında yapılan sorgusuna ait video görüntüsü ile ilgili; bunun kendisine muhabir olması nedeniyle haber yapması amacıyla kendisine verilmiş olan CD olduğunu, kim tarafından ne zaman verildiğini bilmediğini,
Yine 28 nolu CD' yi kimin ne zaman ne şekilde verdiğin sorulması üzerine; arama sırasında ele geçirilen mahkeme kararları ve diğer bilgi belgelerin gazeteci olması nedeniyle haber yapması amacıyla toplanan belgeler olduğunu,
Arama sırasında ajandaların incelemesinde ele geçen " Burası kuvayi milliye karargahıdır" ibaresi ile ilgili; bu notun kendisine ait olduğunu, muhabirlik kursu sırasında FERİT İLSEVER den aldığı notlar olduğunu, Kuvayi Milliye Atatürk'ün söylemiş olduğu Kuvayi Milliye olduğunu, başka bir Kuvayi Milliye olmadığını,
Y......................... 'nu tanığını, bir konferansını İzmir'de izlediğini, Türkiyem
Topluluğu'nu basından duyduğunu, M............................... 'in kitapları olduğunu, konferansları
olduğunu, İzmir'e gelip gider parti ve kanalla irtibatı olduğunu, Ulusal Kanal'da da program
yaptığını, M........................... 'in partinin üst düzey görevlisi olduğunu, HİKMET ÇİÇEK'in
üstadları olduğunu, Aydınlık gazetesinin yazarı olduğunu, Z............................ 'ü hatırlayamadığını,
M........... 'nın İşçi Partisi ile alakalı birisi olduğunu, H..................... ile muhtarlar programı yaptığı
için telefonla görüştüğünü, A....................... 'yi tanımadığını,
Balaban aşiretini ilk defa burada duyduğunu, Karargah evleri projesini duymadığını, ne olduğunu bilmediğini, İzmir'de Nato'nun Şirinyer'de olduğunu bildiğini, durağı olduğunu, içeri hiç girmediğini, içeri girmesinin mümkün olmadığını, kendi kurumunun oraya akredite olmadığını, kendisinde bulunan Nato belgelerinin bir tertip konusunu hissettirdiğini, İngilizce bilmediğini, ayrıca aynı CD' nin hem evinde hem de işyerinde ( İzmir'de Ulusal kanalın Konak'taki bürosu) çıkması da bu tertibin kuvvetli olduğunu gösterdiğini, CD'lerin üstünde kendi imzasının olmadığını, bu CD'lerin evinden çıkıp çıkmadığını da bilmediğini beyan etmiştir.
c)-Aramalarda elde edilen deliller;
Şüpheli Hayati ÖZCAN'ın ikamet adresinde sapılan ar^ma^a:
- (6) adet Mini teyp kaseti, _,,-_ _ ~?, *_.'
- (2) adet VHS video kaseti, , '" /1/"":\ t-'
- (1) adet Üzerinde (5353 PIN1), (96356293 PUKİ), (1141 PIN2), (17093521 PUK2)ve çeşitli el yazması bulunan notlar bulunan kağıt parçası,
-(17) adet CD,
- (1) adet "Doğu Perinçek Abdullah Öcalan ile Görüşme" isimli Kaynak Yayınlan kitap,
- (1) adet Kırmızı renkli içerisinde çeşitli el yazması not olan not defteri,
- (1) adet Üzerinde "İşçi Partisi 7.Genel Kongresi...." Yazılı içerisinde el yazması notlar olan bloknot defter,
- (1) adet Yeşil kaplı ajanda,
- (1) adet Kırmızı kaplı ajanda,
- (1) adet Siyah kaplı ajanda,
- (1) adet Siyah kaplı telefon fihristi,
- (1) adet Asetatlı dosya içerisinde "T.C.İZMİR CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞINA" ibaresi ile başlayan (72) sayfalık bilgisayar çıktısı notlar,
- (1) adet Kırmızı renkli yarım kapak dosya içerisinde 2 ayrı şeffaf dosya içerisinde fotokopi ve bilgisayar çıktısı "T.V.İZMİR 8.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ" ibarelerin ile başlayan bilgisayar çıktısı notlan,
- (1) adet Şeffaf asetat dosya içerisinde üzerinde yeşil renkli kalemle el yazısı bulunan "HRANT DİNK CİNAYETİ DURUŞMASININ 2.DURUŞMASI" ibaresi bulunan fotokopi evraklar,
- (1) adet Bordo renkli içerisinde el yazması bulunan telefon fihristi,
- (1) adet Samsung marka SN:S00JJ50X624957 seri numaralı 80 GB harddisk,
- (85) adet CD,
- (2) adet Teyp kaseti,
Şüpheli Hayati ÖZCAN'ın iş adresi ULUSAL TV'de adresinde yapılan aramada;
- (55) adet CD,
- (8) adet disket,
- (2) adet Panasonic marka mini DV kaset,
- (1) adet Samsung marka Sİ JJ70X896025 seri numaralı harddisk,
- (1) adet Üzerinde "GÖKSU" yazısı bulunan kahverengi kaplı ajanda;
- (1) adet Raks marka video kaseti,
- (1) adet Üzerinde "İzdateks" yazılı siyah kaplı ajanda,
- (1) adet Kırmızı kaplı ajanda,
- (1) adet Üzerinde "Swissair" yazılı siyah kaplı ajanda,
- (1) adet Kırmızı kaplı ajanda,
- (1) adet JVC marka mini DV kaseti,
- (1) adet Siyah kaplı fihrist ajanda,
- (1) adet Şeffaf dosya poşeti içerisinde el yazması ve bilgisayar çıktısı doküman,
- (1) adet Üzerinde "Uluslararası LIONS" yazılı kitapçık,
- (1) adet Üzerinde "GS 1984" yazılı kahverengi kaplı ajanda,
- (1) adet Mavi kaplı ajanda elde edilmiştir.
l)Doküman incelemesi:
İzmir İli Buca İlçesi Şirinyer 385.Sokak No:6 D:5 sayılı ikametinde yapılan aramada elde edilen;
1- (1) adet Kırmızı renkli yarım kapak dosya içerisinde 2 ayrı şeffaf dosya içerisinde fotokopi ve bilgisayar çıktısı "T.C.İZMİR 8.A5Jbh:E CEZA MAHKEMESİ" ibarelerin ile başlayan bilgisayar çıktısı dokümanların içeriğinde;
18 Kasım 2006 tarihinde İzmir Atatürk Stadyumu Hakem Semir Salonunda AKP II Gençlik Kollarının düzenlediği konuşmacı Prof. Dr. Atilla YAYLA"nın Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinin Toplumsal Etkileri konulu konferansta yaptığı konuşmadan dolayı Prof. Dr. Atilla YAYLA hakkında Ülük Hukuk Bürosu Avukatlarınca "Halkı Dil, Din, Irk Temelinde Bölmeye Teşvik Cumhuriyet Rejimine karşı eylemler iddiası ile açılmış dava ait tahkikat evrakları,
Yargıtay Ceza Kurulu 9. Ceza Dairesinin Karar no:2006/184, Esas No:2006/9-169 sayılı Sanık Hrart DİNK hakkında verilmiş Yargıtay Kararının fotokopileri,
Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi Esas No:2005/312 sayılı Av. Kemal KERİNÇSİZ'in şikayetçi olduğu 11.04.2006 tarihli oturum tutanağı,
2-(l) adet Asetatlı dosya içerisinde "T.C.İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA" ibaresi ile başlayan (72) sayfalık bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde; 07.07.2005 tarihinde İsa AHISKALI tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verildiği değerlendirilen "İstemin Özü Başlıklı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hangi Kamu kuram ve Kuruluşunda Kamusal Alan Nerede Başlar" içerikli şikayet dilekçesi ve konuyu ayrıntılı anlatmak için vermiş olduğu örneklere ait ekler.
3- (1) adet Şeffaf asetat dosya içerisinde üzerinde yeşil renkli kalemle el yazısıbulunan "HRANT DİNK CİNAYETİ _ DURUŞMASININ 2.DURUŞMASI" ibaresibulunan fotokopi evrakların içeriğinin, İstanbul 14.ağır Ceza Mahkemesinde (CMK 250Maddeli İli Görevli) 01.10.2007 tarihinde görülen Hrant DİNK cinayeti davasının duruşmatutanağı olduğu,
4- (1) adet Yeşil kaplı ajanda içeriğinde; Giriş sayfasında "Bu defter Ruhi'nin abisinde bulundu ve kullanıldı" ibaresinin olduğu, devam eden sayfalarda İşçi Partisinin yapılacak olan seçim ile alakalı politikalan, yapılması gerekenler, izlenecek olan yolların karalama şeklinde not tutulduğu, Ulusal Kanalın yayın politikalan, son sayfalannda başka bir şahıs tarafından yazıldığı değerlendirilen, hadis, ayet ve din alimlerine ait sözlerin yazılı olduğu,
5- (1) adet Kırmızı kaplı ajanda içeriğinde; Dünya'da ve Türkiye'de meydana gelmiş tarihi olaylar hakkında tutulmuş notlar, tarihi antlaşmalar hakkında tutulmuş notlar, güncel olaylar ile ilgili tutulmuş notlar, 12 Nisan sayfasında; "Ulusal Devlet Adım Adım Tasfiye olmakta Silahsız Yoldan Tasfiye edilemez" 13 Nisan Sayfasında; "İşte ....(Anlaşılmıyor) Silahla Tasfiye Edilmek İstenmiştir, şimdiki Kuvvet toplama aşamasıdır.Bariş kuvvet toplama aşamasının BÜYÜLÜ sözüdür. En çok banştan söz eden" 14 Nisan Sayfasında; "Silahlı Tasfiyeye Hazırlanıyor Demektir. Devrimciliğin ...Bugünlerde
Gereklidir........... Devrimcilere ihtiyaç vardır." 17 Nisan Sayfasında; "Devrimcilik Aşmlıktır.
Çünkü Devrim Aşındır" 18 Nisan sayfasında; "Devrim mutedil, itidal değildir. 19 Nisan Sayfasında; " Aşın olanlar yürüyebilir bundan sonra. Aşmlık Bir İhtiyaç Haline Gelince Herkes Aşın Olacak." 20 Nisan sayfasında; "kimseyi aldatmıyoruz. Aşın bir işe çağınyoruz sizi başka çaresi yoktur" Şeklinde yazılann olduğu, İşçi Partisi ile ilgili tutulmuş çeşitli notlann olduğu,
6-(l) adet Üzerinde "İşçi Partisi 7.Genel Kongresi...." Yazılı içerisinde el yazması notlar olan bloknot defterin içeriğinde; BOP hakkında düşüncelerin, İşçi Partisinin yapılacak olan seçim ile alakalı politikalan, yapılması gerekenler, izlenecek olan yollann karalama şeklinde notlann tutulduğu;
Klasöre göre 2. sayfasında ; "ABD'nin eşbaşkanı olan T. Erdoğan ve herhangi birgörevlisi Çankaya'ya çıkamaz .Türkiye şu an hükümetsizdir, "Hükümetin başında Türkmemuru değildir, 15 Şubat 2004 günü Diyarbakır'ı BOP,'.un merkl^f,yapacağım diyen TayyipErdoğan diyor ki" şeklinde ifadelerin olduğu, - -1 -/; , .x 'f *ı'
"Haçlının eş başkanı Cumhurbaşkanı olamaz" şekjjridş ifadelerin olduğu,
6 ile numaralandırılmış sayfasında "Nerde burda seçim şimdi Tayip seçimle mi geldi gelmesi meşru değildir, Türkiye gizli antlaşmalarla yönetiliyor , bakanlarımızın bile haberi
yok ....... eş başkanların ABD'nin 2inei.............. 3.... kademe memurlarıdır." şeklinde ifadelerin
olduğu
11 ile numaralandırılmış sayfasında "Eşbaşkan Çankaya'ya çıkarsa bu savaştır.Çankaya'ya çıkarsa onu ordan alacağız. Bir deniz bulacağız" şeklinde ifadelerin olduğu,
7- (1) adet Siyah kaplı telefon fihristi içeriğinde; el yazması notlar ve değişik kişilere ait telefon numaralan olduğu, 30 aralık sayfasında; "İlhan Selçuk 02125120505" telefon numarasının olduğu, 16 nisan sayfasında; "Doğu Perinçek 02122881799" telefon numarasının olduğu, 26 kasım sayfasında ; "N. VEREN 05327321088" telefon numarasının olduğu, 7 Aralık ve 16 Şubat sayfasında ; "Emin GÜRSES 05322066768" telefon numarasının olduğu,
İzmir İli Konak İlçesi Cumhuriyet Bulvarı Konak İşhanı No:24 D:404 sayılı yerdeki ULUSAL TVde yapılan aramada elde edilen;
1- (1) adet Üzerinde "İzdateks" yazılı siyah kaplı ajandanın içeriğinde;
25 Şubat sayfasında 1800 lerin başlarında bir batılı şöyle söylemişti "demir yollan Türkiye yi yere serecektir" şeklinde yazı devam eden sayfalarda Türkiye deki demiryollan ve yerleri hakkında karalama şeklinde yazılar olduğu
4 Mayıs sayfasında karalama şeklinde el yazısı ile Genel Bşk Konuşması başlığı altında "Dünya temel Çelişme Amerika Asya arasındadır" "Türkiye Erken seçimle bir çıkış noktasma gelmiştir. Milli hükümet kurulacaktır. Türkiye de Provokasyonlar yapılacaktır buna direnecek bir hükümet şarttır". Şeklinde yazılar olduğu devam eden sayfalarda İP ile alakalı ve seçimleri konu alan toplantılarda geçen konular ve alman kararlar ile ilgili notlann tutulduğu bu notlardan
18 Mayıs sayfasında KARARLAR başlığı altında 3 madde olarak 1-Nerden buldun yasası çıksın hortumculann mallanna el konulması için afiş, 2-Belçika'nın PKK ya desteği için basın açıklaması 3- 600 köye gidilmiştir şeklinde yazılar
30 Haziran sayfasında ; "20 Temmuz 2002 Hüsamettin Özkan'ın Dayısı Necati Kurmel Yeni oluşumda etkin aynı zamanda Saray halının sahibi öldürülen Kumar haneler Kralı Lütfı Topal'mda yakın ilişki içinde olduğu biri YENİ OLUŞUM VE MAFYA"
1 Temmuz 2002 sayfasında; "22 Temmuz 2002 P.tesi Fetan Sayın -Ege (kupa) yeni oluşumcu iftiracılan örgütleyen kişi için İzmir'de örgütlenmeyi üslenen iki isimden biri DSP ci iftiracı Fırat NALBANTOĞLU Adı bir zamanlann saadet zinciri örgütü TİTAN ile anılmıştı kurucusu Yüz bilmem kaç yıl hapisle sona erdi şeklinde yazılar olduğu ilerleyen sayfalarda seçimler ile alakalı karalama notlar tutulduğu,
2-(l) adet Üzerinde "GÖKSU" yazısı bulunan kahverengi kaplı ajandanın içeriğinde;
7 Şubat Sayfasında Türk dünyasına 15-17 CD verilecek 25 Milyon alınacak ,20 Kasım sayfasında Fuat TURGUT Büro 4416191 tarih seti parası 120 000 000 Tl 0536 868158, 2 Aralık sayfasında; 4416191 Fuat TURGUT para alınacak yada tarih seti en .... Şeklinde yazılar olduğu diğer sayfalannda çeşitli harcamalar ve alacaklar hakkında karalama notlann tutulduğu şahıslara ait telefon numaralan ve isimlerin olduğu kitap satışı ile ilgili notlann olduğu
3- (1) adet Kırmızı renkli içerisinde çeşitli el yazması not olan not defteri içeriğinde;
1. Sayfasında, Hayati ÖZCAN'nm isminin olduğu,
Devam eden sayfalarda; İşçi Partisi ile alakalı notlann olduğu,
14 OCAK nolu sayfada "97 istihbaratı.............. .' Adananı^ "kuzeyinde Kozanın üstünde
Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke bu üç koldan. Bunların bir tarafVlCayseriye gelir. Seneryo;

Kürt/Alevi/Ermeni/PKK. Ordu ilinde rant kavgası var hükümet kadrolarından beslenemiyorlar hükümeti dize getirme amacı güdüyorlar vurgun Hacıbektaşa kadar gidebilir
15 Ocak Sayfasında, " Eyl 97 İSTİHBARAT Karadeniz Sahiline İnemezler Kumru Korgan, Mesudiye dağlık kısmında buraları yakıp yıkarak boşaltma yoluna gidilebilir, Müslüman Burada Ermeni Mesut Nerede. Bu slogana dikkat edin. Gitti Ekşiye Geldi Ekşiye Dedirtebilirler, Halka Baskı Yapıyor olacak, Olağanüstü Halin Kalkamaması için bütün bunlar MGK Düşmanlığını Yaymak, Konya'ya da sıçrayabilir" şeklinde notların olduğu,
Siyasi konular hakkında tutulmuş çeşitli notlar, Parti Politikaları,, Güncel olaylar, Parti örgütlenmeleri, vb. konularda tutulmuş notlar,
4-(l) adet Siyah kaplı ajanda içeriğinde, Ege bölgesindeki bazı kurum ve kuruluşların müdürlerinin isimlerini yazılı olduğu, Ulusal Kanalda yayınlanacak haberler ile alakalı notların olduğu, Çeşitli tarihlerde ulusal ve yerel basında yer alan haberlerin not edildiği, Kıbrıs, Ege, sorunu, Bakü-Ceyhan Boru hattı ile ilgili notlar,
17 Nisan Sayfasında, Emin GÜRSES'in Kuzey Kıbns-Kuzey Irak Hattı başlıklı makalesinin gazeteden kesilmiş ve ajandaya yapıştırılmış olduğu, 6 Haziran Sayfasında " Milli Güçlerin Dağınıklığı halkı oy vermeden durdurdu. Milli Kuvvetler İP'yi Yalnız Bıraktı" şeklinde yazıların olduğu,
5-(l) adet Mavi kaplı ajanda içerisinde; Ulusal Kanalın yayını, frekansları, politikaları, Doğu PERİNÇEK'in konuşmaları,
21 Haziran sayfasında, "Çözüm Vardır Milli Kuvvetlerin Bir Araya Gelerek 3 Kasımda Bozma Şansı Vardır. Olmazsa 3 Kasımdan Sonrada Bozma Şansı Vardır. MUHALEFET Yaparak bir şey çözemezsiniz bütün kaynaklarla direneceksiniz onun için planlı düzgün bir planlama yapmalıdır."
23 Mart Sayfasında, "Bütün çabalar neticede 3 Kasım sonrasına bir birikim bırakacaktır. Güvendiklerimiz 1-Milletimizin Tümüdür, a Büyük Bilinç Sıçraması Yapacağımız Dönemdeyiz. 2- Yapanz Diyeceğiz Ve Partiye Güveneceğiz. 3 Kasıma Kilitlenecek krizin imkânlannı bilelim 3- Silahla çözülecek sorunlarla karşı karşıyayız. Şeklinde yazılann olduğu, Devam eden sayfalarda 3 Kasım seçimleri ile ilgili İşçi Partisinin, yapması gerekenler, sloganlan, izleyeceği yol, Tv ve Radyo programlan hakkında karalama yazılar aydınlık dergisi ile alakalı çeşitli notlann olduğu,
6- (1) adet Üzerinde "GS 1984" yazılı kahverengi kaplı ajanda içeriğinde, Ülkelerin ekonomik verilerinin karşılaştmldığı listeler, İşçi Partisi Örgütlenmeleri hakkında karalamalar, Dönemin siyasi ve politik olaylan hakkında karalamalar, İşçi Partisi tarafından düzenlenen Politika Okulunda tutulmuş siyaset/politika notlan olduğu,
17 OCAK nolu sayfasında "DOĞRU EYLEM ÇİZGİSİ BAŞLIKLI"
1-Eylemin bir meşru zemini olmalıdır halkın meşruluğunu kazanmalıdır eylem haklı olmalıdır, 2-Her eylemin bir hedefi olmalıdır sınırsız eylem olmaz her eylemin bir sının olmalıdır, sürekli eylem tezi yanlıştır ateşkes i göz önüne almıyor, 3-Her eylem bize bir artı getirmelidir" şeklinde 3 maddelik yazı devam eden sayfalarda aynı konu ile ilgili yazılar olduğu,
7- (1) adet Üzerinde "Swissair" yazılı siyah kaplı ajanda içerisinde, Şiir,Hikaye, günlük tutulmuş notlar, özlü sözler, siyasi partilerin semde almış olduklan oy oranlannın yazılı olduğu,
28-29 nolu sayfalannda "Halk güçleri toplar Kemalist -konularda moral verir. Sınıfı partide toplar. Partiyi meşru kayıtlarla birleştirir. Partiyi meşru'laştınr. Halkın güçlerini

örgütlenecek kan kaybı durur MHP ye RP ye kan akışı durur. Emek cephesinden farkı ne. Kemalist tabanı ele geçir." şeklinde yazılar olduğu,
8- (1) adet Siyah kaplı fihrist ajanda içerisinde; Bir çok şahsa ait isim ve telefon numaralarının, Ulusal ve Yerel Yayın yapan Tv., Gazete, Dergilere ait telefon numaralan
9-"Anayasa'ya aykırı eylemlerin odağı haline gelen AKP kapatılmalıdır" ibaresi ile başlayan "Türkiye'nin bağımsızlığı ve egemenliği açısından anlamlıdır" ibaresiyle biten 14 sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde;
"İşçi partisi anayasaya aykırı eylemlerin odağı haline gelen AKP' nin ve Başkanlık koltuğunda oturan R.T Erdoğan ve diğer hükümet üyelerinin cezalandınlmalan için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu İşçi partisinin genel sekreteri Ferid İLSEVER tarafından 13 nisan 2006 günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçe ve ekinde yer alan İşçi partisi Adalet Komisyonunca hazırlanan AKP iddianamesini aşağıda sunuyoruz" şeklinde ibare ile başladığı iddianame tartı hazırlanan belgede AK Partinin kapatılması için gerekçelerin sıralandığı doküman olduğu;
"22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri ve İşçi Partisi Anatomisi" ibaresi ile başlayan "ERCAN SEDEFOĞLU EMEKLİ ALBAY 05363351951" ile biten 6 sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde; İşçi partisi genel başkanı Doğu Perinçek'i ve parti politikalan hakkında eleştirel nitelikte yazılar olduğu,
"2 Montajlı haber gelecek" ibaresi ile başlayan "Yakman" ibaresi ile biten 2 sayfalık dokümanın içeriğinde; Cumhuriyet Baş Savcılığına DTP'nin kapatılması için yazılmış olan matbu dilekçe örneği olduğu,
"Güvenlik elemanlannm" ibaresi ile başlayan "Bu bilgiler doğru" ibaresi ile biten 3 sayfalık el yazması ve daktilo çıktısı yazının içeriğinde; Şemdinli olayından ve bu olaydan MİT'in haberinin olduğunu iddia eden yazılar olduğu El yazması yazıda "Sayın Serhan BOLLUK MİT Hakkari Başkan yardımcısının adı geçen beyanı var ancak yanlış MİTİN bombalardan haberi vardı 9 Kasım 2005 de bombalar patladığı gün aşağıda adı geçen şahıslar Şemdinli de Selim KYILDIZ .Müslüm SAYLI Mahmut YAZICI Taner VURAL, Ayhan FALAKALI Hakan KIRMACI bu şahıslar bombalama günü tesadüfen orda değiller ANK
Emniyet Tesadüf diyor ............... "Şeklinde el yazması yazı olduğu.MİT hakkında ve Seferi
YILMAZ hakkında iddialan olduğu, devam eden sayfalarda karalama şeklinde siyasi yazılarla alakalı notlan tutulduğu isim ve telefon numaraları olduğu,
d)-Telefbîî görüşmeleri;
Tape :4156, 21.01.2008 tarihinde, Fuat TURGUT ile görüşmesinde özetle;Fuat TURGUT'nin " Hayati'ciğim merhaba" "Şu çocuğun adını soyadını ver bakayım" dediği, Hayati ÖZCAN;m Doğukan DİNÇ ismini verdiği, Fuat TURGUT'un "Doğukan DİNÇ" dediği, Hayati ÖZCAN'm "Evet abi Ağn 2'inci Askeri tuttuk Cezaevindeymiş şuanda" dediği ve bir süre yoğun olduklanndan bahsettikleri Hayati ÖZCAN'm "Köylerde dolaştık PERİNÇEK'le beraber" "Bir haftadır köylerdeydik yeni geldik bir onlann haberleri ile uğraşıyordum abi" dediği, Fuat TURGUT'un "Bizim köy haberimizi dinlemiş mi Doğu Bey" dediği, Hayati ÖZCAN'm "Vallahi sormadım yalan söylemeyim" "bu haftaki Aydınlıkta senin ilgini çeken haberler olacak Drank Hrant'la ilgili" "...sizinle ilgili değil Hrant'm bazı kasetleri elimize geçti de" dediği, Fuat TURGUT'un "He çok güzel" "... bende kullanınm Mahkemede onlan" dediği, Hayati ÖZCAN'm "Yani çok önemli Fethullahı kıstıracak bu şeyi kıstıracak Ramazan AKYÜREK'i kıstıracak" "Olağan üstü bilgiler bulduk yani" dediği, Fuat TURGUT'un "Televizyonda röportaj vereceğim orda da kullanınm" dediği,
* Tape : 4157, 21.01.2008 tarihinde, Fuat TUkGUTjlefgörüşmesinde özetle;Fuat TURGUT'un "Kardeş şimdi Ağn görevsizlik Askeri,/Mab.kernleşi Görevsizlik Karan vermiş
dosya bir hafta on gün sonra Erzurum Askeri eee Erzurum DGM'de olacak" "Yardım yataklık yani Özel Mahkemede olacak bizim avukat Ercüment Bey kontrol edecek neyin nesi içeriğine bakacak dosyanın eğer Oğlan böyle bir kasten yani bu şekilde bu yönde düşüncesi fikri zikri katkısı yoksa bizim Ercüment abi yardımcı olacak" dediği, Hayati ÖZCAN'm "Suç suçluysa eyvallah ama ben çocuğu iyi tanıyorumA" dediği, Fuat TURGUT'un "Sonra İşçi Partili ... arkadaşımız dedim garanti veriyor PKK'lı olmadığına dair" dediği, Hayati ÖZCAN'm "Tabi tabi iyi biliyorum canım hele bu çocuk Doğukan adı bile Doğukan yani adını bile Türk Dünyasından çekti babası" dediği, Fuat TURGUT'un "Ben Cd mi istiyorum" dediği, Hayati ÖZCAN'm "Tamam .. onu gerçi çocuklar birazdan bekliyorum onları gerekeni yapacağım abi" dediği,
* Tape 4158,19.03.2008 tarihinde, Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle;Hayati ÖZCAN'm "... Meltem DİKMEN hakkında 15-20 gün evvel aramıştım bir ameliyat geçirdi eğer fırsatın olursa araman için sana öneri getiriyorum" "Büyük bir ameliyat geçirdi ben onu boş bırakmıyorum sürekli arıyorum yani her şeyde onu arıyorum" "Önemli bir insan" dediği ve 555 226 22 26 numaralı telefonu verdiği, Ferid İLSEVER'in "Özel olarak söyleyeceğin bir şey var mı bana" dediği, Hayati ÖZCAN'm "... bir isteğiniz varsa arkadaşlar Emrindedir de yeter" dediği, Ferid İLSEVER'in "tamam onları söyleyeceğim de onların dışında özel olarak" dediği, Hayati ÖZCAN'm "Çok iyi yapıyor AKP ile ilgili" "O yazılan bana gönderecek ben göndereceğim size zaten" "Bir Emrin var mı abi" dediği, Ferid İLSEVER'in "Merak etme hemen arayacağım" dediği,
e)-Diğer şüphelilerle örgütsel irtibatları;
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin rehber bilgileri dökümü alınmış ve alman rehber dökümleri diğer şüphelilerin rehber dökümleri ile karşılaştırıldığında şüpheli Hayati ÖZCAN'm telefon ve sim kartında diğer şüpheliler Ferid İLSEVER, Fuat TURGUT, Serhan, Mehmet Adnan AKFIRAT, Nusret SENEM'm kayıtlı olduğu, ayrıca Sevgi ERENEROL, Emin GÜRSES ve İlhan SELÇUKTa irtibatlı olduğu anlaşılmıştır.
f)-Diğer şüpheli ve tanık beyanları;
Nusret SENEM ifadesinde; Hayati ÖZCAN'ı izmir Ulusal Tv temsilcisi olarak konuşmalanndan tanıdığını, Onun evinde ele geçirilen belge ve CD'lerle alakasının olmadığını,
Hikmet ÇİÇEK ifadesinde; Hayati ÖZCAN'ı Ulusal Kanal İzmir temsilcisi olarak tanıdığını, kendisiyle nadiren görüştüğünü, HAYATİ OZCAN'dan ele geçirilen CD ile alakalı olarak sorulduğunda; Nezarethanede HAYATİ ÖZCAN'm kendisine söylediğini ancak içeriğini bilmediğini, Emniyette de Nato tesislerine yapılacak saldın ile alakalı herhangi bir soru sorulmadığını,
Doğu PERİNÇEK ifadesinde; Genel Merkezin 7. katta bulunduğunu, yüzlerce klasörolduğunu, binlerce kitap olduğunu, bunlann hepsinden şahsının sorumlu tutulması suçunşahsiliği prensibi ile bağdaşmadığını, sözü edilen CD'leri görmediğini, her an her türlüCD'nin değiştirilebilir olduğunu, kopyalanırken içine yeni dosyalar atılabileceğini, şuandasözü edilen CD'lerin bir tertiple soruşturma evrakı içine atıldığını ileri sürmediğini, amabunun da dikkate alınması gerektiğini istediğini, konunun çok yönlü araştmlırsa gerçeklereulaşılabileceğini, bu CD'lerden kendisinin sorumlu tutulması için ortada hiçbir emareninolmadığını, üstünde Hayati Özcan tarafından yazdığını, aceleyle ortaya böyle bir iddiasürülmesinin hukuka aykm olduğunu, .. '-"-"-- „

»-*■?-■«.
g)-Hukuki durumunun değerlendirilmesi;
Şüpheli Hayati ÖZCAN, !
Ankara ilinde İşçi Partisi Genel Merkezi, Ulusal Kanal ve Aydınlık Dergisinin bulunduğu binada yapılan aramada ele geçirilen CARETTA FP GS33 isimli CD'nin incelenmesinde, içerisinde; "İZMİRDEN HAYATİ ÖZCANIN GÖNDERDİĞİ BELGELER" isimli klasör bulunduğu ve onun içerisinde de: "GİZLİ- HİZMETE ÖZEL-ASKERİ- CASUSLUK- SABOTAJ- İSTİHBARAT" gibi konular içeren dosyalar olduğu tespit edilmiştir. Bu CD'den yola çıkılarak şüphelide başka suç unsurları olma ihtimaline binaen yapılan aramada;
İş yerinde yapılan aramada ele geçirilen 55 numaralı CD ile ikametinde yapılan aramada ele geçirilen 13 numaralı CD'lerin incelenmesinde: Her iki CD içeriğinin aynı olduğu ve içerisinde "HİZMETE ÖZEL İBARELİ ASKERİ İÇERİKLİ BİLGİLER İSİMLİ VE İSİMSİZ NATO KARTLARI BOŞ KARTLAR BAZI ŞAHISLARA AİT FOTOĞRAFLAR ", park yerleri isimli klasör içersinde "BİR BÖLGENİN KROKİSİ VE KROKİ ÜZERİNDE PATLAMA YAPILACAĞI BELİRTİLEN BÖLGELER " ve değişik bilgilerin yeraldığı,
Bu CD'lerin özel yüklenmiş programla açılabildiği ve müzik CD'si görünümünde olduğu, içerisinde İzmir Şirinyer'de NATO Karargâhı olduğu anlaşılan uluslar arası askeri statüdeki tesislerin içinden dışına kadar çalışan insanlardan bunların İD kartlarına, giriş çıkış güvenlik kartlarından çalışanların T.C. Kimlik numaralarına kadar birçok ayrıntının bulunduğu,
CD içindeki dosyada "Açık otoparkın önündeki ev tutulacak 6 aylık kira peşin ödenecek" ibareli örgütsel içerikli bilgilerin bulunduğu buradan da muhtemelen daha önceki tarihlerde ele geçirilmiş bu CD'lerin üzerinde kendi istihbari bilgilerini eklemek suretiyle bir sabotaj planı hazırlandığı, CD içindeki bilgi ve resimlerin 2003 tarihli olmasına rağmen sabotaj içerikli orijinal resimlerin üzerinde yapılan değişikliklerin 2007 tarihli olması da örgüt tarafından belirtilen tarihte Nato askeri tesislerine bir sabotaj planı yapıldığının çok açık olarak anlaşıldığı, şüpheli Doğu PERİNÇEK ve grubunun Nato'ya karşı eylem ve söylemlerinden, ayrıca şüpheli ajandasmdaki Doğu PERİNÇEK'in konuşma notlarından alman "Türkiye Erken seçimle bir çıkış noktasma gelmiştir. Milli hükümet kurulacaktır. Türkiye'de Provokasyonlar yapılacaktır buna direnecek bir hükümet şarttır". Şeklindeki beyanından da yapılacak provokasyonlar için hazırlıkların çok profesyonelce yapıldığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca ikametinde yapılan aramada elde edilen; "YEŞİL RENKLİ AJANDA" içersinde "FERİT İLSEVER DERS 1 2004 YILI İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER
....... BURASI KUV.MİL. KARARGAHIDIR." şeklinde yazı ve karalama notlar olduğu
görülmüş, ifadesi sırasmda sorulduğunda:
Ferid İLSEVER'i tanıdığını, ilişkilerini ilerleyen bölümünde anlatacağını, bu notun gitmiş olduğu ve Ulusal TV içerisinde düzenlenen Kurum içi eğitim notlar olduğunu, yazmış olduğu bu notların Ferid İLSEVER'in vermiş olduğu eğitimden alınmış notlar olduğunu, burasının Atatürkçülerin karargahı olarak göründüğünden Kuvvai MiUiyenin Karargahıdır dendiğini, bu yazının kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Buradan da şüphelilerin ERGENEKON terör örgütünün hedefleri arasında bulunan Kuvvai Milliye teşkilatlanması mantığıyla hareket edip ERGENEKON terör örgütünün amaçlarına hizmet ettikleri, örgüt içi gizli toplantılara katılıp Kuvvai Milliye mantığıyla mücadele edilmesi hususunda eğitimler verdikleri anlaşılmaktadır.
Aramada ele geçirilen: "ULUSAL DEVLET ADIM ADIM TASFİYE OLMAKTADIR SİLAHSIZ YOLDAN TASVİYE EDİLEMEZ BAŞLIKLI YAZI" ile ilgili olarak sorulduğunda; Bu yazıların Ankara'da 2007 yılfnda düzenlenen İşçi Partisi Kongresinde alman notlar olduğunu, bu beyan ve sloganîan"r£ERGENEKON terör örgütünün
amaç ve faaliyetlerini belirleyen tüm örgütsel içerikli belgelerde geçen türden ibareler olması da şüphelinin ERGENEKON terör örgütünün amaçlarını bilerek faaliyetlerde bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Şüpheli Hayaki ÖZCAN, şüphelilerden İlhan SELÇUK ve Emin GÜRSES'i
tanımadığın beyan ettiği halde ajandasında "EMİN GURSES
0532 2066768, İLHAN SELÇUK 0212 5120505 " şeklinde şüphelilere ait telefonnumaralarının kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
"8 MART 1971 MUTTA KEMALİS DEVRİMCİLERİ ORDUDA TASVİYE ETTİLER VE 28 ŞUBATA KADAR DEVAM ETTİ " 20 mayıs nolu sayfada "8 MARTI MUDANOĞLU ÖRGÜTLEDİ MDD Cİ BİR HAREKET DOĞAN A VCI, İLHAN SELÇUK İLHAMİ SOYSAL ALTAN ÖYMEN FİİLEN ÖRGÜT ADAMLARI MÜMTAZ HOCA SÜREKLİ İLİŞKİ İÇİNDE OLUNAN KİŞİ" 1-EYLEMİN BİR MEŞRU ZEMİNİ OLMALIDIR HALKIN MEŞRULUĞUNU KAZANMALIDIR EYLEM HAKLI OLMALIDIR
2-HER EYLEMİN BİR HEDEFİ OLMALIDIR SINIRSIZ EYLEM OLMAZ HER EYLEMİN BİR SINIRI OLMALIDIR. SÜREKLİ EYLEM TEZİ YANLIŞTIR ATEŞKESİ GÖZ ÖNÜNE ALMIYOR
3-HER EYLEM BİZE BİR ARTI GETİRMELİDİR" şeklindeki dokümanlar hatırlatılarak şüpheliye sorulan soruya; Bu yazının kendisine ait olduğunu, tarihle ilgili olduğunu, gazeteci olduğu için almış olduğu notlardan olduğunu, 1980 öncesi "D.PERİNÇEK BAŞLIĞI ALTINDA ABD HEM SAĞI HEM SOLU DÜZENLİYOR TÜRKİYENİN TEPESİNE 3 KASIMDAN SONRA TÜRKİYE Yİ İÇERDEN VURACAK EKONOMİYİ ÇÖKERTECEK BİR HÜKÜMET KURUYOR TÜRKİYE HÜKÜMETİ DÜŞMANIN
ELİNE TESLİM ETMİŞ OLACAKTIR ................. MİLLİ KUVVETLERİN BİR ARAYA
GELEREK BUNU BOZMA ŞANSI VARDIR MUHALEFET YAPARAK BİRŞEY DÜZELTEMESSİNİZ BÜTÜN KAYNAKLARLA DİRENE ÇEKMİŞİNİZ ONUN İÇİN PLANLI DÜZGÜN BİR PLANLAMA YAPMALIDIR.
........... SİLAHLA ÇÖZÜLECEK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ...................
MEMURLARIMIZ KADRO EKSİKLİĞİNİ GİDERECEKLERDİR İZİN
ALACAKLARDIR. BU BİR SEÇİM DEĞİL KURTULUŞ SAVAŞIDIR" 4 Mayıs sayfasında karalama şeklinde el yazısı ile Genel Bşk Konuşması başlığı altında "Dünya temel Çelişme Amerika Asya arasındadır" "Türkiye Erken seçimle bir çıkış noktasına gelmiştir. Milli hükümet kurulacaktır. Türkiye de Provokasyonlar yapılacaktır buna direnecek bir hükümet şarttır". Şeklindeki notlardan şüphelinin ve partisinin mücadele şekli ile ERGENEKON terör örgütünün amaç ve faaliyetleri arasındaki benzerliği açıkça göstermekte olduğundan buradan da İşçi Partisinin ERGENEKON terör örgütü ile birlikte hareket ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Milli kuvvetler ve silahlı mücadele tabirleri, ile alakalı olarak Hikmet ÇİÇEK'in flaş diskinden elde edilen ve bizzat Doğu PERİNÇEK tarafından yazıldığı anlaşılan;
Belediye Başkanlarının Millî Güçbirliği İçin
Ortak Bildirisi
Başlıklı yazı içeriğinde
3. KUŞATMA NASIL YARILIR?
Tayyip Erdoğan hükümeti nasıl bertaraf edilebilir ve Milli Hükümet nasıl kurulabilir'
Tayyip Erdoğan iktidarı, Millet-Ordu işbirliğiyle bertaraf edilebilir.
Millet-Ordu işbirliği, hiçbir zaman saray darbesi anlamını taşımamaktadır.
Millet-Ordu işbirliğinin unsurları Millî Kuvvetler olarak adlandırılacaktır.
Millî Kuvvetler şöyle sıralanabilir:
- Halk hareketi
- Millî Güçbirliği
- Meclisteki Millî Kuvvetler
- Ulusal medya (Ulusal Kanal vb)
- Türk Ordusu,
Millî Kuvvetlerin esas belirleyici unsuru, halk hareketidir. Bugün Halk hareketini oluşturan kuvvetler şunlardır:
- İşçi hareketi
- Kamu emekçileri hareketi
- Üniversite ve gençlik hareketi
- Köylü hareketi
- Millî sanayici ve tüccarların mücadelesi,
Bütün bu kuvvetlerin mücadelesini bir yatakta toplamak ve hükümeti indirme hedefine yöneltmek önümüzdeki dönemi belirleyecek görevdir. Şeklinde hem İşçi Partisinin gizli amaçlarını hemde ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ yapılanmasında yer alan Doğu PERİNÇEK ve grubunun Milli Kuvvetler tabirinden neyin anlaşıldığını apaçık ortaya koymaktadır.
İşçi Partisi milli kuvvetlerinin içinde ordu ve gençlik yapılanmaları olduğu düşünüldüğünde; şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL, Zafer (Kod) Muzaffer TEKİN, Paşa (Kod) M. Fikri KARADAĞ, Oktay YILDIRIM ve Bekir ÖZTÜRK gibi şüphelilerin irtibatlı olup doğrudan yönlendirdikleri Milli GÜÇ Birliği, Kuvvayı Milliye Derneği, Kuvvai Milliye Derneği ve Taner ÜNAL'ın başkanlığını yaptığı VATANSEVER KUVVETLER GÜÇ BİRLİĞİ HAREKETİ'nin bu milli kuvvetlerin içinde olduğu kanaatine varılmıştır.
Şüpheli Hayati ÖZCAN'm İşçi Partisi üyesi olduğu, Ulusal Kanal İzmir temsilciliği görevini yürüttüğü, Ankara'da ki İşçi Partisi genel merkezinde çıkan ve içinde "İzmir'den Hayati ÖZCAN'm gönderdiği belgeler" klasörü içinde: Devlete ait gizli askeri içerikli bilgi ve belgeler ile aramalarda evinden ve işyerinden çıkan Nato'ya yönelik eylem ve sabotj planlarının bulunduğu CD'lerin çıkması, şüphelinin asker olmamasına rağmen askeri içerikli bilgileri temin edip CD halinde parti genel merkezine göndermesi, ajandasmdaki notlardan silahlı mücadele edileceğine ilişkin notlar ve şüpheli Ferid İLSEVER'in eğitim çalışmalarından aldığını beyan ettiği, Burası Kuvvai Milliye Dergahı şeklindeki notlardan, şüpheli Hayati ÖZCAN'm ERGENEKON terör örgütünün tüm amaç ve faaliyetlerini bilerek ERGENEKON terör örgütünün talimatıyla kurulduğu anlaşılan ULUSAL Kanal'da görevli olduğu edindiği askeri içerikli gizli bilgi ve belgeleri örgüte ulaştırılmak üzere parti genel merkezine gönderdiği, böylece devlete ait gizli bilgi ve belgeleri ele geçirdiği örgütün istihbarat toplama biriminde görevli olduğu, ayrıca mevcut fotoğraflardan yurt dışına çıkmadığım beyan etmesine rağmen Abdullah ÖCALANTa birlikte çekilmiş fotoğraflarından da illegal olarak yurt dışma çıktığı ve örgüt faaliyeti çerçevesinde PKK ile de irtibatı sağladığı anlaşıldığından;
Hem İşçi Partisinden elde edilen Hayati ÖZCANdan gelen Cd hem de Nato Cd si ilealakalı olorak Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından gelen 06.06.2008 tarihli yazıiçeriğinde, , -•-* -~ .
... A
Hayati OZCAN - işçi Partisi karetta ibareli CD içinde bulunan ekli toblada belirtilen 80 nolu C. BAŞBUĞ BNB. DAN-MY yazılı belgenin. T,ü# Silahlı "Kuvvetleri'ne ait olduğu
ve gizli olduğu 81, 82, 83. sıradaki dosyaların "kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğu" belirtilmiştir.
Hayati ÖZCAN'dan elde edilen NATO' ya ait plan ve içeriğindeki bazı askeri bilgilerin de TCK, 334 mad kapsamında belirtilen nitelikteki gizli belgelerden olduğunun belirtildiği, şüpheli Hayati ÖZCAN m ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN amaçlan doğrultusunda elde ettiği gizli bilgi ve belgeleri İşçi Partisi genel merkezine göndermek suretiyle örgüte ait istihbarat toplama görevlerini de yürüttüğü, ayrıca devlete ait gizli bilgi ve belgeleri bulundurduğu.
Şüpheli Hayati ÖZCAN'm üzerine atılı Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, devlete ait gizli bilgi ve belgeleri temin etmek eylemlerine uyan; TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5, TCK'nun 314/3 ve 220/4. maddeleri yollaması ile TCK'nun 334/1 ve 326/1. maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
50- ŞÜPHELİ İBRAHİM BENLİ
a)-Emniyet ifadesinde;
Vermiş olduğum kimlik bilgilerinin doğru ve kendisine ait olduğunu, vermiş olduğu adres de ikamet ettiğini, Benşah Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited şirketinin ortağı ve şirket müdürü olduğunu, aynı anne ve babadan olma 5 kardeş olduğunu, Anne ve babasının sağ olup Büyükçekmece mimar Sinan mahallesinde ikamet ettiklerini,
1958 yılında Develi de doğduğunu, İlkokulu Develide, orta, lise ve üniversite hayatının İstanbul ilinde geçtiğini, Daha sonra eğitim görmediğini, Askerliğini Jandarma Levazım Asteğmen olarak Hatay ve Gaziantep illerinde yaptığım, Daha sonra 2 yıl İstanbul ilinde mali müşavirlik yaptığını, Migros da 4 yıl yöneticilik yaptığını, Üç yıl iki ayrı özel şirkette yöneticilik yaptığını, 1990 yılında da aile şirketini kurduklarını, %70 hissesi olduğunu, %6,5 kardeşi Alaatin BENLİ'nin, %23.5 hisse de eşi Selma BENLİ'ye ait olduğunu, Sabıkasının olmadığını, Pasaportunun olduğunu, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, uzak doğu, Amerika, Kanada, Rusya Cezayir ve bir çok ülkeye ticari ve gezi amaçlı seyahatler yaptığını, ifadesini Avukat Filiz ESEN huzurunda vereceğini,
Şirket gelirim haricinde birikimlerinin olduğunu, bunların getirilerini aldığını, bu birikimlerinin miktannı şu anda hatırlamadığım, Ortalama olarak 150-200 Bin YTL olabileceğini, bunlar haricinde geliri olmadığını,
0 533 638 84 34 numaralı telefon hattı olduğunu, Şirket adına kayıtlı olduğunu, Bunun haricinde başka telefon kullanmadığını,
Beyan ettiği gibi şirketinin %70 hissesinin kendisine ait olduğunu, Hatırladığı kadarı ile 150-200 bin YTL birikiminin olduğunu, Bu paranın kendi adına kayıtlı banka hesaplarında olduğunu, Hatırladığı kadarı ile Yapı Kredi, Anadolu Bank ve Türkiye Ekonomi Bankasında hesaplarının olduğunu, Yapı Kredi Yatırım Fonunda da hesabının olduğunu ancak değerini bilemediğini, Çatalca da çiftlik evinin olduğunu, Didim de yazlığı olduğunu, Yine Çatalca da 10 dönüm arazisinin olduğunu, Yine iki adet teknesinin olduğunu, Başka menkul ve gayrimenkulunun olmadığını, Birde yeni almış olduğum kros motosikletinin olduğunu, Yine önemli Türk ressamlarına ait 20 civarında tablosunun bulunduğunu,
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılaı\,şahıslar ileilgili olarak;
.... ", "
Veli KÜÇÜK' ü basından tanıdığım, Günlük 10-gazeîe,ye 30jk<öşe yazısı okuduğunu,
Bu nedenle ismini medyadan duyduğunu, Kendisi ile tanışıklığı vâ Viskisinin olmadığım,
Güler KÖMÜRCÜ'yü tanıdığını, Diğerlerinin medyadan isimlerini duyduğunu, Bire bir görüşmüşlüğü ve herhangi bir ilişkisinin olmadığını,
Güler KÖMÜRCÜ' yü 2007 Temmuz ayında tanıdığını, 2007 yılı Genel Seçimlerinde İşçi Partisinin İstanbul 3. Bölge den milletvekili adayı olduğunu, Kaya Romoda otelde yemek tertip ettiğini, Bu yemeğe gelemediğini, Güler KÖMÜRCÜ'yü birçok basın mensubu ile birlikte davet ettiğini ancak yanlış yere gittiği için özür telefonu açtı. Bu şekilde tanıştıklarım, sayısı 10 geçmeyecek telefon görüşmesi, üç defa da yüz yüze görüştüklerini, bunun haricinde herhangi bir ilişkisinin olmadığını,
Hayrettin ERTEKİN, Emin GÜRSES, Hande EROL, -Vedat YENERER ve Ümit SAYIN isimli şahıslar ile ilgili olarak;
Emin GÜRSES'i tanıdığını, Ulusal Sanayici ve İş adamları Derneğinin yönetim kurulu üyesi olduğunu, Emin GÜRSES'in de derneğin danışmanlarından olduğunu, Bu nedenle tanıştıklarını, ayrıca Talat paşa komitesi faaliyetleri çerçevesinde Rauf DENKTAŞ başkanlığında Lozan Berlin ve Paris'e yaptıklan Ermeni Soykınmı Emperyalist Bir Yalandır toplantılannda birlikte olduklanm, Bu çerçevede tanışıklannı ve ilişkilerinin olduğunu, Başka herhangi bir ilişkilerinin olmadığım, Vedat YENERER'i gazeteci kimliği ile tanıdığını, köşe yazılanm okuduğunu ancak tanışıklıklannı olmadığını,
Doğu PERİNÇEK, İlhan SELÇUK, Kemal ALEMDAROĞLU, Mehmet Adnan AKFIRAT, Serhan BOLLUK, Yusuf BERİŞİK, Yusuf TUNCER, Mahir Cayan GÜNGÖR, Aykut TOKAK, Ferid İLSEVER ve -Aydın GERGİN ile ilgili olarak;
Doğu PERİNÇEK'i tanıdığını, Kendisini 1978 yılından itibaren tanıdığını ve izlediğini, Genel Başkanı olduğu İşçi Partisinden Milletvekili adayı olduğunu, Ancak Partiye üye olmadığım, Bunun haricinde siyasi kimlik haricinde herhangi bir ilişkisinin olmadığını,
İlhan SELÇUK'un yazılanm okuduğunu, Gözaltında iken tuvalette karşılaştığını, Başka bir ilişkisinin olmadığını,
Kemal ALEMDAROĞLU'nu tanıdığını, 2005 yılında gene Talat paşa komitesi faaliyetleri çerçevesinde Lozan seyahatinde aynı uçakta ve aynı sırada tesadüfün yan yana oturduklannı, Kemal ALEMDAROĞLU ile Talat paşa komitesi faaliyetleri çerçevesi dışında başka bir ilişkilerinin olmadığını,
Mehmet Adnan AKFIRAT'ı tanıdığını, Kendisi ile Türk-Çin iş geliştirme derneğinde yönetim kurulu üyesi olduklanm, Başka herhangi bir ilişkilerinin olmadığını,
Serhan BOLLUK'u tanıdığını, kız kardeşinin şirketinde yönetici olduğunu, bu şekilde tanışıklıklannm olduğunu, başka bir ilişkilerinin olmadığını,
Ferid İLSEVER'i tanıdığını, Talat paşa komitesi faaliyetleri çerçevesinde tanıştıklannı, Başka herhangi bir ilişkilerinin olmadığını,
Diğer şahıslan tanımadığını, isimlerini de ilk defa duyduğunu,
Ergenekon örgütünü tanımadığını ve bilmediği bir örgüt olduğunu, İlgisinin olmadığını,
Doğu PERİNÇEK ile beyan ettiği haricinde başka herhangi bir ilişkisinin olmadığını,Doğu PERİNÇEK"in herhangi bir lakabını bilmediğini, Doğu PERİNCEK'in şahsına hiçbirsponsorluğu olmadığını, yani kendisinin şahsına yönelik modeli olarak bir katkısınınolmadığını, ■ „ . -f-
«■ ," "'sZ -' *'
t T* f ^ "
Bahadır BERK ismini ilk defa duyduğunu ve tanımadığını ve bu şahsın ilişkilerini bilmediğini,
Turan ÇÖMEZ' i Güler KÖMÜRCÜ vasıtası ile tanıdığını, Bir keresinde Nişantaşı'n da bir kafe de 5 dakika görüşmüşlüğü olduğunu, Bunun haricinde herhangi bir ilişkisinin olmadığını, Kendisini eski Milletvekili olarak bildiğini,
Yaşar HACİSALİHOĞLU'nu tanıdığını, USİAD'm eski danışmanlarından olduğunu, Yine kendisi ile Talat paşa komitesi faaliyetleri çerçevesinde Rauf DENKTAŞ'm davetlisi olarak Kıbrıs da birlikte bulunduklarını, Bu komitenin başkanının da Rauf DENKTAŞ olduğunu, Yaşar HACİSALİHOĞLU ile Turan ÇÖMEZ birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bilmediğini,
07.12.2007 günü saat: 14.26'de Güler KÖMÜRCÜ ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Çiftliğinde zaman zaman dostlarını davet ederek mangal partisi ve müzik dinletisi düzenlediğini, Güler KÖMÜRCÜ'yü bu amaçla davet ettiğini, Yine bu davete Doğu PERINÇEK, Kemal ALEMDAROGLU ve bunlannda 80 civannda kişi olduğunu, bu amaçla davet ettiğini, başka amacının olmadığını, siyasetçi olarak hatırladığının Doğu PERINÇEK olduğunu, Ekrem KARAMAN'm ressam olduğunu, kendisinin de bu davete gelmiş olduğunu, Ulusalcı işadamlan derken USİAD derneğinin üyelerini kastetmekte olduğunu,
09.12.2007 günü saat: 15.22'de Güler KÖMÜRCÜ ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Bu görüşmeyi çiftliğinin tarifini yapmak için yaptığını,
09.12.007 günü saat: 19.24'de Güler KÖMÜRCÜ ile Erol'un yaptıklan telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Erol' u tanımadığını, ilk defa duyduğunu, Doğu PERINÇEK için Başhekim tanımlaması yapıldığından bilgisinin olmadığını, Güler KÖMÜRCÜ"nün Doğu PERINÇEK için bulunduklan ortamda bulunmasını bomba olarak yorumlamasının sebebini bilemediğini, Erol'un 09.12.2007 günü yaptığınız toplantı için Güler KÖMÜRCÜ' ye "vakit kaybediyorsunuz böyle toplantılarda" demesinin sebebini bilemediğini, Tanımadığı bir kişinin ne demek istediğini bilemeyeceğini,
09.12.2007 günü saat: 19.44'de Güler KÖMÜRCÜ ile Murat............... 'm yaptıklan
görüşme ile ilgili olarak; Bunun senede birkaç defa düzenlediği özel dostlannı davet ettiği mangal partileri olduğunu, Toplantıya katılan Savcıyı tanımadığını, Emniyet Müdürünün emekli emniyet müdürü olup komşusu olduğunu, Emekli emniyet Müdürü Ekrem YAZICI olduğunu, o gün kendisinin evinde olmadığını, evinin bulunduğu arazi üzerindeki diğer evin de Ekrem YAZICI' ya ait olduğunu, Misafirlerin karşı evi sormuş olabileceklerini, Güler KÖMÜRCÜ'nün bu şekilde anlamış olabileceğini,
Güler KÖMÜRCÜ' nün kastettiği çiftliğin kime ait olduğunu bilemediğini, Güler KÖMÜRCÜ' nün görüştüğü Murat isimli kişiyi tanımadığını, Murat KOÇAK'ı tanımadığını, ismini de ilk defa duyduğunu, Çatalca"da ki çiftlerin yüzde doksanı İMALETHANEDİR denmesinin sebebini yorumlayamayacağım, bilmediğini, Murat'ın çiftliklere dikkat etmesini söylemesinin sebebini bilmediğini,
09.12.2007 günü saat: 21.06'de Güler KÖMÜRCÜ ile Turan ÇÖMEZ arasındaki yaptıklan görüşme ile ilgili olarak; Turan ÇÖMEZ'i tanıdığını beyan ettiğini, Bilmem kimin sponsoru dernek hususunda, Talat paşa komitesinin ilk ermeni başbakanı Ovennes KAÇAZNUNİ'nin "taşnak partisinin yapacağı hiçbir şey yok" isimli 1923 senesindeki bir söyleminin ingilizce, Almanca ve Fransızca baskılannm Avrupa komu oyunda dağıtılması için 10 bin adedine sponsorluk yaptığını, Ermeni başbakanının bu kitapta Türklerin soykmm yapmadıklanm, Talat paşanın Tehcir karannm doğru .olduğunu, Türklerin utanacaklan hiçbir şey yapmadıklanm belirtmekte olduğunu, Güler KÖMÜRCÜ'nün yapılan toplantıya katılan
kişileri, özellikle Doğu PERİNÇEK'in olmasını tüm arkadaşlarına söylemesinin sebebinibilmediğini, Yaşar HACİSALİHOĞLU'nu tanıdığını beyan ettiğim, Yaşar
HACİSALİHOĞLU'nun Turan ÇÖMEZ ve Güler KÖMÜRCÜ ile ilişkilerini bilmediğini, tanışık olup olmadıklarını da bilmediğini,
20.12.2007 günü saat: 11.11'de Güler KÖMÜRCÜ yaptığı görüşme ile ilgili olarak; Güler KÖMÜRCÜ'nün Yarbay Bahadır BERK'i sormasının sebebi hususunda, Söz konusu kişinin bir başka davetlisi vasıtası ile gelmiş olabileceğini,
Bahadır BERK'i hatırladığı kadarı ile İSİDEF yani İstanbul Sanayici İş adamları Dernekleri Federasyonun üyesi veya yöneticilerinden biri ile geldiğini, Şu anda ismini hatırlamadığını, Kendisine de bu şekilde tanıştmldığım, Başka bir temasının olmadığını, Tanıştıran arkadaşının ve Bahadır BERK arasındaki ilişkiyi de bilemediğini,
22.12.2007 günü saat: 09.09'de Güler KÖMÜRCÜ ile Erol ...'un yaptıkları görüşme ile ilgili olarak; Erol isimli bir şahsı tanımadığını,
Doğu PERİNÇEK'e hangi konuda sponsor olduğu sorulduğunda hiçbir konuda sponsor olmadığını beyan etmesi ancak bu görüşmede Doğu PERİNÇEK'in sponsorluğunu yaptığının anlaşılması hususunda, Bunu gizlemediğini, bahsettiği Ermeni başbakanına ait kitabın çeşitli ülke dillerinde çevrilip dağıtımı yapılan kitaba sponsor olduğunu, Bunun haricinde başka bir sponsorluğunun olmadığını, Bilindiği üzere Doğu PERİNÇEK İsviçre'de gene Talat paşa komitesi faaliyeti çerçevesinde düzenlenen toplantıda soykırım olmadığını söylediği için tutuklandığını, Güler Hanımın bununla irtibatlandırmış olabileceğini, Yine burada Doğu PERİNÇEK' in şahsına herhangi bir sponsorluğunun olmadığını beyan etmek istediğini, Güler KÖMÜRCÜ'nün Erol'dan Bahadır BERK ile ilgili bilgi istemesinin maksadını bilmediğini, Erol'un Güler KÖMÜRCÜ'den Bahadır BERK' e mesafeli yaklaş, birde araştır, öncelikle maksadını tespit et demesinin sebebini bilmediğini
22.12.007 günü saat: 09.28'de Güler KÖMÜRCÜ ile Recep Rıfkı DURUSOY arasındaki görüşme ile ilgili olarak; Bahadır BERK'in ısrarla Güler KÖMÜRCÜ ile görüşmek istemesinin sebebini bilmediğini, Recep Rıfkı DURUSOY'u Tanımadığını,
23.12.2007 günü saat: 13.46'de Güler KÖMÜRCÜ ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak; Güler KÖMÜRCÜ ile görüşmeden birkaç gün önce Fransa ülkesine gittiklerini, Marsilya da iken kendisini telefon ile aradığını, Marsilya da olduğunu söyleyince çikolata istediğini, istediği çikolatayı aldığını ve vermek için buluştuklarını Güler KÖMÜRCÜ'nün Ermenistan'ın Türkiye temsilcisi ile tanıştırması hususunda, Güler KÖMÜRCÜ'nün ismini şu anda hatırlamadığı bir kişiyi Ermenistan Karadeniz iş birliği örgütü temsilci diye tanıştırdığını, Tanışmasında herhangi bir maksadını olmadığını,
27.12.2007 günü saat: 15.59'de Güler KÖMÜRCÜ ile Hikmet.... Arasında ki görüşme ile ilgili olarak; Güler KÖMÜRCÜ'nün görüştüğü Hikmet'i tanımadığını, ancak Ulusal kanalın Ankara Temsilcisi Hikmet ÇİÇEK olabileceğini düşündüğünü, Aralarında ne gibi bir ilişki olduğunu bilmediğini,.
Güler KÖMÜRCÜ' nün "Sizin adamınız" demesi hususunda, Bu kişilerin hepsini basından tanıdığını, Ancak Kemal ALEMDAROGLU, Yaşar HACISALİHOĞLU, Ercan hoca diye kastedilen Ahmet ERCAN hoca ise tanıdığını,
28.12.007 günü saat: 11.28'de Güler KÖMÜRCÜ ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak; Kripto ermeni derken Güler KÖMÜRCÜ'nün kimi kastettiğini açıkçası anlamadığını, şifreli konuşulanlara yorum yapmadığını, Açık konuşmalar varsa düşüncesini söylediğini, Şifreli konuşmasını Güler KÖMÜRCÜ' ye sorulmasının gerektiğini, ?">'
Karen ile bahsettiği Ermenistan'ın Karadeniz iş birliği örgütünün temsilcisi olarak tanıştırıldığını, Bu örgütün Turgut ÖZAL tarafından kurulan uluslar arası resmi bir örgüt olduğunu, 6 arkadaşı katıldığı söylediği toplantının tamamıyla özel bir yemek olduğunu, CHP içersinde etkili olan ve başkanlığı dahi etkileyecek kişinin kim olduğu hususunda Şu anda CHP kongreye gittiği için bunu açıklamak istemediğini,
Güler KÖMÜRCÜ'nün "Kripto Ermeni'sine kripto Yahudisi Türkiye yi temsil edemiycek Fethullahçı ya dönüştüremiycek peki nasıl yapacağım ben sen o şimdi hukuğun içerisinde senin benim gibi düşünen yok mu yüzlerce hakim savcı var polisin içerisinde senin benim gibi düşünen yok mu yüzlerce var" derken ne kastettiğini bilmediğini, Güler KÖMÜRCÜ önemli yerde olduklarını söylemesi hususunu bilmediğini, Güler KÖMÜRCÜ "halktan bana ne ben halk'a yazı yazmıyorum ki size yazı yazıyorum" diyerek kimleri kastettiğini Bilmediğini, Öncü diye kastettiği hususunda, siyasi olarak toplumu legal yasal siyasi partiler vasıtası ile aydınlatılacağına ve desteğinin alınması gerektiğine inan bir kişi olduğunu, %5 diye belirtilen grubu Bilmediğini, Ülkeyi bu şekilde %5 gibi gruplara ayırmalarının maksadını: Yorumlayamayacağmı ve bilmediğini, Halkı nasıl ve ne şekilde dönüştürmesi hususunda Halkın yasal siyasi bir demokratik mücadele ile dönüşebileceğini, Bunun da siyasi partiler vasıtası ile yapılacağını, Siyasi olarak örtüşmediğini söylediği kişinin özel bir bayan arkadaşı olduğunu ve açıklamak istemediğini,.
AK parti Afyon Milletvekilliği yapmadığını,
Güler KÖMÜRCÜ'ye bu görüşme sorulduğunda, bu görüşmeyi AKP eski Afyon milletvekili İbrahim bey ile yaptım şeklinde vermiş olduğu beyan hususunda, Bilmediğini,
13.03.2008 günü saat: 15.48'de Doğu PERİNÇEK ile Adnan'ın yaptıkları görüşme ile ilgili olarak; Bu görüşmeyi yapanın Adnan AKFIRAT olabileceğini, Kendisi ile Türk-Çin iş geliştirme derneği üyesi olduklarını, Adnan ile Çin hükümeti Sincan-Uygur özerk bölgesinde tekstil yatırımlarına teşvik vermekte olduğunu, Türkiye'de de tekstil sektörü darboğaz da olduğu için bu teşviklerden yararlanmak için Adnan bey ile görüşme istemiş olduğunu, konuşmanın bu konu ile ilgili olduğunu tahmin ettiğini, daha sonra kendisi ile belirttiği konuda görüşmelerinin olduğunu ve bir grup sanayici dostu ile birlikte görüştüklerini,
b)-Savcılık ifadesinde;
Kolluktaki beyanının doğru olduğunu, Benşah tekstil Ltd. Şti.nin hissedarı ve müdürü, Ulusal sanayici ve işadamları derneğinin yönetim kurulu üyeliğini de yapmakta olduğunu, 0533 638 84 34 numaralı telefon hattını kullandığını,
Soruşturma kapsamındaki kişilerden Güler KÖMÜRCÜ'yü 2007 senesinde millet vekili adayı olduğu İşçi Partisinin propaganda amaçlı bir toplantıya katılmak için çağırmış olduğunu, ancak adresi yanlış anladığını, Kendisiyle daha sonra görüştük ve tanıştıklarını, Emin GÜRSES'in ulusal sanayici ve işadamları derneğinin eski danışmanı olduğunu, Aynı zamanda Ermeni soykırımı iddialarına karşı olan Talat Paşa Komitesinin faaliyetlerine katıldığından dolayı tanıştıklarını, Doğu PERİNÇEK ile tanışıklıklarının 30 yıl öncesine dayandığını, Genel başkanı olduğu İşçi Partisinden millet vekili adayı olduğunu, Bu şekilde siyasi bağlantıdan başka bir ilişkilerinin olmadığını, Kemal ALEMDAROGLU ile Talat Paşa Komitesi faaliyetlerine katıldığı için tanıştıklarını, Mehmet Adnan AKFIRAT ile birlikte Türk ve Çin İş Geliştirme Derneğinde yönetim kurulu üyesi olduklarını, Serhan BOLLUK'un kız kardeşinin şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştığını, Ferid İLSEVER ile de Talat Paşa Komitesi faaliyetlerinde tanıştıklarını, Bunun dışındaki kişileri basından tanıdığını,
Çatalca'da kendi mülkü olan bir çiftliği olduğunu,- burada zaman zaman dostlarıyla bir araya gelip mangal partileri yaptıklarını, Hatırladığı kadarıyla^en son buluşmalarının 2007
Aralık ayında olduğunu, bu davetine Doğu PERİNÇEK, Kemal ALEMDAROĞLU, Ahmet ERCAN, Tolga YARMAN, Cemalettin GÖBELEZ, Güler KÖMÜRCÜ ve bir arkadaşı ve 25 yılı aşkın bir süredir arkadaşlığı olan doktor, kamu görevlisi, sanatçı arkadaşlarım ve çok sayıda iş adamının eşleriyle birlikte katıldığını, Davetin bu mahiyette olduğunu, buna başka bir anlam yüklenmemesini,
Yapmış olduğu ve isminin geçtiği telefon görüşmelerinin kollukta tarafına okunduğunu, Bunlara cevap verdiğini, Bunların esas alınmasını istediğini, görüşmelerde Güler KÖMÜRCÜ'nün Doğu PERİNÇEK'in sponsoru olduğu şekilden sözler söylemiş ise de, Doğu PERİNÇEK ve partisine maddi yardımda bulunmadığını, ancak Doğu PERİNÇEK'in de kendisi gibi Talat Paşa Komitesinin bir üyesi olduğunu, Bu komitenin faaliyeti çerçevesinde ilk Ermenistan Cumhurbaşkanın aslında Ermeni soykırımı olmadığı Talat Paşanın yaptığı techirinde haklı olduğu yönünde ki sözlerinin kitaplaştınlıdığı "Taşnak Partisinin Yapacağı Hiç Birşey Yok" isimli eserin basılıp Avrupa ve Amerika'da dağıtılmasını kendi maddi imkânlarıyla sağladığını, Buna katkıda bulunan başka işadamı dostlannmda olduğunu, Bu husus bilindiğinden dolayı sponsorluk bu anlamda söylenmiş olabileceğini, bu iş için harcadığı miktarın toplam 80.000 Euro ve 60.000 YTL olduğunu, bu faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığının aracılığıyla olduğunu,
Güler KÖMÜRCÜ ile yaptığı telefon görüşmesinde dinleyici pozisyonunda bulunduğunu, fikirlerini anlattığını ve kendisinin de dinlediğini, Bunun da dikkat çekmekte olduğunu, söylemediği sözler nedeniyle beyanda bulunmasının doğru olmadığını, Bunların Güler KÖMÜRCÜ'ye sorulması gerektiğini,
Muhalif düşüncesini demokratik şekillerle ifade etmeyi düşünen birisi olduğunu, Siyaset yapma arzusunu da geçmiş yıllarda milletvekili adayı olarak gösterdiğini, Bunun dışında şiddette dayılı bir yöntemi tasvip etmesinin mümkün olmadığını, Hiçbir şekilde bu yönde bir çabasının olmadığını, Kimseyi bu konuda desteklemediğini, İddia edildiği gibi bu konularda gizli toplantılar düzenlemediğini, Ergenekon isimli örgütü konusunu da basından öğrendiği kadarıyla bilgi sahibi olduğunu ancak yakın tarihimizdeki tüm faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilecek soruşturmayı sonuna kadar desteklediğini, Şüpheli müdafiinden sorulduğunda, Savunmaya katıldığını, Soruşturmanın gizliliği hususları ve ifadelerde geçen hiçbir konunun mahkemece iddianame kabul edilinceye kadar ve kısıtlılık karan nedeniyle ifadenin müdafıine verilemeyeceği hususlan da hatırlatıldığında, Gizlilik karannı anladığını,
c)-Aramalarda elde edilen deliller;
a) Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Batı köy Mahallesi Şafak Sokak Nor villalan No:8/38sayılı ikameti;
Bu adreste yapılan aramada herhangi bir dokümana el koyulmamıştır. (12) adet CD, (9 adet CD, 3 adet DVD)
(1 ) adet TOSHİBA marka X4718947G seri nolu Laptop bilgisayar, ( 1 ) adet APPLE marka üzerinde seri numarası bulunmayan beyaz renkli Laptop bilgisayar,
b) Çatalca ilçesi Gökçeali köyü Ağıllar mevkiinde bulunan iki katlı dubleks dairede;
DİJİTAL MALZEMELER
(1) ade Asus marka 00043-718-131-146 bandrol numaralı intel WM3945ABG numaralı laptop bilgisayar,
(1) adet HP marka 00043-561-281-210 bandrol~«îmaralı, Compagnx9110 laptopbilgisayar ' *>
(1) adet 000EE8F2C5C6 seri numaralı beyaz renkltUSB ejhazı,
(1) adet 6300 Nokia marka 353933/01/943058/1 imeıl numaralı cep telefonu,
(1) adet 000224088434 seri numaralı Turkcell telefon kartı,
(39) adet CD,
(1) adet etrex Venture Gamım marka 738 274 78 seri numaralı GPS cihazı,
(1) adet Nokia 33 10 marka 353760/00/821365/6 imeil numaralı cep telefonu,
(I) adet SPS-350832-001 seri nolu HP marka Data Code 7J0464 nolu DVD,
(II) adet CD,
(1) adet Gündem özel ulusal kanal etiketi bulunan CD ve CD kabı, 6316 SK KAPSAMINDA MALZEMELER (9) adet MKE yapımı boş kovan, (1) adet 9 mm MKE yapısı Fişek,
(1) adet ZigSauer marka U 544175 seri numaralı 9 mm çaplı tabanca,
(2) adet şarjör,
(12) adet MKE yapımı 9 mm çaplı mermi,
(1) adet Hunter Marin marka SD72160 seri numaralı otomatik yivsiz av tüfeği, Breaker 3-9X40E yazılı dürbün tüfeğe ait ve tüfeğe ait 2007/211 seri numaralı Yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi,
(1) adet üzerinde tam okunamayan WOLTRA PROFESYONEL yazısı olan 9 mm çaplı 92 cal. Model tabanca ve tabancaya ait boş şarjör,
(20) adet av fişeği,
(53) adet dolu Av fişeği,
(1) adet Boş fişek kapsülü,
(3) kutu içerisinde (132) adet MKE yapımı 9 mm çaplı mermi,(1) adet 2004/82 No:238625 seri nolu silah taşıma ruhsatı,
DOKÜMANLAR
Şüphelinin Çatalca ilçesi Gökçeali köyü Ağıllar mevkiinde bulunan iki katlı dubleks dairede yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;
1 adet adet Monarch Paxor ibaresi yazılı içerisinde elle yazılmış notların bulunduğu blok not defterin yapılan incelemesinde; 1. sayfasında: "30.11.2006 Adnan Akfırat" 13. Sayfasında: Lozan 2007 Mart 6-7 yargılaması milletimizin kazandığı bir penaltıdır. Sayın Perinçek, mücadele İsviçre'de batı emperyalizminin ceza sahası olan İsviçre
sahasına girdiğin de düşürülmüştür............. " şeklinde el yazması ibareler ve diğer sayfalarda ise
kişisel karlamalar olduğu görülmüştür.
c) Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Tesisler caddesi No:5 sayılı adreste faaliyet gösteren Benşah tekstil Tic.ve San.Ltd.Şti. İsimli iş yerinde;
DİJİTAL MALZEMELER
(1) adet 84640055G seri nolu TOSHİBA marka Laptop,
(1) adet üzerinde PEGASUS yazılı siyah renkli bilgisayar kasası ve içerisinde
Samsung marka S00JJ40Y226467 seri numaralı 80 GB harddisk,
(1) adet ASUS marka TA25215202B10900 seri nolu bilgisayar kasası ve içerisinde
Seagate marka 4MTOTHJN seri numaralı 160 GB harddisk, (6) adet CD,
(1) adet Canon marka 0337300986 seri numaralı dijital fotoğraf makinesi, (1) adet siyah kutu içerisinde üzerinde "Gündem özel. .'..Ulusal kanaf'yazıh CD, (1) adet TA 2S2H5484C20364 numaralı Asus marka b'eyaz,c@nkli bilgisayar kasası ve
içerisinde Samsung marka SO6QJ20L501542 seri numaralfhatddi£Kf,'
(1) adet 8697671407607 nolu siyah WİNCASE yazalı bilgisayar ve içerisinde Samsung marka SOAEJ1KLA00915 seri numaralı 120 GB harddisk,
DOKÜMANLAR:
Şüphelinin, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Tesisler Caddesi No:5 sayılı adreste faaliyet gösteren Benşah tekstil Tic.ve San. Ltd.Şti. İsimli iş yerinde yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;
8 nolu Ajandanın yapılan incelemesinde; 2 Şubat Sayfasında: El Yazması "Kemal Alemdaroğlu 0 532 357 07 81 kemalalemdaroglu@cmay.com gmail.com", 28 Şubat
Sayfasında: El Yazması "Özlem Konur Usta/aydmlık Röportaj.................. Ferid İlsever", 26 Mart
Sayfasında: El Yazması "Ferid İlsever, Prof. Dr Aksel Siva 0 532 615 87 81 Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu vasıtası ile aranacak", 29 Mart sayfasında: El Yazması " Ulusal Kanal'a yeni
liste bild...", 30 Mart Sayfasında: El Yazması " Talatpaşa Komitesi Kemal Alemdaroğlu--------------
Nuray Hanımı arayalım", 2 Mayıs Sayfasında: El Yazması " 18:30 Ulusal Kanalda/Ferid İlsever ile toplantım var", 24 Mayıs Sayfasında: el Yazması " Ferid İlsever", 22 Ekim Sayfasında: " Milli Mücadele Derneği: Türk Solu Gazetesi", 26 Kasım Sayfasında: 9 ARALIK PAZAR/ÇATALCA Doğu Perinçek (2) Altan Günbay (4) Cemalettin Gö..(2) Onur Akın (2) Yok (Üstü çizili) Kemal Alemdaroğlu (2) Yaşar Hacasalihoğlu (2) Niyazi Karadeniz (2) Ali Demir (1) Nilgün Yılmaz(2) (üstü çizili) Güler Kömürcü (2) Ekrem Kahraman (2) Fevzi Durgun (2) Osman Güney (2) Birol Başeren (2) Seyfettin Özdemir (2) Çiğdem elmacı (2) Ay... Çetindağ (2) (üstü çizili) Emin Gürses (1) Hüseyin Macit Yusuf (2) (üstü çizili)
Vahit Dikilitaş (2) A........ Tan (2) (Üstü Çizili) Alev Orbay (2) Aydın İlgaz (2) Elif Koçak (üstü
çizili) Zeynel A. Erdem (2) (üstü çizili) Güneri Civaoğlu (2) 'üstü çizili) Ahmet Ercan (2) Ümit Zileli (1) Ferid İlsever (2) Hüsün Urfalı (2) Hüseyin Soydan (2) Cevdet Karakaş (2) Ferid İlsever (Üstü çizili), 7 Aralık sayfasında: "Ulusal Kanal'a asansör" ibareleri, diğer sayfalarda ise Ticari faaliyetleri içeren görüşme, alacak-verecek, randevu ve telefon numaralan, isimler olduğu görülmüştür.,
12 nolu Ajandanın yapılan incelemesinde; 25 Şubat Sayfasında: El Yazması "Ulusal kanal akşam 19:30" 25 Ekim Sayfasında : El Yazması "Ulusal Kanala notlar vereceği.." şeklinde yazılar dier sayfalarda ise ticari işlere ait notlar, randevu bilgileri, alacak-verecek bilgileri vs olduğu görülmüştür..
Bl ve B2 olarak numaralandırılmış (2) adet dokümanın yapılan incelemesinde; 1.
sayfa: el yazması üzerinde "Sn: İbrahim Benli" yazan "USİAD genel başkanı Kemal Özden'in Cumhurbaşkanlığı özel Kalemine Faksladığı mesajı bilgilerinize sunuyoruz" ibareleri ile Kemal Özden tarafından TC Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Servet ATACANLI'ya çekilmiş İÜ Rektörü Kemal ALEMDAROGLU'nun göreve devamının ister yazı, 2. Sayfa: "Yurtsever İş adamlarına" başlığı altında "İbrahim Benli üye" ibaresi ile hazırlanmış USİAD' katılınmasmı isteyen yazı, bildiri, bulunduğu görülmüştür.
d)-Telefon görüşmeleri;
Tape :1500, 07.12.2007 tarihinde, Güler KÖMÜRCÜ ile görüşmesinde özetle;İbrahim BENLİ'nin Güler KÖMÜRCÜ' yü Pazar günü için davet ederek ""...sen Nişantaşı'nda olacaksan pazar günü orada ulusalcı ressamımız Ekrem Kahraman da orada oturuyor yalnız gelecek arabasıyla" diyerek Ekrem KAHRAMAN ile birlikte gelebileceklerini söylediği, G.KÖMÜRCÜ'nün ".. şimdi siz o gün pazar günü tüm gün siyaset yaparsınız falan değil mi" diye sorarak davettırj^tyâsetçilerden oluşup oluşmadığını sorduğu, ibrahim BENLİ'nin "Hayır hayır siyaset yok bir dakika aramızda bir tane siyasetçi

Hiç yorum yok: